Hôm nay, ngày 24/10/2021
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).
Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
 VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021). VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021).
VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.
CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).
ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS  ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).
Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DISTRICT 9, THỦ ĐỨC VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DISTRICT 9, THỦ ĐỨC VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2021 - LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2021.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2021 - LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2021.
KỶ NIỆM 7 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ TPHCM - 7ème ANNÉE DE FONDATION & DÉVELOPPEMENT DE VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ DE L'OUVERTURE DE HCM VILLE.KỶ NIỆM 7 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ TPHCM - 7ème ANNÉE DE FONDATION & DÉVELOPPEMENT DE VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ DE L'OUVERTURE DE HCM VILLE.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC HLV.TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM) - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES À L'INSTRUCTEUR TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE).VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC HLV.TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM) - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES À L'INSTRUCTEUR TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẬN BÌNH THẠNH TPHCM SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẬN BÌNH THẠNH TPHCM SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HÀ GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HÀ GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM GIA LAI PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM GIA LAI PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH BÌNH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH BÌNH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG THÁP PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG THÁP PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN  PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH LONG  PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH LONG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
VOVINAM KHỞI ĐỘNG CÙNG SEA GAMES 31 - VOVINAM WILL START WITH SEA GAMES 31 - VOVINAM VA COMMENCER AVEC SEA GAMES 31.VOVINAM KHỞI ĐỘNG CÙNG SEA GAMES 31 - VOVINAM WILL START WITH SEA GAMES 31 - VOVINAM VA COMMENCER AVEC SEA GAMES 31.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 1.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 1.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 2.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 2.
VOVINAM QUÂN ĐỘI "25 NĂM GIAN KHÓ VÀ TỰ HÀO" - VOVINAM DE L'ARMÉE AVEC 25 ANS DURS ET FIERS.VOVINAM QUÂN ĐỘI "25 NĂM GIAN KHÓ VÀ TỰ HÀO" - VOVINAM DE L'ARMÉE AVEC 25 ANS DURS ET FIERS.
Nguồn gốc câu: "Mùng một Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy".Nguồn gốc câu: "Mùng một Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy".

Thống kê

Số lượt truy cập 1.300.080
Tổng số Thành viên 90
Số người đang xem 30
NHẬT KÍ “DUYÊN VOVINAM FPT”-JOURNAL "MON KARMA AVEC VOVINAM FPT".

Đăng ngày: 09/09/2018 10:59
NHẬT KÍ “DUYÊN VOVINAM FPT”-JOURNAL "MON KARMA AVEC VOVINAM FPT".
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản: do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. (Trích " Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng ").


KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN FPT

(13/09/1988 – 13/09/2018)

KỶ NIỆM 80 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN MÔN PHÁI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

(1938 – 2018)

NHẬT KÍ “DUYÊN VOVINAM FPT”

Vào thập niên 1990, phong trào tập luyện võ thuật trong nước nở rộ trở lại. Với phương trâm “Khỏe để xây dựng và bảo vệ t quốc” trên tinh thần rèn luyện thể dục và thể thao nói chung, võ thuật cùng song hành là bộ môn được đông đảo quần chúng ủng hộ, tham gia tập luyện. Ngoài mục đích chung học võ để cho cơ thể cường tráng, để tự vệ và bênh vực lẽ phải.., qua đó còn góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị nhân bản của con Rồng cháu Lạc” hơn bốn nghìn năm văn hiến…

Trên tinh thần ấy, duyên may đưa tôi đến với Vovinam - Việt Võ Đạo và gắn bó xuyên suốt với Môn phái đến tận bây giờ, ngất ngưỡng 28 năm trời “thời gian trôi nhanh quá” !

 

Ảnh: Lê Văn Hùng biểu diễn Vovinam tại Sân vận động quê hương Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk năm 1990.

*****

Còn nhớ hôm ấy vào đầu năm 2013, sau khi dạy xong môn Vovinam GDTC ở Trường THPT Trí Đức – TP.HCM, thì có bạn Trần Công Nam (cựu NV tuyển sinh FSB FPT - HCM) đến giới thiệu về chương trình đào tạo của FPT. Qua đồng nghiệp, sau khi làm quen và trò chuyện, Nam có gợi ý thuyết phục tôi về thỉnh giảng cho FSB FPT.

Không lâu sau đó, Nam điện thoại mời tôi hỗ trợ các tiết mục biểu diễn Vovinam vào sáng Chủ nhật ngày 31/03/2013 cho buổi lễ “Một ngày là Sinh viên Quốc tế FPT - GREENWICH ”. Tôi hào hứng đồng ý ngay và chuẩn bị các tiết mục. Sáng hôm đó, chúng tôi đã biểu diễn “Khai mạc” hết sức ấn tượng và thuyết phục người xem với nhiều tiết mục đặc sắc của Vovinam như: Nhào lộn té ngã, Quyền, Song luyện dao găm, Nhật Nguyệt Đại Đao và đòn chân tấn công… Sau buổi biểu diễn, đại diện Ban giám hiệu (Cô Hiệu phó - Trần Phương Lan) đến bắt tay và chúc mừng chúng tôi.

Và những tháng ngày sau đó, chúng tôi luôn đồng hành cùng Ban tuyển sinh FSB FPT – HCM đi biểu diễn “Khai mạc” tại các Trường THPT ở quận Tân Bình & Tân Phú.

  
                                      Ảnh: Biễu diễn khai mạc “Một ngày là Sinh viên Quốc tế FPT - GREENWICH ”.

       *****

Ngày 03 tháng 07 năm 2013, tôi rất vui khi được mời ký “Hợp đồng thỉnh giảng” cho FSB FPT – HCM. Các lớp học liên tục được triển khai, cứ sau hơn 2 tháng kiên trì khổ luyện, các em sinh viên cũng đã thể hiện khá tốt bài thi kiểm tra của mình về phương diện Căn bản kỹ thuật – Chiến lược - Quyền - Tự vệ - Võ lực - Vấn đáp Võ đạo...

Ngoài việc rèn luyện thể chất, khả năng tự vệ, ý thức kỷ luật trên tinh thần ''tự nguyện, tự giác''... Qua đó cũng góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống, tinh thần thượng võ, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc...

  

Ảnh : Kỷ niệm Khóa học 2013 – 2014.

*****

Ngày 29/09/2013 tại Nhà văn hóa sinh viên TP.HCM, chúng tôi đã biểu diễn thành công, được nhiều người xem ngưỡng mộ tại lễ “Khai giảng chào tân sinh viên Khóa II chương trình Cử Nhân Quốc Tế FPT - GREENWICH HCM. Sau đó, đại diện Ban giám hiệu – Thầy Lê Anh Tuấn lên phát biểu và giống hồi trống “Khai giảng” hết sức hào hùng…

Những cô cậu học trò vừa rời ghế trường THPT đã chính thức bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc đời mình, quãng đời sinh viên năng động và nhiệt huyết.

Hi vọng những tháng ngày học tập tiếp theo sẽ cho các bạn một hành trang tự tin để bước vào nhiều ngưỡng cửa khó khăn và thử thách mới của cuộc đời.

Clip: “Biễu diễn Vovinam Khai giảng chào tân sinh viên Khóa II chương trình Cử Nhân Quốc Tế FPT - GREENWICH HCM  2013. 

*****

Sáng ngày 17/11/2013, tôi được mời tham gia trong đội ngũ 1000 cán bộ, giảng viên và sinh viên khối giáo dục FPT tề tựu tại Trung tâm Văn hóa & Thể thao Tân Bình – HCM để tham dự Hội Thao Truyền thống Elympic : Với 1000 thành viên, Hội thao 2013 đã được Tập đoàn FPT xác lập kỷ lục về số lượng người tham dự sự kiện. Đây là hoạt động được Đại học FPT tổ chức thường niên chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.

Hôm ấy, tôi vinh dự được mời ngồi vào hàng ghế “Đại biểu VIP”, sát bên Thầy Lê Trường Tùng. Thú thật, đó là lần đầu tiên tôi tham dự và cũng chưa từng biết Thầy Lê Trường Tùng là ai “thật thiếu sót” ! nên cứ vô tư “điếc không sợ súng” hỏi thăm, trò chuyện cùng Thầy…

 

Tiến sĩ Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị & Hiệu trưởng Trường Đại học FPT (2005-2014).

Sau khi kết thúc Hội thao, tôi đến gặp trò chuyện cùng bạn Nguyễn Hồng Vũ (cựu NV P.Đào tạo, người đã tiếp nhận hồ sơ và trực tiếp phỏng vấn tôi). Lúc ấy, Vũ có nói đùa một câu làm tôi ngớ người ra : Anh được ngồi gần người “Quyền lực nhất ở đây đó nhe !!!”.

 

Ảnh: Tôi mặc áo thun trắng đứng sát bên phải Thầy Lê Trường Tùng (hàng đại biểu đầu) trong “Nghi thức chào cờ”.

Mời xem chi tiết: http://oldnews.fpt.edu.vn/story/1000-nguoi-tham-du-hoi-thao-elympic-2013

*****

Thật là vui và hạnh phúc làm sao, đầu năm nay (02/01/2018) tôi được mời ký “Hợp đồng Giảng viên cơ hữu Bộ môn Vovinam FPT GREENWICH - HCM”, chính thức đứng vào hàng ngũ nồng cốt, trẻ trung, năng động, sáng tạo của Trường. Mới đó mà đã được 9 tháng, đầy ấp bao kỷ niệm thân thương bên học trò và đồng nghiệp :

 
Ảnh : Kỷ niệm FE-HCM XUÂN 2018.

  
Ảnh : Kỷ niệm chuyến Kick Off Đầu Xuân 2018 tại Bình Thuận - ngày 06 & 07/03/2018.
 

Thật là diễm phúc khi lần đầu tiên đi dã ngoại cùng Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, giảng viên của FPT GREENWICH - HCM trong hai ngày 06 & 07/03/2018 tại Bình Thuận :

- Buổi sáng, chúng tôi cùng leo núi Tà Cú, lễ Phật tại Linh Sơn Cổ Tự, nơi có tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn dài 49m đã được Guinness Việt Nam công nhận ngày 02/01/2006 và ngày 02/03/2013 được tổ chức Sách kỷ lc Châu Á xác lập kỷ lục “Tượng Phật dài nhất nằm trên đỉnh núi”.

- Buổi chiều, chúng tôi cùng tham gia các trò chơi Team Bulding thật vui nhộn trên cát và tha hồ tắm biển, nô đùa như trẻ thơ…

- Đêm đến, chúng tôi cùng dự tiệc Gala Dinner “Đại Hội Võ Lâm” : Ca hát, nhảy múa, tấu hài “cười bể bụng” cho đến khuya… 

Ảnh : Trò chơi thi “Ăn dưa leo” hết sức kỳ quái của Đêm Gala.

*****

Ngày 02/06/2018, với mong muốn cùng quý Thầy/Cô, quý Anh/Chị và tất cả các bạn sinh viên đón chào một mùa hạ rực rỡ, đồng thời tạo không gian kết nối cho sinh viên với nhà trường, Team PDP, thuộc Phòng Công tác sinh viên tổ chức chương trình: ĐÊM NHẠC CHÀO HÈ với một format hoàn toàn mới lạ mang tên: “TỎA SÁNG CÙNG THẦN TƯỢNG”.

Chương trình được tổ chức dưới hình thức một cuộc thi “âm nhạc, tài năng” với yêu cầu hết sức đặc biệt: Mỗi nhóm tham dự phải có sự góp mặt của cả Sinh viên và Giảng viên/Cán bộ nhà trường.

Và chúng tôi lại có một đêm nhạc thật “ấn tượng” bên nhau :

   
   Ảnh: Giải khuyến khích - Hát “Dòng máu Lạc Hồng” và diễn võ minh họa cùng các SV.

  

    Ảnh : Cùng SV song ca “Vần Trăng Cô Đơn” & Bế mạc.

 

*****

Sáng ngày 14/07/2018 tại Nhà hát Bến Thành; cùng các sinh viên, chúng tôi đã biểu diễn khai mạc nhân “Khai Giảng Chào Mừng Các Tân Sinh Viên FPT GREENWICH - HCM”. Ngay khi kết thúc, Thầy Nguyễn Nhật Tân - Đại diện Ban Giám Hiệu lên bắt tay chúc mừng chúng tôi đã biễu diễn thành công và rất ấn tượng…

 
Clip: Cùng các SV biểu diễn Khai mạc tại lễ Khai giảng chào tân sinh viên FPT GREENWICH HCM 14/07/2018.
 
 

*****

Sáng ngày 25/08/2018 tại Nhà Thiếu Nhi Q10 – TP.HCM; cùng các sinh viên, chúng tôi tiếp tục biểu diễn khai mạc nhân “Khai Giảng lần II - Chào Mừng Các Tân Sinh Viên FPT GREENWICH - HCM”, với các tiết mục võ thuật và võ nhạc hết sức ấn tượng, vui nhộn…


Mời xem Clip: Vovinam FPT Greenwich biễu diễn Khai mạc.

 Ảnh: Thầy Nguyễn Nhật Tân - Phó GĐ FPT GREENWICH VN chào các Tân sinh viên.

 *****

Năm tháng qua đi, hết khóa học này đến sự kiện khác, thắm thoát mà đã được 5 năm gắn bó cùng đại gia đình FPT, nơi được mệnh danh là “Võ Đường lớn nhất và có nhiều môn sinh Vovinam nhất Việt Nam”.

  Ảnh : Kỷ niệm kết thúc Học kỳ Summer Part I ngày 18/06/2018.

    
                                             Ảnh : Kỷ niệm kết thúc Học kỳ Summer Part II ngày 4,5,6/09/2018.

Clip : Kỷ niệm Trung Thu - Kết thúc Học kỳ Summer Part II ngày 4,5,6/09/2018.

*****

Nhân dịp Kỷ niệm 30 năm Thành Lập & Phát Triển Tập Đoàn FPT (13/09/1988 – 13/09/2018) với chủ đề “Mở lối tiên phong”, tôi xin mạo muội ghi lại những dòng nhật kí này làm kỷ niệm…

Kính gửi tặng và kính chúc Quý Lãnh Đạo Tập Đoàn & Ban Giám Hiệu, cùng tập thể Quý Thầy Cô và đồng nghiệp luôn dồi dào sức khỏe, an lành, hạnh phúc, nhiều may mắn và thành công trong sự nghiệp “trồng người”, cũng như trên bước đường “Tiên phong mở lối, hội nhập và phát triển, chinh phục kỷ nguyên 4.0”…


TP.HCM, ngày 14/07/2018 bổ sung 09/09/2018

  Lê Văn Hùng

GV.Vovinam FGW – HCM

 


 

 

 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2018 - Examen de la 2ère Période d'été en 2018.
VOVINAM FPT GREENWICH VN KHAI GIẢNG 25/08/2018 - Vovinam FPT Greenwich VN à l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.
Lễ khai giảng ĐH FPT “có một không hai” tại Việt Nam - Une de Cérémonie spéciale d'Ouverture scolaire au VietNam.
VOVINAM ĐH FPT GREENWICH VN biễu diễn "Khai giảng 14/07/2018" - Vovinam FPT Greenwich VN en démonstration pour l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.
VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - Examen de la 1ère Période d'été.
Ấm áp đêm nhạc "Tỏa sáng cùng thần tượng" tại FGW - Chaleureuse nuit de musique "Brillez avec vos Idoles - Shine with your Idols" à FGW.
VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC KỲ SPRING NĂM HỌC (2017-2018) - Examen de la Période du Printemps de l'Année universitaire (2017-2018).
VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC PHẦN I NĂM HỌC ( 2017-2018 ) - Examen de la 1ère Periode de l'Année universitaire ( 2017-2018 ).
VOVINAM FSB ĐẠI HỌC FPT (NHÓM 2) KẾT THÚC HỌC KỲ SPRING 2016 - VOVINAM FSB UNIVERSITÉ FPT (2ème GROUP) TERMINÉ SESSION PRINTEMPS 2016.
VOVINAM FSB ĐẠI HỌC FPT KẾT THÚC HỌC KỲ SPRING 2016 - VOVINAM FSB UNIVERSITÉ FPT TERMINÉ SESSION PRINTEMPS 2016.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn