Hôm nay, ngày 18/08/2019
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2019 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2019. CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2019 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2019.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS.MINH TUẤN & HLV.MINH ĐÀI - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU VS.MINH TUẤN & HLV.MINH ĐÀI.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS.MINH TUẤN & HLV.MINH ĐÀI - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU VS.MINH TUẤN & HLV.MINH ĐÀI.
Vovinam FPT Greenwich HCM biễu diễn Khai Giảng Năm Học 2019-2020 - Démonstration à l'Ouverture de l'Année Scolaire 2019-2020.Vovinam FPT Greenwich HCM biễu diễn Khai Giảng Năm Học 2019-2020 - Démonstration à l'Ouverture de l'Année Scolaire 2019-2020.
TP.HCM giành ngôi đầu toàn đoàn giải Vovinam học sinh toàn quốc 2019 - Résultat du Tournoir Scolaire Nationnal en 2019.TP.HCM giành ngôi đầu toàn đoàn giải Vovinam học sinh toàn quốc 2019 - Résultat du Tournoir Scolaire Nationnal en 2019.
Dấu ấn mới của phong trào Vovinam học đường - Nouvelle marque du mouvement scolaire de Vovinam.Dấu ấn mới của phong trào Vovinam học đường - Nouvelle marque du mouvement scolaire de Vovinam.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.  KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.
VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2019 - EXAMEN DE LA 1ère PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2019.VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2019 - EXAMEN DE LA 1ère PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2019.
ĐỒNG TIỀN & LÒNG TỰ TRỌNG - MONEY & SELF-RESPECT - L'ARGENT & RESPECT DE SOI.ĐỒNG TIỀN & LÒNG TỰ TRỌNG - MONEY & SELF-RESPECT - L'ARGENT & RESPECT DE SOI.
LÒNG TỰ TRỌNG - SELF RESPECT - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - SELF RESPECT - RESPECT DE SOI.
HỘI TRẠI CỘI NGUỒN "VỮNG BƯỚC" 2019 - CAMPING À LA RESSOURCE "DES PAS SOLIDES" EN 2019.HỘI TRẠI CỘI NGUỒN "VỮNG BƯỚC" 2019 - CAMPING À LA RESSOURCE "DES PAS SOLIDES" EN 2019.
''ĐƯA ĐÒ'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT . ''LE CONDUITEUR DE BATEAU'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. ''ĐƯA ĐÒ'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT . ''LE CONDUITEUR DE BATEAU'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''.
''NHỚ BẠN'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''PENSER À SON CHER AMI'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT. ''NHỚ BẠN'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''PENSER À SON CHER AMI'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''HOA ĐÀO''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR DE PÊCHE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''HOA ĐÀO''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR DE PÊCHE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''ĐỒNG MÔN - ĐỒNG ĐẠO'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT . '' A LA MÊME ÉCOLE & MORALE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. ''ĐỒNG MÔN - ĐỒNG ĐẠO'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT . '' A LA MÊME ÉCOLE & MORALE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''.
 "THUẬN THIÊN HÒA NHÂN'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ. NHẠC CAO VĂN CÁT - ''Accepter le ciel et être en bon accord avec tout le monde'' COLLECTION POÈME QUANG VŨ. MUSIQUE CAO VĂN CÁT. "THUẬN THIÊN HÒA NHÂN'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ. NHẠC CAO VĂN CÁT - ''Accepter le ciel et être en bon accord avec tout le monde'' COLLECTION POÈME QUANG VŨ. MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (04/04/1960 - 04/04/2019 ÂL) - La 59ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2019 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (04/04/1960 - 04/04/2019 ÂL) - La 59ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2019 Lunnaire).
Gần 90 võ sư Việt Nam và Quốc tế tham dự Kỳ thi thăng cấp Cao đẳng Vovinam năm 2019 - Près de 90 Maitres VietNamiens & Internationaux au Passage de grade suppérieux du Vovinam en 2019.Gần 90 võ sư Việt Nam và Quốc tế tham dự Kỳ thi thăng cấp Cao đẳng Vovinam năm 2019 - Près de 90 Maitres VietNamiens & Internationaux au Passage de grade suppérieux du Vovinam en 2019.
KHÓA THI HỒNG ĐAI 2019 - PASSAGE DE GRADE DE CEINTURE ROUGE EN 2019.KHÓA THI HỒNG ĐAI 2019 - PASSAGE DE GRADE DE CEINTURE ROUGE EN 2019.
CLB Vạn Hạnh tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (1960-2019) - Club Vạn Hạnh à la 59ème Commémoration du Déces du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960-2019).CLB Vạn Hạnh tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (1960-2019) - Club Vạn Hạnh à la 59ème Commémoration du Déces du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960-2019).
 VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2019 - EXAMEN DE LA 2ère PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2019. VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2019 - EXAMEN DE LA 2ère PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2019.
T/B : Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (04/04/1960 - 04/04 ÂL 2019) - La 59ème Commémoration du Décès  du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2019 Lunnaire).T/B : Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (04/04/1960 - 04/04 ÂL 2019) - La 59ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2019 Lunnaire).
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XIV - 2019 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XIV EN 2019.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XIV - 2019 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XIV EN 2019.
KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ - 5ème ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION & DU DÉVELOPPEMENT DU VOVINAM  DE L'UNNIVERSITÉ D'OPEN DE HCM VILLE (07/04/2014 - 07/04/2019).KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ - 5ème ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION & DU DÉVELOPPEMENT DU VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ D'OPEN DE HCM VILLE (07/04/2014 - 07/04/2019).
HỒ SƠ THI HỒNG ĐAI 2019 - DOSSIER PASSAGE DE GRADE DE CEINTURE ROUGE EN 2019.HỒ SƠ THI HỒNG ĐAI 2019 - DOSSIER PASSAGE DE GRADE DE CEINTURE ROUGE EN 2019.
DỰ THẢO: SÁCH MỚI "VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HÀNH TRÌNH 80 NĂM (1938 - 2018)" - DRAFT: THE NEW EDITION "VOVINAM TO THE ITINERARY OF 80 YEARS"-BROUILLON: NOUVELLE ÉDITION "VOVINAM À L'ITINÉRAIRE DE 80 ANS".DỰ THẢO: SÁCH MỚI "VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HÀNH TRÌNH 80 NĂM (1938 - 2018)" - DRAFT: THE NEW EDITION "VOVINAM TO THE ITINERARY OF 80 YEARS"-BROUILLON: NOUVELLE ÉDITION "VOVINAM À L'ITINÉRAIRE DE 80 ANS".
 ''KHƠI NGUỒN ƯỚC MƠ'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''SUSCITER LA RESSOURCE DE RÊVE'' COLLECTION DES POÈMES "PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT. ''KHƠI NGUỒN ƯỚC MƠ'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''SUSCITER LA RESSOURCE DE RÊVE'' COLLECTION DES POÈMES "PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''THANH THOÁT'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''SÉRÉNITÉ'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.''THANH THOÁT'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''SÉRÉNITÉ'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
''THƯỞNG HOA'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''JOUIR LES FLEURS'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''THƯỞNG HOA'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''JOUIR LES FLEURS'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''SỰ TÍCH BÁCH CHƯNG'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ. NHẠC CAO VĂN CÁT - ''LA LÉGENDE DU BÁNH CHƯNG'' COLLECTION POÈME QUANG VŨ. MUSIQUE CAO VĂN CÁT. ''SỰ TÍCH BÁCH CHƯNG'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ. NHẠC CAO VĂN CÁT - ''LA LÉGENDE DU BÁNH CHƯNG'' COLLECTION POÈME QUANG VŨ. MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
''DỰNG MỘT MÙA XUÂN' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''CRÉER UN PRINTEMPS'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT. ''DỰNG MỘT MÙA XUÂN' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''CRÉER UN PRINTEMPS'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.

Thống kê

Số lượt truy cập 942.390
Tổng số Thành viên 83
Số người đang xem 10
7000 MÔN SINH VOVINAM FPT EDU CHUẨN BỊ ĐỒNG DIỄN XÁC LẬP KỶ LỤC GUINNESS VIỆT NAM-7000 ÉTUDIANTS PRÉPARENT LE RECORD VIETNAM ''LE PLUS GRAND VÕ ĐƯỜNG DU VIETNAM".

Đăng ngày: 18/11/2018 00:17
7000 MÔN SINH VOVINAM FPT EDU CHUẨN BỊ ĐỒNG DIỄN XÁC LẬP KỶ LỤC GUINNESS VIỆT NAM-7000 ÉTUDIANTS PRÉPARENT LE RECORD VIETNAM ''LE PLUS GRAND VÕ ĐƯỜNG DU VIETNAM".
FPT EDU.
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản: do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. (Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng").

Đi quyền, bay người, kẹp cổ đến đồng diễn võ thuật, 7000 anh em FPT Edu cũng làm ngon ơ.

QUANG VŨ, THEO TRÍ THỨC TRẺ 13:30 09/11/2018
 

Sẽ là một sự bất ngờ không hề nhẹ khi lạc bước tới FPT Edu, nơi học sinh sinh viên ở đây phút chốc biến thành “cao thủ võ lâm” đi quyền đẹp mắt, bay người, kẹp cổ hạ đo ván đối thủ.

Ngày 18/11 tới, võ đường FPT Edu còn có màn đồng diễn vô cùng ấn tượng với 7.000 môn sinh cùng đồng diễn tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, hướng tới xác lập kỷ lục Màn đồng diễn võ thuật lớn nhất Việt Nam. Hiện giờ FPT Edu với 33,000 môn sinh thường trực đang là võ đường Vovinam hàng đầu Việt Nam.

Đi quyền, bay người, kẹp cổ đến đồng diễn võ thuật, 7000 anh em FPT Edu cũng làm ngon ơ - Ảnh 1.

Tại FPT Edu, dù học tiểu học, phổ thông, đại học thậm chí ra trường rồi, Vovinam vẫn là ấn tượng không thể nào quên. Bởi, suốt 2 năm học đầu, gần như ngày nào bạn cũng “mài đũng quần” trên thảm tập.

Đi quyền, bay người, kẹp cổ đến đồng diễn võ thuật, 7000 anh em FPT Edu cũng làm ngon ơ - Ảnh 2.

Vovinam là môn thể chất chính khóa ở FPT Edu ngay từ khi có lứa học sinh, sinh viên đầu tiên. Tất cả học sinh, sinh viên FPT Edu đều được tham dự Lễ nhập môn Vovinam trước khi trở thành võ sinh.

Đi quyền, bay người, kẹp cổ đến đồng diễn võ thuật, 7000 anh em FPT Edu cũng làm ngon ơ - Ảnh 3.

Trải qua 90 slot học chính khóa (mỗi slot kéo dài 1,5 tiếng), bắt đầu với đai tự vệ nhập môn - các bạn cần đạt lam đai để được “nút pass xanh lè – qua môn” theo lời học sinh, sinh viên FPT Edu.

Đi quyền, bay người, kẹp cổ đến đồng diễn võ thuật, 7000 anh em FPT Edu cũng làm ngon ơ - Ảnh 4.

Dựa trên nguyên lý “cương nhu phối triển”, môn sinh Vovinam tập luyện từ những đòn thế tay không, cùi chỏ, chân, gối cho đến các loại vũ khí như kiếm, đao, mã tấu, dao, côn, quạt...

Đi quyền, bay người, kẹp cổ đến đồng diễn võ thuật, 7000 anh em FPT Edu cũng làm ngon ơ - Ảnh 5.

Có bạn nói, FPT Edu bình đẳng lắm khi ngày nắng cũng như ngày mưa, con gái cũng như con trai, em út tiểu học đến anh chị “già đầu” sắp tốt nghiệp đại học, ai cũng học Vovinam. Thầy trò đổ mồ hôi thao luyện, đau chân, mỏi tay… là chuyện bình thường.

Đi quyền, bay người, kẹp cổ đến đồng diễn võ thuật, 7000 anh em FPT Edu cũng làm ngon ơ - Ảnh 6.

Học võ ở đại học không phải là học mấy động tác nhạt nhẽo, chẳng có tí sức lực nào đâu nhé. Môn sinh Vovinam ở FPT Edu đi quyền thành thạo, biết sử dụng vũ khí đủ để có những màn biểu diễn đẹp mắt trên thảm đấu.

Đi quyền, bay người, kẹp cổ đến đồng diễn võ thuật, 7000 anh em FPT Edu cũng làm ngon ơ - Ảnh 7.

Chưa hết, bay người, kẹp cổ, tước vũ khí cũng là tuyệt chiêu của môn sinh Vovinam ở FPT Edu. Kỹ thuật này cực hữu dụng, có thể dùng để tự vệ khi gặp những tình huống bất lợi trong cuộc sống.

 
Đi quyền, bay người, kẹp cổ đến đồng diễn võ thuật, 7000 anh em FPT Edu cũng làm ngon ơ - Ảnh 8.

Đối kháng luôn là màn thi đấu gay cấn, hút mắt người xem nhất mỗi khi môn sinh Vovinam FPT Edu tham gia các giải thi đấu. Thành tích của FPT Edu cũng “không phải dạng vừa đâu” khi xếp thứ nhất toàn đoàn Giải Vô địch Vovinam SV miền Bắc 2017; giành 1 HCV, 3HCB, 7HCĐ tại Giải Vô địch Vovinam SV toàn quốc 2018…

Đi quyền, bay người, kẹp cổ đến đồng diễn võ thuật, 7000 anh em FPT Edu cũng làm ngon ơ - Ảnh 9.

Nữ sinh Tô Tiểu Phụng (FPT Edu Cần Thơ) được gọi thân mật bằng nickname “cô gái vàng” sau khi giành huy chương vàng nội dung Quyền đồng đội nữ tại Giải Vô địch Vovinam SV toàn quốc 2018.

Võ đường Vovinam ở FPT Edu không phải là “lãnh địa” dành cho phái mạnh khi những bóng hồng ở đây cũng rất thần thái và xuất sắc.

Đi quyền, bay người, kẹp cổ đến đồng diễn võ thuật, 7000 anh em FPT Edu cũng làm ngon ơ - Ảnh 10.

Ngày 18/11 tới, 7000 môn sinh FPT Edu sẽ cùng đồng diễn tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, hướng tới xác lập kỷ lục Màn đồng diễn võ thuật lớn nhất Việt Nam.

 


 

Bản tin nội bộ của Tổ chức Giáo dục FPT             Số 823, ngày 5 tháng 11 năm 2018

 

 FPT Edu gấp rút chuẩn bị cho màn đồng diễn Võ thuật lớn nhất Việt Nam  

Từ nhiều ngày nay, học sinh và sinh viên FPT Edu đã tích cực hợp luyện Vovinam dưới sự hướng dẫn của các giảng viên. Những điều kiện phụ trợ như sân bãi, hậu cần… cũng được gấp rút hoàn tất trước thời điểm ngày 18/11.

Tại Hà Nội, khi có thông tin Võ đường Vovinam lớn nhất Việt Nam - FPT Edu tham gia xác lập kỷ lục đồng diễn Võ thuật, sinh viên K14 ĐH FPT đã hợp luyện ngay trong tháng Rèn luyện tập trung. Đây có thể coi là đơn vị hợp luyện chuẩn bị đồng diễn sớm nhất tổ chức. Kết thúc tháng Rèn luyện tập trung, sinh viên có vài tuần nghỉ tại gia đình trước khi bước vào học kỳ đầu tiên ở giảng đường đại học, song song với việc trở lại luyện tập nước rút cho màn đồng diễn.

Dù không thuận lợi về địa điểm luyện tập nhưng sinh viên Cao đẳng Thực hành FPT Polytechnic và Đại học Greenwich Việt Nam vẫn rất tích cực chuẩn bị cho sự góp mặt của mình trong đội hình đồng diễn. Sân trường Tiểu học & THCS FPT tại Đông Quan, Cầu Giấy được chọn là địa điểm hợp luyện. Chị Trịnh Thị Thu Thảo (Giảng viên GDTC, Cao đẳng Thực hành FPT Polytechnic) cho biết: “Các môn sinh tham gia đồng diễn Vovinam của Cao đẳng Thực hành FPT Polytechnic đều là các sinh viên đang trong thời gian học Giáo dục thể chất. Làm quen với bộ môn Việt Võ Đạo chưa lâu nhưng tất cả đều hào hứng và tham gia hợp luyện với 100% quân số.”

Thuận lợi về sân bãi luyện tập và có đội hình ổn định nhất có lẽ phải kể đến THPT FPT HN khi đều đặn hợp luyện vào lúc 10h50 – 11h50 các ngày từ thứ 4 đến thứ 6 hàng tuần. Hàng trăm học sinh THPT FPT sẽ tham gia luyện tập và đồng diễn. Buổi hợp luyện đầu tiên của các bạn được anh Nguyễn Đức Dũng (Giảng viên GDTC, THPT FPT) đánh giá: “Các bạn đã luyện tập rất tốt với tinh thần hưng phấn cao.”

Tại Đà Nẵng, các môn sinh đồng diễn xác lập kỷ lục đồng diễn Võ thuật tại Đà Nẵng là sinh viên ĐH FPT, Cao đẳng Thực hành FPT Polytechnic và ĐH Greenwich (Việt Nam) và học sinh THPT FPT. Dù điểm hẹn 18/11 khá gần với thời điểm diễn ra một loạt các sự kiện ở FPT Edu Đà Nẵng nhưng không vì thế mà không khí chuẩn bị cho màn đồng diễn kỷ lục kém sôi nổi.

Tại Cần Thơ, sinh viên ĐH FPT tham gia hợp luyện dưới sự hướng dẫn của giảng viên Vovinam Nguyễn Phúc Thịnh. Với lợi thế campus đẹp như mơ, sân bóng rộng và thoáng, sinh viên Cần Thơ có điều kiện sân bãi tốt để thi triển các động tác kỹ thuật. Bên cạnh đó, cả thầy và trò xứ Hovilo đều rất hào hứng khi được tham dự sự kiện này.

Đặc biệt, trong hàng nghìn sinh viên FPT Edu đồng diễn Vovinam, không thể không kể đến những gương mặt nhỏ tuổi nhất tổ chức. Đó là hàng trăm em học sinh Tiểu học & THCS FPT thuộc các khối lớp 1, 2, 3 và 6. Dù nhỏ tuổi nhưng giống như các anh chị sinh viên, những ngày này, đều đặn vào 3 buổi sáng trong tuần các em lại khoác lên mình bộ võ phục màu xanh hòa bình, hăng say luyện tập võ thuật tại sân trường Đông Quan, Hà Nội. 

“Các bạn học sinh Tiểu học & THCS FPT luyện tập đồng diễn Võ thuật với tinh thần hào hứng, vui vẻ. Bạn nào cũng mong được chọn vào đội hình chính thức. Đến thời điểm này, 70-80% các em đã thuộc bài. Mình tự tin rằng tuy nhỏ tuổi nhất FPT Edu nhưng học sinh Tiểu học&THCS FPT sẽ có phần đồng diễn tốt trong ngày 18/11 tới.” anh Đỗ Văn Phú chia sẻ.

Chưa đầy 2 tuần nữa, FPT Edu sẽ chính thức xác lập kỷ lục đồng diễn Võ thuật. Tất cả các giảng viên, học sinh và sinh viên toàn tổ chức đã và đang chuẩn bị cho sự kiện nhiều ý nghĩa này với tinh thần hết mình nhất. Tất cả đều kỳ vọng FPT Edu sẽ lan tỏa tinh thần thượng võ dân tộc và bản sắc đào tạo riêng của tổ chức qua sự kiện lần này.

Kem Kem

SINH VIÊN VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO FPT EDU.

HƠN 200 SINH VIÊN FPT GREENWICH HCM CŨNG ĐANG "NGÀY ĐÊM" RÁO RIẾT TẬP LUYỆN !!! Không biết ngượngKhócXấu hổ

 


 
| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ FALL PART I - 2018 - Examen de la 1ère Période d'Autome en 2018.
NHẬT KÍ “DUYÊN VOVINAM FPT”-JOURNAL "MON KARMA AVEC VOVINAM FPT".
VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2018 - Examen de la 2ère Période d'été en 2018.
VOVINAM FPT GREENWICH VN KHAI GIẢNG 25/08/2018 - Vovinam FPT Greenwich VN à l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.
Lễ khai giảng ĐH FPT “có một không hai” tại Việt Nam - Une de Cérémonie spéciale d'Ouverture scolaire au VietNam.
VOVINAM ĐH FPT GREENWICH VN biễu diễn "Khai giảng 14/07/2018" - Vovinam FPT Greenwich VN en démonstration pour l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.
VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - Examen de la 1ère Période d'été.
Ấm áp đêm nhạc "Tỏa sáng cùng thần tượng" tại FGW - Chaleureuse nuit de musique "Brillez avec vos Idoles - Shine with your Idols" à FGW.
VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC KỲ SPRING NĂM HỌC (2017-2018) - Examen de la Période du Printemps de l'Année universitaire (2017-2018).
VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC PHẦN I NĂM HỌC ( 2017-2018 ) - Examen de la 1ère Periode de l'Année universitaire ( 2017-2018 ).

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

    Website : www.vovinam.divivu.com hoặc http://vovinam.phutho.vn/