Hôm nay, ngày 24/05/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE
Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.
Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.  Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).
Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.769.159
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 42
Nhớ và tiễn đưa Người Thầy kính yêu Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng về cõi vĩnh hằng !!! A la commémoration et à la conduite au Maitre Patriarche Lê Sáng à l'éternité !!!

Đăng ngày: 07/10/2020 21:05
Nhớ và tiễn đưa Người Thầy kính yêu Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng về cõi vĩnh hằng !!! A la commémoration et à la conduite au Maitre Patriarche Lê Sáng à l'éternité !!!
    NHỚ THƯƠNG THẦY ! Thầy ơi, Thầy đã đi rồi. Năm Châu Bốn Bể nhớ Thầy khóc thương. Thiếu thời trai trẻ tha hương. Thiếu thời trai trẻ tứ phương tung hoành. Phát huy truyền thống Cha Ông (Anh). Xây nền võ đạo xứng danh tên Người. Vo Vi Nam làm gốc rễ. Việt Võ Đạo là kết trái đơm hoa. Nhân Võ Đạo kết tinh ra. Như cây có cội, như hoa có nguồn. VoViNam khai Sáng Tổ Nguyễn Lộc. Việt Võ Đạo gợi Chưởng Môn Lê Sáng... Traduction : PENSER AFFECTUEUSEMENT AU MAITRE ! Maitre, il était parti. Le monde entier lui pense et pleut. La jeunesse gagne sa vie en terre étrangère. Fait et Agit à sa guise aux quatres point cardinaux. Fait valoir la tradition des générations antérieuses. Construit le Võ Đạo (la voie vertueuse de l’art martial) mérité de son Nom. Vo Vi Nam est la racine. Việt Võ Đạo est les fleurs et les fruits. C’est cristallisé en voie martiale de l’humanité (Nhân Võ Đạo). Tel que l’arbre a sa racine et la fleur a son origine. Vo Vi Nam crée par Maitre Fondateur Nguyễn Lộc. Việt Võ Đạo suggéré par Maitre Patriache Lê Sáng...


A LA COMMEMORARION ET A LA CONDUITE AU MAITRE PATRIACHE LE SANG / TƯỞNG NHỚ THẦY

05.10.2010 14:06
 

Vietnamese Française SONG ]

        NHỚ VÀ ĐƯA TIỄN VÕ SƯ CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG - NGƯỜI THẦY - NGƯỜI ÔNG – NGƯỜI CHA MUÔN VÀN KÍNH YÊU VỀ CÕI VĨNH HẰNG !!!


      Mấy ngày qua, khu phố ở Tổ Đường Môn Phái Vovinam-Việt Võ Đạo 31 Sư Vạn Hạnh trở nên xáo trộn hơn mọi ngày thường. Từ khắp “Năm Châu Bốn Bể” tề tựu về đây và hàng triệu con tim của những Môn Đồ - Thân hữu xa gần không về viếng Thầy được: “Cùng để tang, nâng nén hương thiên, một phút mặc niệm, tưởng nhớ công đức to lớn của Người: Một Huyền Thoại của Dòng họ Lê đã đi vào lịch sử Môn Phái Vovinam-Việt Võ Đạo... Kể từ đây Môn Phái Vovinam-Việt Võ Đạo bước sang trang sử mới. Thương Thầy tôi quá đi thôi (khóc thầm)…”!!!

      Sau khi mất tại bệnh viện, thi thể của Thầy được đưa về Tổ Đường để an táng và nhập liệm vào lúc 10h00 sáng ngày 27/09/2010 (nhằm ngày 20/8 Âm lịch). Kể từ 15h00 trở đi cho đến ngày tiễn đưa Thầy về nơi an nghĩ cuối cùng: Từ sáng cho đến khuya, từng lượt từng lượt người khắp nơi từ trong nước đến quốc tế nối đuôi nhau cùng “nâng nén hương thiêng, ngậm ngùi nghiêm lễ, dâng hương tưởng nhớ công đức của Người…”.

     Lễ truy điệu Thầy Chưởng Môn LÊ SÁNG được tiến hành vào lúc 6h00 ngày 30/09/2010 tại Tổ Đường Môn Phái trong bầu không khí trang nghiêm, u buồn, đầy thiêng liêng... Sau khi Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự và nội dung chương trình, Ban Chưởng Quản Môn Phái và các Môn đồ cùng nhau hát vang bài “Vovinam tâm ca”. Tiếp theo, Võ sư Nguyễn Văn Sen lên đọc tiểu sử Thầy Chưởng Môn LÊ SÁNG trong bầu không khí trang nghiêm, vắng lặng: “Những giọt lệ âm thầm lại tuôn rơi…” thương xót cho Người Thầy tinh thần vĩ đại, tài hoa và đức độ đã lặng lẽ từ giã cõi trần gian !!!

        Lần lượt kế tiếp, Ông Lê Quốc Ân (Chủ tịch Liên Đoàn VVN VN) lên đọc “Thư chia buồn”. Võ Sư Nguyễn Văn Chiếu tiến lại gần đọc “Điếu văn” cho Thầy Chưởng Môn LÊ SÁNG.

         Sau đó là phần “Một phút mặc niệm” tưởng nhớ công đức của Người. Sau phần Lễ trao kỷ vật của Trung tâm sách Kỷ Lục Việt Nam, trân trọng trao tặng danh hiệu kỷ lục cho Thầy Chưởng Môn LÊ SÁNG là “Chưởng Môn Phái Vovinam-Việt Võ Đạo lâu năm nhất”, là phần Nhạc lễ của đội kèn Lân sư rồng Phù Đổng do Võ Sư Lê Đình Phước điều khiển bế mạc vào lúc 19 giờ 30, trong sự bùi ngùi, tiếc thương của tất cả mọi người… Sau cùng, các Đoàn Môn sinh từ khắp nơi vẫn lần lượt lên dâng hương cho đến khuya:

        “Một cơn mưa tầm tã như thể cuốn trôi đi bao nhọc nhằn, trái ngang, bụi bặm ở trần đời, như thể khóc thương- đưa tiễn Người trước giờ chia li về nơi chín suối !!!”.

         Theo các nhà tiên tri thì trước hay sau khi hỏa tán hoặc chôn cất mà có mưa là dấu hiệu của điềm lành:

        “Hương hồn Thầy mới được siêu thoát và phụ hộ, độ trì cho Môn Phái đoàn kết tốt và vững bềnh tiến xa” !!!

        Và giờ chia li đã đến: 4h00 sáng ngày 01/10/10 mọi sự chuẩn bị đã được sắp xếp xong xuôi, các Sư Thầy ở Chùa đến tụng kinh cùng với Gia Đình, Bà Con dòng tộc, thân hữu cùng các Võ sư trong Ban Trưởng Quản đi vòng quanh “Quan tài của Người”. Đội trống kèn truyền thống ngân vang trong bầu không khí “u buồn ảm đạm”, khi chiếc siêu bằng gốm được Sư Thầy đập vỡ theo truyền thống để “Người” được ‘‘siêu thoát” ở cõi vĩnh hằng. Hai hàng lệ chúng con lại tuôn rơi khi chiếc Quan tài được nâng lên đưa Thầy đi. Mọi không gian trầm lắng ảm đạm như bị phá vỡ bởi tiếng trống, kèn buồn thảm xen lẫn ”tiếng khóc nức nở, thút thít như cố kiềm nén nhưng không thể nào kiềm nén nổi vì lòng của Thầy bao la như biển cả… Làm sao chúng con có thể chứa vào trong hết được…? “Những giọt lệ âm thầm lại tuôn rơi, thương Thầy lắm Thầy ơi…” !!!

         Sau khi chiếc quan tài của Thầy được đưa an toàn lên xe tang, 10 chiếc xe Moto đặc chủng đi đầu dẫn theo sau đoàn xe, hàng trăm môn đồ nối đuôi nhau hàng cây số, cùng đám đông công chúng hiếu kỳ, ngạc nhiên đứng dọc hai bên đường kính nể rẻ lối nhường đường cho chúng ta đi.

          Đến nghĩa trang Đa Phước quận Bình Chánh, Thầy được đưa vào nơi làm Lễ trước lò hỏa táng. Bầu không khí ảm đạm lại vang lên khi Sư Thầy lại tụng kinh gỏ mõ cùng tiếng trống kèn kêu rên thảm thiết xen lẫn tiếng khóc nức nở, thút thít: “Những giọt lệ âm thầm lại tuôn rơi, thương Thầy quá Thầy ơi” !!! Từng lượt, từng lượt các Môn đồ Vovinam-Việt Võ Đạo xếp hàng nối đuôi nhau lên thắp nhang cho Thầy: “Những giọt lệ âm thầm lại tuôn rơi, thương Thầy quá Thầy ơi”!!!

         Sau khi Gia đình dòng tộc, thân hữu cùng Quý Thầy cao cấp đi vòng quanh quan tài lần cuối và dừng lại: Võ Sư Nguyễn Văn Chiếu thay mặt Môn Phái và Gia đình dòng họ Lê, lên có đôi lời cảm tạ đến tất cả mọi người đã đồng tâm hợp lực, chia sẻ, giúp đỡ lo an toàn, chu đáo cho Thầy Chưởng Môn thanh thản về nơi an nghĩ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối, nếu có gì sai xót mong Quý vị, Quý môn sinh…, niệm tình bỏ qua cho…

          Và “giây phút thiêng liêng” đã đến, tất cả các Môn Đồ Vovinam-Việt Võ Đạo chút bỏ khăn tang, đặt quanh quan tài Thầy “những bông hoa xinh tươi thắm như Thầy đã từng gặt hái”. Quan tài Thầy từ từ được đưa vào bên trong phòng để lò hỏa thiêu, để lại sau lưng dòng người nối đuôi nhau ngậm ngùi, nuối tiếc đưa tiễn Người đi: Những tiếng khóc nức nở, thút thít lại vang lên như xót thương, hối tiếc, như muốn níu kéo Người lại: “Than ôi, đã muộn rồi ”!!!


“Những giọt lệ âm thầm lại tuôn rơi, thương Thầy quá Thầy ơi.
Những giọt lệ âm thầm lại tuôn rơi, thương Thầy quá Thầy ơi ” !!!

Sài Gòn, đêm trắng 01/10/2010

Nhớ thương Thầy

Môn đồ Lê Văn Hùng


Vietnamese Française SONG ]

A la conduite au Maitre Patriarche Lê Sáng - Un Grand Maitre – Un Grand Père – Un Père de Nos Milliers et des Milliers bien-aimés à l’éternité !!!


Depuis quelques jours, le quartier au tour du Tổ Đường de l’Ecole de Vovinam-Việt Võ Đạo N°31 rue Sư Vạn Hạnh devient plus tumultueux que quotidien. S’y réunit du«Monde entier» et les Millions de Cœurs des Disciples – des Proches de loin ou de près impossible de rentrer rendre visite au Maitre Patriache LÊ SÁNG «se portent le deuil ainsi que se présentent ensemble les batonnets d’encens sacrés, une minuite de silence en mémoire de son Grand Mérite et sa Vertu: Un personnage légendaire de la Famille de LÊ est entré dans l’histoire de l’Ecole de Vovinam-Việt Võ Đạo... Depuis maintenant, l’Ecole de Vovinam-Việt Võ Đạo passe à une nouvelle page d’histoire. Que j’aime mon Maitre ( pleurer en silence )…» !!!

Après avoir perdu à l’hopital, le corps du Maitre Patriache LÊ SÁNG est rendu au Tổ Đường pour faire les funérailles et l’envelopper dans un linceul à 10h00 matin du 27/09/10 (20/8 de l'Année lunaire). Depuis 15h00 de meme journée jusqu’au jour de reconduite à l’éternité: De matin au nuit: partout de toute direction arrivée dans le pays ainsi qu’à l’internationnalité, chaqu’un à son tour fait la queue et se présente «les batonnets d’encens sacrés, s’attende à saluer, se mets à genoux et prier pour penser à son Grand Mérite et sa Vertu».

A18H00 du 30/09/10 au Tổ Đường de l’Ecole, la cérémonie commémorale au Maitre Patriache LÊ SÁNG est organisée dans une grande atmosphère solennelle, grise et plein sacrée… Après que l’Organisation a présenté les participants et le contenu du programme, le Conseil de Gestion des Maitres et tous les Disciples ont ensemble chanté à haute voix, la chanson «Vovinam au cœur». Ensuite, Maitre Nguyen Van Sen est avancé lire la biographie de Maitre Patriache LÊ SÁNG dans une atmosphère solenelle et silencieuse: «Les gouttes des larmes retombent sordement» … plaignent pour le Maitre de grand esprit, talentueux et distingué et vertueux qui a silencieusement quitté le bas monde !!!

Alternativemen, Mr Le Quoc An (Président de la Fédération Vovinam Viet Nam ) est venu lire «Lettre des condoléances». Maitre Nguyen Van Chieu est approché pour lire «Oraison funèble» au Maitre Patriache LÊ SÁNG. Et puis, c’est de la part «Une minuite de silence» pour penser à son Grand Mérite et sa Vertu. Après la part de remise d’un «Souvenir» du Centre du Livre de Record de Viet Nam en honneur de remettre le Titre de Record au Maitre Patriache LÊ SÁNG «Le plus ancien Patriache de l’Ecole de Vovinam-Việt Võ Đạo», c’est la part des Tambours et des Trompettes de l’équipe de la danse de Licorse de Phù Đổng dirigée par Maitre Lê Đình Phước pour la «Cloture» de la Séance de Cérémonie à 19h30, dans l’émotion et le regret de tout le monde…Enfin, les équipes des élèves de partout continuent se présenter les encens jusqu’au minuit: «Il pleut abondamment tout comme s’écouler tous les pénibles, les déraisonnables et les poussièreux de la vie ; tout comme pleurer et sa lamenter, faire la conduite au Maitre Patriache LÊ SÁNG aux séjours des morts» !!! Selon les prophétiques disent qu’il pleut avant ou après la crémation ou l’enterrement, cela donne un signe de bonnes chances:

«Les manes du Maitre Patriache LÊ SÁNG atteindrait le salut, protègerait et aiderait notre école de s’unir et avancer bien en stable» !!!

Et, le moment des adieux arrivés, tout est bien préparé à 4h00 matin 01/10/10, les Bonzes de Pagode viennent psalmodier ensemble les prières avec la Famille, les Lignées, les proches parents de Maitre Patriache LÊ SÁNG ainsi que les Maitres du Conseil de Gestion marchant au tour du «Cercueil de Maitre Patriache LÊ SÁNG». L’équipe des tambours et trompettes recommence à vibrer selon la musique traditionelle dans une grande atmosphère «mélancolique et triste» lorsque le Bonze a cassé traditionnellement la bouilloire en porcelain pourque Maitre Patriache est bien sauvé à l’éternité. Nos deux lignes de larmes retombent lorsque le Cercueil de Maitre Patriache est élevé pour l’accompagner. Toute espace silencieuse et triste presque disparue par la sonnerie des tambours et des trompettes désolés en mélange des pleurs en sanglots et discrets tout comme s’efforcer à retenir, et pourtant impossible, puisque le Cœur de Maitre Patriache est immense comme la mer... Et comment pourrions – nous tout contenir…? «Les gouttes des larmes retombent sordement. Que nous Vous aimons beaucoup, notre Maitre» !!!

Après avoir bien mis le cercueil de Maitre Patriache sur la voiture de deuil, les 10 Motos spéciaux de police menent le deuil en accompagant derrière une troupe des voitures, des motos et des centains disciples suivis à la queue durant quelques kilomètres, la foule de public curieux et surpris reste respectueusement à deux bords de la route pour nous céder le bas.

Arrivés au cimetière Da Phuoc – District Binh Chanh, Maitre Patriache est mis devant le crématoire pour la cérémonie d’Adieu. La grande atmosphère « mélancolique et triste » retentit lorsque les Bonzes psalmodie des prières en trappant sur la cloche en bois, en meme temps avec la sonnerie des tambours et des trompettes désolés en mélange des pleurs en sanglots et discrets: «Les gouttes des larmes retombent sordement. Que nous Vous aimons beaucoup, notre Maitre» !!! A tour de son role, chaque disciple de Vovinam-Việt Võ Đạo approche présenter les batonnets d’encens au Maitre Patriache LÊ SÁNG: «Les gouttes des larmes retombent sordement. Que nous Vous aimons beaucoup, notre Maitre» !!!

Après que les Bonzes de Pagode, la Famille, les Lignées, les proches parents de Maitre Patriache LÊ SÁNG ainsi que les Maitres gradés marchent au tour du «Cercueil de Maitre Patriache LÊ SÁNG» pour la dernière fois et s’arretent: Représentant de l’Ecole VVN-VVD et la famille des Lignés de LÊ, Maitre Nguyen Van Chieu remercie à tout le monde de s’unir, avoir partagé, aidé et préparé scrupuleusement en sécurité pourque Maitre Patriache reste tranquillement à sa dernière demeure. S’il y a beaucoup de lacunes pendant le temps préparatoire de deuil, Vous prions, SVP de nous laisser passer…

Et «le moment sacré» arrivé, tous les Disciples de Vovinam-Việt Võ Đạo otent les turbans de deuil mis au tour du cercueil des «fleurs fraises et belles que maitre patriache a déjà recueilli». Maitre Patriache LÊ SÁNG est doucement accompagné au dedant devant le crématoire et a laissé derrière lui des lignes de monde attendrissant et regrettable suivant à la queue pour faire la conduite et des adieux au Maitre Patriache LÊ SÁNG: Les pleurs en sanglots et discrets recriés tout comme déploré, regrettable de saisir et retenir Maitre Patriache LÊ SÁNG: «Hélas, c’est trop tard» !!!


«Les gouttes des larmes retombent sordement. Que nous Vous aimons beaucoup, notre Maitre» !!!
«Les gouttes des larmes retombent sordement. Que nous Vous aimons beaucoup, notre Maitre» !!!

SaiGon, la nuit blanche du 01/10/10

Nos pensées affectueuses au Maitre Patriache LÊ SÁNG

Disciple Lê Văn Hùng


Vietnamese Française SONG ]

Below is the lyrics of the song in the video:


THEO DẤU MỘT ÁNH SAO - Thái Yên Chi.


Một ánh sao băng vươn trên nền trời cao sang tuyệt vời lung linh hào quang. Là lúc thiên nhiên dang tay chào mời đưa chân một người chu du thời gian.

Ghi công ơn Sáng Tổ, bao nhiêu năm gian khổ, trùng dương dâng lên màu võ y. Tình yêu tha nhân vạch lối đi. Một vì sao rơi cho muôn vì sao sáng. Một người ra đi cho muôn người sau tới. Muôn người sau tới đem thân hiến cho đời. Muôn vì sao sáng trăng soi nghìn thu.

Vừa lúc không gian dang tay chào mời đưa chân một người chu du thời gian. Một ánh sao băng xuyên vòm trời, cao sang tuyệt vời lung linh hào quang.

------------ English Translation ---------------------

FOLLOWING A STAR by Thái Yên Chi

A shooting star travels across the open sky shining and sparkling gloriously. That is when the heaven reaches out and welcomes the time traveler.

Thanks to the Founding Grandmaster, so many years of hardship, ocean rises up with the color of his uniform. For the love of mankind, he charted a new path. A shining star has fallen for other stars to light up. A person passing forward making way for waves of other to come. A wave of new comers who will devote themselves for building a better society. Countless bright stars will light up the sky forever.

when the heaven reaches out and welcomes a time traveler, a shooting star travels across the open sky shining and sparkling with glorious aura.


 

Youtube: Lễ tang Võ Sư Lê Sáng - Chưởng Môn Phái Vovinam Việt Võ Đạo.

* Phân ưu:
 
 
 

Người Thầy Kính Yêu / Notre maître bien-aimé
02.10.2010 22:51

 VSCM Lê Sáng và Môn đồ Lê Hùng.

 

 Vietnamese Française ]

Người Thầy Kính Yêu

     Thành thật thương xót và đau đớn nói lời tiễn đưa Người Thầy kính yêu Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng về cõi vĩnh hằng : Một bậc Thấy tinh thần vĩ đại, tài hoa và đức độ..,một nhân cách sống “cả cuộc đời tận tụy,hy sinh vì lý tưởng cao đẹp”…Một ngôi sao sáng xứng danh với tên gọi của Người, sẽ sống mãi trong lòng chúng con và mãi thắp sáng, soi rọi bước đường chúng con đi…

Mới hồi 3 giờ chiều hôm qua, con được vào thăm Thầy rất lâu và vẫn động viên Thầy cố gắng vượt qua giai đoạn đau đớn này. Như những lần Bác sĩ chích thuốc Thầy, mà con đã từng động viên “Thầy đã chịu đựng đau đớn 90 năm nay rồi, Thấy ráng chịu đựng thêm chút nữa nhé…!!!”

Tuy không nói được nhưng ánh mắt vui tươi của Thầy vẫn cho con niềm tin và hy vọng... Ấy vậy mà sáng sớm nay được hung tinh Thầy đã ra đi vĩnh viễn…nghe như sét đánh ngang tai – Hai hàng lệ con thản nhiên tuôn rơi!!!

Thay mặt quý môn đồ, thân hữu xa gần không đến Tổ Đường cúng điếu được, chúng con xin nghiêng mình Nghiêm Lễ và gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả những gì mà Thầy đã để lại cho hậu thế…

Sài Gòn,ngày 27 tháng 09 năm 2010
Môn sinh Lê Văn Hùng


Vietnamese Française ]

Notre maître bien-aimé


Très regrettable et douloureux de dire ‘‘ Adieu ’’ à Notre Maitre Patriache Lê Sáng ‘‘Affectueux et Respectueux ’’ pour son éternité … Un Grand Maitre d’esprit, talentueux et distingué, et vertueux…, une personnalité de vie ‘‘ dévoue et sacrifie toute sa vie pour le noble idéal ’’… Une étoile brillante bien méritée avec son Nom vivra pour toujours dans notre cœur, allumera et éclairera toujours notre parcours…

Tout récemment à 15h d’hier, je suis entré visiter pendant longtemps Maitre Patriache Lê Sáng et lui encourage de faire des efforts pour dépasser cette période douleuse. Comme chaque fois, le Médecin lui injecte du médicament et je l’encourage toujours ‘‘ Maitre a déjà supporté la douleur depuis 90 ans et ferait des efforts pour supporter encore un peu de temps…’’ !!!

Quoique Maitre Patriache Lê Sáng ne puisse pas parler et pourtant son éclat du regard me donne toujours la foi et l’espoir… Et pourtant, j’ai reçu de ce bon matin, une méchante nouvelle que Maitre Patriache Lê Sáng est parti éternellement…,comme ‘‘ Un coup de tonnerre – Mes larmes répandent naturellement ’’ !!!

En représentant des Disciples VVN-VVD lointains ou proches ne peuvent pas venir visiter et prier Maitre Patriache Lê Sáng au Tổ Đường, permettions-nous de faire une ‘‘ Salutation ’’ et d’adresser une ‘‘ Reconnaissance profonde ’’ pour tout ce que Maitre Patriache Lê Sáng a laissé à la postérité…

Sài Gòn, le 27 Septembre 2010
Disciple Lê Văn Hùng


 

Adieu Maître Patriarche / Vĩnh biệt Sư Ông
02.10.2010 10:22
 

Vietnamese Francais ]

         Thầy đã dành cho chúng con một ngày tháng chín thật tuyệt vời ( khi con đến thăm Thầy).

     Dành trọn đời của Thầy cho Vovinam, khi gia nhập môn võ thuật này Thầy hãy còn rất trẻ bên cạnh cố võ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc nhưng rất nhanh chóng Thầy đã trở thành người học trò xuất sắc nhất. Năm 1960, Võ sư Sáng Tổ đã trao cho Thầy danh hiệu Chưởng Môn để tiếp nối sự nghiệp của ông. Từ đó, Thầy đã hình thành cơ cấu tổ chức Vovinam, không nao núng khi chính quyền bấy giờ cấm tất cả các sinh hoạt võ thuật và tiếp tục tổ chức các lớp học bí mật. Sau này Thầy còn phải mất hết 13 năm tù.

Sau khi được trả tự do, Thầy đã trở nên tráng kiện hơn và chúng con vui mừng khi Thầy đã nổ lực khuếch tán Vovinam ra trên toàn thế giới và chúng con may mắn thay được làm việc ở bên cạnh Thầy tại Tổ Đường trong những năm qua.

Thầy đã minh chứng trong suốt cuộc đời của Thầy bằng sự quyết tâm, bằng sức mạnh tinh thần, rằng với trí thông minh và sự khiêm tốn, điều gì muốn cũng có thể thực hiện được. Xin Thầy hãy an tâm. Tại Thụy Sĩ cũng như là tất cả các nước khác trên thế giới chúng con sẽ tiếp tục con đường Thầy đã vạch ra. Thầy đã làm nên lịch sử Vovinam Việt Võ Đạo.

Chúng con tin chắc chuyến ra đi sau cùng này Thầy về an nghỉ cùng với VS Sáng Tổ Nguyễn Lộc.

Hết thảy môn sinh lớn bé ở Thụy Sĩ cũng như trên thế giới xót xa nhớ thương vì từ nay sẽ không còn được trông thấy Thầy, nhưng Thầy sẽ tồn tại trong trái tim của chúng con rất dài lâu. Chúng con sẽ truyền đạt tư tưởng, tinh túy của Thầy và phát triển phong trào Vovinam đến các thế hệ tương lai.

Thay mặt Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Thụy Sĩ, dưới sự chỉ đạo của Võ sư Tân Rousset, chúng con đội ơn Thầy và xin chuyển lời chúc đến Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản mới với tương lai sáng lạn xứng danh Thầy.

Thầy đã chu du ra khỏi cuộc đời này, nhưng chúng con nguyện sẽ viết tiếp những trang sử sách mà Thầy đã chuẩn bị cho thế hệ tương lai.

" Một vĩ nhân đã ra đi, nhưng ký ức của Người vẫn còn lại mãi mãi "

Vĩnh biệt Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng.

Cảm ơn Thầy

Vovinam-Việt Võ Đạo Thụy Sĩ, do Vs Tân Rousset lãnh đạo


Vietnamese Francais ]

Adieu Maître Patriarche


Tu nous quittes, en ce beau jour de septembre, toi qui a donné ta vie entière au VOVINAM, tu as commencé cet art martial très jeune au côté de Maître Fondateur NGUYÊN Loc, tu es très vite devenu son élève le plus avancé.

En 1960, il te donne le titre de Patriarche, pour lui succéder, tu développes et structures le VOVINAM, défies les autorités quand celles-ci interdisent la pratique des arts martiaux et continues en organisant des classes clandestines, cela te coûtera quelque 13 années de prison.

Une fois redevenu libre, tu deviens encore plus puissant et pour notre plus grand bonheur, tu diffuses le VOVINAM dans le monde entier, nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir venir travailler à tes côtés au To Duong pendant toutes ces années.

Tu nous as prouvé tout au long de ta vie que grâce à cette détermination, cette force de l’esprit, cette intelligence qui est tienne et ta modestie que tout est possible, il suffit de le vouloir. Rassure-toi, la Suisse comme tous les autres pays du monde continueront la voie que tu as tracée, toi qui a écrit l’histoire du VOVINAM Viêt Vo Dao.

Nous sommes sûrs qu’aujourd’hui après ton dernier voyage, tu pourras reposer en paix au côté de Maître Fondateur NGUYÊN Loc.

Les petits comme les grands Vo Sinh de Suisse et du monde sont bien tristes de ne plus te voir, mais tu resteras dans nos cœurs pour très longtemps. Nous transmettrons ton histoire, ta sagesse et les magnifiques mouvements du VOVINAM aux générations futures.

Au nom de la Fédération VOVINAM Viêt Vo Dao Suisse, sous la direction de notre Maître Tân Rousset, nous tenons à te remercier et profiter de ce message pour souhaiter au nouveau Conseil de Gestions des Maîtres un bel avenir digne de ton nom.

Tu viens de tourner la page de ta vie et de ton dévouement, mais nous allons continuer de remplir ces pages que tu as préparées pour les générations futures.

"Un grand homme nous quitte, mais ses souvenirs demeurent à jamais "

Adieu Võ sư Chưởng Môn LÊ Sáng

Merci

VOVINAM Viêt Vo Dao Suisse, sous la direction de Thầy Tân ROUSSET


Võ sư Tân Rousset thăm Chưởng môn Lê Sáng tại bệnh viện.| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Nén hương lòng dâng lên Chưởng môn Lê Sáng nhân 10 năm Thầy về cõi vĩnh hằng - Présenter notre bâtonnet d'encens au Maitre Patriarche Lê Sáng pour sa 10ème année à l'éternité…
Hồi ký Chưởng Môn LÊ SÁNG - Souvenirs du Maitre Patriarche LÊ SÁNG ( Part 1 ).
Hồi ký Chưởng Môn LÊ SÁNG - Souvenirs du Maitre Patriarche LÊ SÁNG ( Part 2 ).
Hồi ký Chưởng Môn LÊ SÁNG - Souvenirs du Maitre Patriarche LÊ SÁNG ( Part 3 ).
Hồi ký Chưởng Môn LÊ SÁNG - Souvenirs du Maitre Patriarche LÊ SÁNG ( Part 4 ).

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn