Hôm nay, ngày 24/10/2021
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).
Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
 VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021). VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021).
VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.
CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).
ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS  ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).
Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DISTRICT 9, THỦ ĐỨC VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DISTRICT 9, THỦ ĐỨC VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2021 - LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2021.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2021 - LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2021.
KỶ NIỆM 7 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ TPHCM - 7ème ANNÉE DE FONDATION & DÉVELOPPEMENT DE VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ DE L'OUVERTURE DE HCM VILLE.KỶ NIỆM 7 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ TPHCM - 7ème ANNÉE DE FONDATION & DÉVELOPPEMENT DE VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ DE L'OUVERTURE DE HCM VILLE.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC HLV.TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM) - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES À L'INSTRUCTEUR TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE).VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC HLV.TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM) - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES À L'INSTRUCTEUR TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẬN BÌNH THẠNH TPHCM SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẬN BÌNH THẠNH TPHCM SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HÀ GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HÀ GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM GIA LAI PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM GIA LAI PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH BÌNH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH BÌNH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG THÁP PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG THÁP PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN  PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH LONG  PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH LONG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
VOVINAM KHỞI ĐỘNG CÙNG SEA GAMES 31 - VOVINAM WILL START WITH SEA GAMES 31 - VOVINAM VA COMMENCER AVEC SEA GAMES 31.VOVINAM KHỞI ĐỘNG CÙNG SEA GAMES 31 - VOVINAM WILL START WITH SEA GAMES 31 - VOVINAM VA COMMENCER AVEC SEA GAMES 31.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 1.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 1.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 2.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 2.
VOVINAM QUÂN ĐỘI "25 NĂM GIAN KHÓ VÀ TỰ HÀO" - VOVINAM DE L'ARMÉE AVEC 25 ANS DURS ET FIERS.VOVINAM QUÂN ĐỘI "25 NĂM GIAN KHÓ VÀ TỰ HÀO" - VOVINAM DE L'ARMÉE AVEC 25 ANS DURS ET FIERS.
Nguồn gốc câu: "Mùng một Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy".Nguồn gốc câu: "Mùng một Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy".

Thống kê

Số lượt truy cập 1.300.029
Tổng số Thành viên 90
Số người đang xem 7
7000 MÔN SINH VOVINAM FPT EDU CHUẨN BỊ ĐỒNG DIỄN XÁC LẬP KỶ LỤC GUINNESS VIỆT NAM-7000 ÉTUDIANTS PRÉPARENT LE RECORD VIETNAM ''LE PLUS GRAND VÕ ĐƯỜNG DU VIETNAM".

Đăng ngày: 18/11/2018 00:17
7000 MÔN SINH VOVINAM FPT EDU CHUẨN BỊ ĐỒNG DIỄN XÁC LẬP KỶ LỤC GUINNESS VIỆT NAM-7000 ÉTUDIANTS PRÉPARENT LE RECORD VIETNAM ''LE PLUS GRAND VÕ ĐƯỜNG DU VIETNAM".
FPT EDU.
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản: do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. (Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng").

Đi quyền, bay người, kẹp cổ đến đồng diễn võ thuật, 7000 anh em FPT Edu cũng làm ngon ơ.

QUANG VŨ, THEO TRÍ THỨC TRẺ 13:30 09/11/2018
 

Sẽ là một sự bất ngờ không hề nhẹ khi lạc bước tới FPT Edu, nơi học sinh sinh viên ở đây phút chốc biến thành “cao thủ võ lâm” đi quyền đẹp mắt, bay người, kẹp cổ hạ đo ván đối thủ.

Ngày 18/11 tới, võ đường FPT Edu còn có màn đồng diễn vô cùng ấn tượng với 7.000 môn sinh cùng đồng diễn tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, hướng tới xác lập kỷ lục Màn đồng diễn võ thuật lớn nhất Việt Nam. Hiện giờ FPT Edu với 33,000 môn sinh thường trực đang là võ đường Vovinam hàng đầu Việt Nam.

Đi quyền, bay người, kẹp cổ đến đồng diễn võ thuật, 7000 anh em FPT Edu cũng làm ngon ơ - Ảnh 1.

Tại FPT Edu, dù học tiểu học, phổ thông, đại học thậm chí ra trường rồi, Vovinam vẫn là ấn tượng không thể nào quên. Bởi, suốt 2 năm học đầu, gần như ngày nào bạn cũng “mài đũng quần” trên thảm tập.

Đi quyền, bay người, kẹp cổ đến đồng diễn võ thuật, 7000 anh em FPT Edu cũng làm ngon ơ - Ảnh 2.

Vovinam là môn thể chất chính khóa ở FPT Edu ngay từ khi có lứa học sinh, sinh viên đầu tiên. Tất cả học sinh, sinh viên FPT Edu đều được tham dự Lễ nhập môn Vovinam trước khi trở thành võ sinh.

Đi quyền, bay người, kẹp cổ đến đồng diễn võ thuật, 7000 anh em FPT Edu cũng làm ngon ơ - Ảnh 3.

Trải qua 90 slot học chính khóa (mỗi slot kéo dài 1,5 tiếng), bắt đầu với đai tự vệ nhập môn - các bạn cần đạt lam đai để được “nút pass xanh lè – qua môn” theo lời học sinh, sinh viên FPT Edu.

Đi quyền, bay người, kẹp cổ đến đồng diễn võ thuật, 7000 anh em FPT Edu cũng làm ngon ơ - Ảnh 4.

Dựa trên nguyên lý “cương nhu phối triển”, môn sinh Vovinam tập luyện từ những đòn thế tay không, cùi chỏ, chân, gối cho đến các loại vũ khí như kiếm, đao, mã tấu, dao, côn, quạt...

Đi quyền, bay người, kẹp cổ đến đồng diễn võ thuật, 7000 anh em FPT Edu cũng làm ngon ơ - Ảnh 5.

Có bạn nói, FPT Edu bình đẳng lắm khi ngày nắng cũng như ngày mưa, con gái cũng như con trai, em út tiểu học đến anh chị “già đầu” sắp tốt nghiệp đại học, ai cũng học Vovinam. Thầy trò đổ mồ hôi thao luyện, đau chân, mỏi tay… là chuyện bình thường.

Đi quyền, bay người, kẹp cổ đến đồng diễn võ thuật, 7000 anh em FPT Edu cũng làm ngon ơ - Ảnh 6.

Học võ ở đại học không phải là học mấy động tác nhạt nhẽo, chẳng có tí sức lực nào đâu nhé. Môn sinh Vovinam ở FPT Edu đi quyền thành thạo, biết sử dụng vũ khí đủ để có những màn biểu diễn đẹp mắt trên thảm đấu.

Đi quyền, bay người, kẹp cổ đến đồng diễn võ thuật, 7000 anh em FPT Edu cũng làm ngon ơ - Ảnh 7.

Chưa hết, bay người, kẹp cổ, tước vũ khí cũng là tuyệt chiêu của môn sinh Vovinam ở FPT Edu. Kỹ thuật này cực hữu dụng, có thể dùng để tự vệ khi gặp những tình huống bất lợi trong cuộc sống.

 
Đi quyền, bay người, kẹp cổ đến đồng diễn võ thuật, 7000 anh em FPT Edu cũng làm ngon ơ - Ảnh 8.

Đối kháng luôn là màn thi đấu gay cấn, hút mắt người xem nhất mỗi khi môn sinh Vovinam FPT Edu tham gia các giải thi đấu. Thành tích của FPT Edu cũng “không phải dạng vừa đâu” khi xếp thứ nhất toàn đoàn Giải Vô địch Vovinam SV miền Bắc 2017; giành 1 HCV, 3HCB, 7HCĐ tại Giải Vô địch Vovinam SV toàn quốc 2018…

Đi quyền, bay người, kẹp cổ đến đồng diễn võ thuật, 7000 anh em FPT Edu cũng làm ngon ơ - Ảnh 9.

Nữ sinh Tô Tiểu Phụng (FPT Edu Cần Thơ) được gọi thân mật bằng nickname “cô gái vàng” sau khi giành huy chương vàng nội dung Quyền đồng đội nữ tại Giải Vô địch Vovinam SV toàn quốc 2018.

Võ đường Vovinam ở FPT Edu không phải là “lãnh địa” dành cho phái mạnh khi những bóng hồng ở đây cũng rất thần thái và xuất sắc.

Đi quyền, bay người, kẹp cổ đến đồng diễn võ thuật, 7000 anh em FPT Edu cũng làm ngon ơ - Ảnh 10.

Ngày 18/11 tới, 7000 môn sinh FPT Edu sẽ cùng đồng diễn tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, hướng tới xác lập kỷ lục Màn đồng diễn võ thuật lớn nhất Việt Nam.

 


 

Bản tin nội bộ của Tổ chức Giáo dục FPT             Số 823, ngày 5 tháng 11 năm 2018

 

 FPT Edu gấp rút chuẩn bị cho màn đồng diễn Võ thuật lớn nhất Việt Nam  

Từ nhiều ngày nay, học sinh và sinh viên FPT Edu đã tích cực hợp luyện Vovinam dưới sự hướng dẫn của các giảng viên. Những điều kiện phụ trợ như sân bãi, hậu cần… cũng được gấp rút hoàn tất trước thời điểm ngày 18/11.

Tại Hà Nội, khi có thông tin Võ đường Vovinam lớn nhất Việt Nam - FPT Edu tham gia xác lập kỷ lục đồng diễn Võ thuật, sinh viên K14 ĐH FPT đã hợp luyện ngay trong tháng Rèn luyện tập trung. Đây có thể coi là đơn vị hợp luyện chuẩn bị đồng diễn sớm nhất tổ chức. Kết thúc tháng Rèn luyện tập trung, sinh viên có vài tuần nghỉ tại gia đình trước khi bước vào học kỳ đầu tiên ở giảng đường đại học, song song với việc trở lại luyện tập nước rút cho màn đồng diễn.

Dù không thuận lợi về địa điểm luyện tập nhưng sinh viên Cao đẳng Thực hành FPT Polytechnic và Đại học Greenwich Việt Nam vẫn rất tích cực chuẩn bị cho sự góp mặt của mình trong đội hình đồng diễn. Sân trường Tiểu học & THCS FPT tại Đông Quan, Cầu Giấy được chọn là địa điểm hợp luyện. Chị Trịnh Thị Thu Thảo (Giảng viên GDTC, Cao đẳng Thực hành FPT Polytechnic) cho biết: “Các môn sinh tham gia đồng diễn Vovinam của Cao đẳng Thực hành FPT Polytechnic đều là các sinh viên đang trong thời gian học Giáo dục thể chất. Làm quen với bộ môn Việt Võ Đạo chưa lâu nhưng tất cả đều hào hứng và tham gia hợp luyện với 100% quân số.”

Thuận lợi về sân bãi luyện tập và có đội hình ổn định nhất có lẽ phải kể đến THPT FPT HN khi đều đặn hợp luyện vào lúc 10h50 – 11h50 các ngày từ thứ 4 đến thứ 6 hàng tuần. Hàng trăm học sinh THPT FPT sẽ tham gia luyện tập và đồng diễn. Buổi hợp luyện đầu tiên của các bạn được anh Nguyễn Đức Dũng (Giảng viên GDTC, THPT FPT) đánh giá: “Các bạn đã luyện tập rất tốt với tinh thần hưng phấn cao.”

Tại Đà Nẵng, các môn sinh đồng diễn xác lập kỷ lục đồng diễn Võ thuật tại Đà Nẵng là sinh viên ĐH FPT, Cao đẳng Thực hành FPT Polytechnic và ĐH Greenwich (Việt Nam) và học sinh THPT FPT. Dù điểm hẹn 18/11 khá gần với thời điểm diễn ra một loạt các sự kiện ở FPT Edu Đà Nẵng nhưng không vì thế mà không khí chuẩn bị cho màn đồng diễn kỷ lục kém sôi nổi.

Tại Cần Thơ, sinh viên ĐH FPT tham gia hợp luyện dưới sự hướng dẫn của giảng viên Vovinam Nguyễn Phúc Thịnh. Với lợi thế campus đẹp như mơ, sân bóng rộng và thoáng, sinh viên Cần Thơ có điều kiện sân bãi tốt để thi triển các động tác kỹ thuật. Bên cạnh đó, cả thầy và trò xứ Hovilo đều rất hào hứng khi được tham dự sự kiện này.

Đặc biệt, trong hàng nghìn sinh viên FPT Edu đồng diễn Vovinam, không thể không kể đến những gương mặt nhỏ tuổi nhất tổ chức. Đó là hàng trăm em học sinh Tiểu học & THCS FPT thuộc các khối lớp 1, 2, 3 và 6. Dù nhỏ tuổi nhưng giống như các anh chị sinh viên, những ngày này, đều đặn vào 3 buổi sáng trong tuần các em lại khoác lên mình bộ võ phục màu xanh hòa bình, hăng say luyện tập võ thuật tại sân trường Đông Quan, Hà Nội. 

“Các bạn học sinh Tiểu học & THCS FPT luyện tập đồng diễn Võ thuật với tinh thần hào hứng, vui vẻ. Bạn nào cũng mong được chọn vào đội hình chính thức. Đến thời điểm này, 70-80% các em đã thuộc bài. Mình tự tin rằng tuy nhỏ tuổi nhất FPT Edu nhưng học sinh Tiểu học&THCS FPT sẽ có phần đồng diễn tốt trong ngày 18/11 tới.” anh Đỗ Văn Phú chia sẻ.

Chưa đầy 2 tuần nữa, FPT Edu sẽ chính thức xác lập kỷ lục đồng diễn Võ thuật. Tất cả các giảng viên, học sinh và sinh viên toàn tổ chức đã và đang chuẩn bị cho sự kiện nhiều ý nghĩa này với tinh thần hết mình nhất. Tất cả đều kỳ vọng FPT Edu sẽ lan tỏa tinh thần thượng võ dân tộc và bản sắc đào tạo riêng của tổ chức qua sự kiện lần này.

Kem Kem

SINH VIÊN VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO FPT EDU.

HƠN 200 SINH VIÊN FPT GREENWICH HCM CŨNG ĐANG "NGÀY ĐÊM" RÁO RIẾT TẬP LUYỆN !!! Không biết ngượngKhócXấu hổ

 


 
| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ FALL PART I - 2018 - Examen de la 1ère Période d'Autome en 2018.
NHẬT KÍ “DUYÊN VOVINAM FPT”-JOURNAL "MON KARMA AVEC VOVINAM FPT".
VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2018 - Examen de la 2ère Période d'été en 2018.
VOVINAM FPT GREENWICH VN KHAI GIẢNG 25/08/2018 - Vovinam FPT Greenwich VN à l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.
Lễ khai giảng ĐH FPT “có một không hai” tại Việt Nam - Une de Cérémonie spéciale d'Ouverture scolaire au VietNam.
VOVINAM ĐH FPT GREENWICH VN biễu diễn "Khai giảng 14/07/2018" - Vovinam FPT Greenwich VN en démonstration pour l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.
VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - Examen de la 1ère Période d'été.
Ấm áp đêm nhạc "Tỏa sáng cùng thần tượng" tại FGW - Chaleureuse nuit de musique "Brillez avec vos Idoles - Shine with your Idols" à FGW.
VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC KỲ SPRING NĂM HỌC (2017-2018) - Examen de la Période du Printemps de l'Année universitaire (2017-2018).
VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC PHẦN I NĂM HỌC ( 2017-2018 ) - Examen de la 1ère Periode de l'Année universitaire ( 2017-2018 ).

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn