Hôm nay, ngày 13/12/2019
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Kỷ yếu "Vovinam - Việt Võ Đạo Đồng bằng sông Cửu Long 50 năm Khai phá & Phát triển (1969-2019) - Nouvelle édition "Vovinam Deltat Mékong aux 50ème ans de l'Exploitation & du Développment (1969-2019).Kỷ yếu "Vovinam - Việt Võ Đạo Đồng bằng sông Cửu Long 50 năm Khai phá & Phát triển (1969-2019) - Nouvelle édition "Vovinam Deltat Mékong aux 50ème ans de l'Exploitation & du Développment (1969-2019).
KỶ NIỆM 20 NĂM FPT EDU NGÀN NGƯỜI LÊN ĐỈNH - LE 20ème ANNIVERSAIRE DE FPT EDU AVEC 1000 PERSONNES CONQUÉRIS DE 3 SOMMETS DE MONTAGNES LES PLUS HAUTS DU VN.KỶ NIỆM 20 NĂM FPT EDU NGÀN NGƯỜI LÊN ĐỈNH - LE 20ème ANNIVERSAIRE DE FPT EDU AVEC 1000 PERSONNES CONQUÉRIS DE 3 SOMMETS DE MONTAGNES LES PLUS HAUTS DU VN.
"NGƯỜI NGỒI ĐÓ - THƠ: QUANG VŨ - NHẠC: THỤY PHONG"-" "HE IS SITTING THERE - POEM: QUANG VŨ - MUSIC: THỤY PHONG"-"IL EST ASSIS LÀ - POÈME: QUANG VŨ - MUSIQUE: THỤY PHONG"."NGƯỜI NGỒI ĐÓ - THƠ: QUANG VŨ - NHẠC: THỤY PHONG"-" "HE IS SITTING THERE - POEM: QUANG VŨ - MUSIC: THỤY PHONG"-"IL EST ASSIS LÀ - POÈME: QUANG VŨ - MUSIQUE: THỤY PHONG".
Nguyên Phó Thủ Tướng Đức ấn tượng khi thăm lớp Vovinam ĐH FPT EDU -  L'ancien Vice-Premier Ministre Allemand est impressionné lors de sa visite en classe de Vovinam à l'université FPT Edu. Nguyên Phó Thủ Tướng Đức ấn tượng khi thăm lớp Vovinam ĐH FPT EDU - L'ancien Vice-Premier Ministre Allemand est impressionné lors de sa visite en classe de Vovinam à l'université FPT Edu.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGÔ KIM TUYỀN - NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE NGÔ KIM TUYỀN.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGÔ KIM TUYỀN - NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE NGÔ KIM TUYỀN.
 Môn sinh Phú Thọ & ĐH Mở tri ân 20/11 - Les élèves de Phu Tho & Unniversité d'Ouverture à l'attitude du 20 Novembre. Môn sinh Phú Thọ & ĐH Mở tri ân 20/11 - Les élèves de Phu Tho & Unniversité d'Ouverture à l'attitude du 20 Novembre.
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Meilleurs Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VN.CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Meilleurs Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VN.
 TRI ÂN 20-11 "NGÔI TRƯỜNG KHÔNG TỐT NGHIỆP" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "L'ÉCOLE N'EST PAS DIPLÔMÉE". TRI ÂN 20-11 "NGÔI TRƯỜNG KHÔNG TỐT NGHIỆP" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "L'ÉCOLE N'EST PAS DIPLÔMÉE".
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
"THẦY TÔI NAY ĐÃ 90 - MON MAITRE A 90 ANS - MY MASTER IS 90 YEARS OLD"."THẦY TÔI NAY ĐÃ 90 - MON MAITRE A 90 ANS - MY MASTER IS 90 YEARS OLD".
ĐIỀU LỆ THI TRUNG ĐẲNG VOVINAM TPHCM K52-2019 - ACTE DU PASSAGE DE GRADE JAUNE SESSION 52 - 2019. ĐIỀU LỆ THI TRUNG ĐẲNG VOVINAM TPHCM K52-2019 - ACTE DU PASSAGE DE GRADE JAUNE SESSION 52 - 2019.
Italia bảo vệ thành công ngôi vô địch toàn đoàn Giải Vovinam Thiếu niên và Trẻ châu Âu lần 3-2019 - Vovinam Italien réussit à protéger le 3ème Champion des Jeunes & Adolescents Europe en 2019.     Italia bảo vệ thành công ngôi vô địch toàn đoàn Giải Vovinam Thiếu niên và Trẻ châu Âu lần 3-2019 - Vovinam Italien réussit à protéger le 3ème Champion des Jeunes & Adolescents Europe en 2019.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 1 - 2019 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2019.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 1 - 2019 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2019.
	T/B: SÁCH MỚI BẢN TIẾNG ANH "VOVINAM HÀNH TRÌNH 80 NĂM (1938 - 2018)"-THE NEW EDITION IN ENGLISH "VOVINAM TO THE ITINERARY OF 80 YEARS"-NOUVELLE ÉDITION EN ANGLAIS "VOVINAM À L'ITINÉRAIRE DE 80 ANS". T/B: SÁCH MỚI BẢN TIẾNG ANH "VOVINAM HÀNH TRÌNH 80 NĂM (1938 - 2018)"-THE NEW EDITION IN ENGLISH "VOVINAM TO THE ITINERARY OF 80 YEARS"-NOUVELLE ÉDITION EN ANGLAIS "VOVINAM À L'ITINÉRAIRE DE 80 ANS".
305 quan chức và vận động viên dự Giải Vovinam Vô địch Thiếu niên và Trẻ châu Âu lần 3-2019 - Le 3ème Championnat Vovinam des Jeunes & Adolescents en Europe 2019 .305 quan chức và vận động viên dự Giải Vovinam Vô địch Thiếu niên và Trẻ châu Âu lần 3-2019 - Le 3ème Championnat Vovinam des Jeunes & Adolescents en Europe 2019 .
KHAI TRƯƠNG VÕ ĐƯỜNG VOVINAM PHONG PHÚ TRÀ VINH - INAUGURATION DU VÕ ĐƯỜNG VOVINAM PHONG PHÚ TRÀ VINH PROVINCE.KHAI TRƯƠNG VÕ ĐƯỜNG VOVINAM PHONG PHÚ TRÀ VINH - INAUGURATION DU VÕ ĐƯỜNG VOVINAM PHONG PHÚ TRÀ VINH PROVINCE.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THẦY PHAN HỮU PHƯỚC - NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE PHAN HỮU PHƯỚC.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THẦY PHAN HỮU PHƯỚC - NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE PHAN HỮU PHƯỚC.
SÁCH MỚI BẢN TIẾNG ANH "VOVINAM HÀNH TRÌNH 80 NĂM (1938 - 2018)" - THE NEW EDITION IN ENGLISH "VOVINAM TO THE ITINERARY OF 80 YEARS" - NOUVELLE ÉDITION EN ANGLAIS "VOVINAM À L'ITINÉRAIRE DE 80 ANS".SÁCH MỚI BẢN TIẾNG ANH "VOVINAM HÀNH TRÌNH 80 NĂM (1938 - 2018)" - THE NEW EDITION IN ENGLISH "VOVINAM TO THE ITINERARY OF 80 YEARS" - NOUVELLE ÉDITION EN ANGLAIS "VOVINAM À L'ITINÉRAIRE DE 80 ANS".
VĂN TẾ CỦA THẦY NGUYỄN VĂN SEN NHÂN LỄ TƯỞNG NIỆM CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG LẦN THỨ 9 (2010-2019) - INVOCATION DU MAITRE NGUYEN VAN SEN À LA 9ÈME COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LE SANG (2010-2019).VĂN TẾ CỦA THẦY NGUYỄN VĂN SEN NHÂN LỄ TƯỞNG NIỆM CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG LẦN THỨ 9 (2010-2019) - INVOCATION DU MAITRE NGUYEN VAN SEN À LA 9ÈME COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LE SANG (2010-2019).
ĐẠI HỌC MỞ TƯỞNG NIỆM CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG LẦN 9 (2010-2019) - UNIVERSITÉ D'OUVERTURE HCM À LA 9ÈME COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LÊ SÁNG (2010-2019).ĐẠI HỌC MỞ TƯỞNG NIỆM CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG LẦN 9 (2010-2019) - UNIVERSITÉ D'OUVERTURE HCM À LA 9ÈME COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LÊ SÁNG (2010-2019).
TƯỞNG NIỆM CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG LẦN 9 (2010-2019) - LA 9ÈME COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LÊ SÁNG (2010-2019).TƯỞNG NIỆM CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG LẦN 9 (2010-2019) - LA 9ÈME COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LÊ SÁNG (2010-2019).
VOVINAM NTL PHÚ THỌ & ĐẠI HỌC MỞ & ĐH FPT VUI TRUNG THU 2019 - JOJEUSE FÊTE DE MI-AUTOMNE EN 2019.VOVINAM NTL PHÚ THỌ & ĐẠI HỌC MỞ & ĐH FPT VUI TRUNG THU 2019 - JOJEUSE FÊTE DE MI-AUTOMNE EN 2019.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH CỦA VS.CHRISTOPHE - NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES AVEC LA FAMILLE DE VS.CHRISTOPHE.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH CỦA VS.CHRISTOPHE - NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES AVEC LA FAMILLE DE VS.CHRISTOPHE.
Thương tiếc Võ sư Nguyễn Văn Thông - Regretables condoléances au Maitre Nguyen Van Thong - Death Annoucement of Sr Master Nguyen Van Thong.Thương tiếc Võ sư Nguyễn Văn Thông - Regretables condoléances au Maitre Nguyen Van Thong - Death Annoucement of Sr Master Nguyen Van Thong.
Tác giả bức ảnh Hòa thượng Thích Quảng Đức qua đời - L'auteur de la photo de Thich Quang Duc Tác giả bức ảnh Hòa thượng Thích Quảng Đức qua đời - L'auteur de la photo de Thich Quang Duc
TIỄN BIỆT VÕ SƯ - NHIẾP ẢNH GIA NGUYỄN VĂN THÔNG - NGƯỜI GHI LẠI MỘT GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ MÔN PHÁI VOVINAM BẰNG HÌNH ẢNH.TIỄN BIỆT VÕ SƯ - NHIẾP ẢNH GIA NGUYỄN VĂN THÔNG - NGƯỜI GHI LẠI MỘT GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ MÔN PHÁI VOVINAM BẰNG HÌNH ẢNH.
VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2019 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2019.VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2019 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2019.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC MS.NGỌC ANH & HOÀI HIỆN - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU MS.NGỌC ANH & HOÀI HIỆN.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC MS.NGỌC ANH & HOÀI HIỆN - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU MS.NGỌC ANH & HOÀI HIỆN.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2019 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2019. CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2019 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2019.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS.MINH TUẤN & HLV.MINH ĐÀI - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU VS.MINH TUẤN & HLV.MINH ĐÀI.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS.MINH TUẤN & HLV.MINH ĐÀI - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU VS.MINH TUẤN & HLV.MINH ĐÀI.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.002.998
Tổng số Thành viên 83
Số người đang xem 6
CLB Vạn Hạnh tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 (1960-2018) - Club Vạn Hạnh à la 58ème Commémoration de la mort du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960-2018).

Đăng ngày: 19/05/2018 23:36
CLB Vạn Hạnh tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 (1960-2018) - Club Vạn Hạnh à la 58ème Commémoration de la mort du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960-2018).
    ''Ta đã cạn nước mắt, mất tiếng cười vì cuộc đời, nhưng ta đã được quay về với linh hồn trắng trong, nhân hậu của NGƯỜI - THỰC - NGƯỜI. Nhưng ta đã vượt khởi lên trên những tối tâm, tội lỗi của NGƯỜI - CHẲNG - NGƯỜI. Bao đớn đau tan hồn, nát xác người đã gieo ở ta, ta đã gặt hái những bông hoa cao đẹp nhất ở sự THƯƠNG YÊU và THA THỨ VÔ BỜ''. DI NGÔN CỦA CỐ VÕ SƯ SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC. ( Từ một đêm mưa gió bão bùng của núi rừng Tam Ðảo, tỉnh Vĩnh Yên - Bắc Việt ). "Venu dans une vie de larmes, j'ai perdu le rire à cause de la vie, mais je suis retourné à l'âme immaculée, généreuse de l'homme, en homme vrai. J'ai surmonté, au-delà de l'obscur, du péché de l'homme, mais non pas l'homme. L'homme a semé en moi toute douleur, âme fondue, corps écrasés, j'ai récolté les plus belles fleurs dans l'amour et la tolérance infinie". Les dernières paroles du Grand Maître Fondateur NGUYỄN LỘC. ( Lors d'une nuit de pluie orageuse pluvieuse sur les forêts et lé montagnes de Tam Ðảo, à la province de Vĩnh Yên - Nord du Vietnam ).


 "58 năm trước, Sáng Tổ Nguyễn Lộc ra đi trong sự tiếc thương của bao người.
58 năm sau, hàng triệu môn sinh Vovinam - Việt Võ Đạo trên toàn thế giới dâng nén hương thiên, dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công ơn khai sáng của Người".

"Uống nước nhớ nguồn - Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Thành Lập và Phát Triển 
  Môn Phái Vovinam-Việt Võ Đạo (1938 - 2018).
 

Hằng năm, cứ vào ngày 04 tháng 04 Âm lịch, CLB Vạn Hạnh thuộc Tổ Đường Môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo đều long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc cho các môn sinh đang theo học tại nơi đây.

* 18g30 ngày 18/05/2018 (04-04-1960 Âm lịch), đông đảo Quý võ sư - Huấn luyện viên & Môn sinh thuộc CLB Vạn Hạnh tề tựu cùng đại diện các đơn vị : Quận 7, CLB Hoa Lư, CLB Phú Thọ, CLB Đầm Sen, Vovinam Bình Dương - Đắk Nông - ĐắkLắk - Quãng Bình - Sydney Úc Châu, Pháp Quốc & Texas Mỹ Châu cũng về tham dự vào ngày trọng thể này.

* 19g00, nghi thức lễ truyền thống được tiến hành theo trình tự :

- Khai mạc : MC giới thiệu thành phần tham dự.

- Đọc tiểu sử Cố võ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc : VS.Lê Văn Hùng.

http://vovinam.phutho.vn/GIOI-THIEU/2433454/105362/TIEU-SU-CO-VO-SU-NGUYEN-LOC-SANG-TO-MON-PHAI-VOVINAM-VIET-VO-DAO-1912-1960-Biographie-du-Maitre-Nguyen-Loc-Fondateur-de-lEcole-Vovinam-Viet-Vo-Dao-1912-1960.html ).

- Nghi thức dâng hương : Đại diện các đơn vị và toàn thể các em môn sinh tham gia.

- Phút tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc.

- HLV.Chuân đọc bài thơ "Tâm Kinh Việt Võ Đạo" do Cố Chưởng Môn Lê Sáng (Bút danh Huy Vũ) sáng tác (xem cuối trang).

- Biễu diễn võ thuật : Quyền đồng diễn - Tự vệ nữ - Đa luyện - Song luyện kiếm..(môn sinh CLB Vạn Hạnh). Nhu khí công Quyền 2 (VS.Tố Nga & VS.Quỳnh Mai). Song luyện Côn (VS.Đình Hiếu & HLV.Frédéric). Tam đấu kiếm (VS.Tố Nga - VS.Đình Hiếu & VS.Lê Văn Hùng).

- Bằng cảm xúc rung động "bất chợt" trong 10 phút, Võ sư Hùng Long đã sáng tác ra "bài thơ" nói về những suy tư, trăn trở trong việc "phát huy Môn phái", những ray rứt trong việc "thi thăng cấp cao đẳng"... Đó là hồi chuông "báo động", cảnh tỉnh những ai còn chưa "khiêm tốn"; "háo danh" chưa thật sự "xứng đáng" cống hiến hết sức mình...

http://vovinam.phutho.vn/TIN-TUC/2439019/105496/LONG-TU-TRONG-RESPECT-DE-SOI.html

- Sau cùng, Thầy Nguyễn Văn Sen có bài phát biểu cảm tưởng thật cảm động và ý nghĩa...

Tưởng niệm Sáng Tổ lần thứ 58

Môn sinh Lê Văn Hùng

**********

TÂM KINH VIỆT VÕ ĐẠO

Từ thuở hỗn mang vô minh biến diễn 
Vòng Đạo chu lưu phác tạo thiên cầu 
Từ thuở địa tinh hình thành khí quyển 
Nóng - Lạnh gặp nhau, sự Sống khởi đầu 
Ôi ! Vũ trụ mênh mông ! Trời đất vô cùng ! Khí thiêng mịt mùng ! 
Huyền nhiệm thay, uyên nguyên sự sống ! Nhỏ bé thay, hạt bụi Con Người !
Vĩ đại thay, Vòng Đạo tuyệt vời ! 

Sự Sống khởi đầu bằng ba khởi điểm 
Một : thừa nhận Chủ thể của mọi mở đầu 
Vượt Không - Thời gian, từ Siêu ra Hữu 
Thực Thể là một, nhiều tên khác nhau 
Ôi ! Thượng Đế cao minh ! Quốc Tổ quang vinh ! Sáng Tổ anh linh ! 
Thản nhiên thay, nước Nguồn thác đổ ! Uy dũng thay, sông núi chuyển dời ! 
Trọng đại thay, Vovinam - Đạo Võ ra đời ! 

Hai : thừa nhận Vạn Vật khởi đầu từ nhỏ nhất 
Tế bào kia thành sự sống Sinh bào 
Vạn vật vô tri khởi từ Nguyên Tử 
Hạt nước mong manh tạo được ba đào 
Ôi ! Sự sống Vi Nguyên ! Sự sống thiêng liêng ! Sự sống vô biên ! 
Tế vi thay, hạt cát trên sa mạc ! Kỳ diệu thay, giọt nước trong đại dương ! 
Quý mến thay, người dựng lại quê hương ! 

Ba : thừa nhận Vạn Vật do Duyên kết hợp 
Nhỏ thành rộng lớn, lớn sẽ bao La 
Duyên nghiệp trùng trùng, bóng hình ngợp ngợp 
Lập thành đơn vị, vật thể hiện ra 
Ôi ! Cuộc sống Quán Nguyên! Cuộc sống Kết Liên ! Quần hiệp chiêu hiền ! 
Hoàn hảo thay, Tế Bào thành Con Người ! Hợp quần thay, Con Người thành Tập Thể ! 
Quảng vĩ thay, Dân Tộc thành Nhân Loại ! 

Lẽ sống bao dung ngàn người muôn ý 
Cứng Mềm - Ấm Lạnh - Âm Dương giao hòa 
Lẽ sống hiển minh mệng danh Đạo - Thể 
Cương nhu phối triển, Điều Hợp, Hóa Tha 
Ôi ! Lẽ Đạo cao sâu ! Tâm Đạo nhiệm mầu ! Vòng Đạo chu lưu ! 
Bát ngát thay, Lẽ Đạo trùng trùng ! Hồn hậu thay, Tâm Đạo bao dung ! 
Tốt đẹp thay, Vòng Đạo khai thông ! 

Mầm Sống vươn cao thăng hoa cây lá 
Giòng nước luân lưu chảy mãi không cùng 
Trẻ thơ lớn lên, cuộc đời sinh hóa 
Chợt hiện chợt biến, ấy lẽ tồn vong 
Ôi ! Thường Dịch không ngừng ! Thời gian chập chùng ! Không gian mông lung ! 
Thuận lý thay, thường dịch Việt Võ Đạo ! Tuyệt diệu thay,vượt thoát chuyện thế thường ! 
Hào hùng thay, chế ngự được đau thương ! 

Giòng đời trôi qua suối mắt tinh anh 
Mất để được Còn, trăng tròn để Khuyết 
Lá rụng về cội, búp non thêm xanh 
Chuyển hóa đời đời, không bao giờ hết 
Ôi ! Vĩnh cửu hoạt trường ! Hưng - Hoại giao tương ! Miên Sinh nguồn thương ! 
Vinh quang thay, những Anh Hùng sống mãi ! Tươi thắm thay, lịch sử được bao người làm lại ! 
Oanh liệt thay, những công trình vĩ đại ! 

Sự Sống liên minh tìm về đích sống 
Đích Sống, hướng tới sự nghiệp ngàn đời 
Đạo sống, mở đường bằng Ba phần vụ 
Sao cho xứng đáng Danh Phận Làm Người 
Ôi ! Sống đẹp Tình Người ! Hào quang sáng ngời ! Lý tưởng tuyệt vời ! 
Thàng công thay, Tập thể có Cá Nhân lỗi lạc ! Ân ích thay, Cá Nhân có Tập Thể dẫn đường ! 
Kỳ vọng thay, mang Đạo Vụ quảng phát muôn phương ! 

Hãy sống thật, rồi giúp Người Khác Sống 
Nhân vị giống nhau, bình đẳng với đời 
Nuôi Cao Vọng quyết rèn Tâm luyện Tính 
Yêu Tha Nhân, Ta phải Sống cho Người 
Ôi ! Lửa Sống ngút ngàn ! Đích Sống cao sang ! Đạo Sống huy hoàng ! 
Siêu việt thay, những Anh Hùng Nghĩa Sĩ ! Chói rạng thay, những hùng tâm tráng chí ! 
Tâm huyết thay, những triết ngôn vạn kỹ ! 

Văng vẳng nghe từ thăm thẳm không trung 
Từ đáy sâu lòng đất, từ Tâm Đạo chuyển rung 
Lời Thượng Đế, Hùng Vương, Nguyễn Lộc 
Vovinam - Việt Võ Đạo xuất phát từ dân tộc 
Phục vụ cho lý tưởng loài người 
Cách - Mạng - Tâm - Thân trầm mặc vào đời 
Xoay chuyển hết mọi cơ năng tiến bộ 

Nhân ngày giỗ - suy tư về Sáng Tổ 
Về Vũ Trụ - Nhân Sinh - Nghĩa vụ làm Người 
Nguyện noi gương Sáng Tổ cung hiến cho đời 
Bàn - Tay - Thép và Trái - Tim - Từ - Ái 
Đóng góp vào nền Văn Minh nhân loại 
Những công trình kiến tạo an vui 
Cách - Mạng - Tâm - Thân truyền bá khắp nơi 
Việt - Võ - Đạo chuyển thành Nhân - Võ - Đạo 
Nguyện vinh danh Sáng Tổ trong lương hảo 
Trong ân tình Đồng Đạo - Sư Môn ...

Huy Vũ

 


 

Ảnh & Youtube : Lê Hùng & Hiếu Võ.

 | Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Tưởng niệm Cố Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng lần 7 (2010-2017) - La 7ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2017).
CLB Vạn Hạnh tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 56 (1960-2016) - Club Vạn Hạnh à la 56ème Commémoration de la mort du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960-2016).
Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 56 & Vinh thăng Hồng đai 2016 - Le 56ème Anniversaire de la mort du Fondateur Nguyễn Lộc & Remise d'honneur des Ceintures Rouges en 2016.
KHÓA THI HỒNG ĐAI 2016 - PASSAGE DE GRADE DE CEINTURE ROUGE EN 2016.
Lễ giỗ Chưởng môn Lê Sáng lần 5 (2-10-2015) - Cérénomie commémorale du 5ème Anniversaire de la mort du Maître Patriarche Lê Sáng.
Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 55 & Vinh thăng Hồng đai Vovinam – Việt Võ Đạo 2015 - La 55ème Commémoration du Fondateur Nguyễn Lộc & Remise d'honneur des Ceintures Rouge en 2015.
CLB Vạn Hạnh tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 55 (1960-2015) - Club Vạn Hạnh à la 55ème Commémoration de la mort du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960-2015).
TIỂU SỬ CỐ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960) : Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).
T/B : Lễ Tưởng niệm VS.Sáng Tổ Môn phái lần thứ 55 và Khoá thi Hồng đai năm 2015 - Annonce : À la 55ème Commémoration de la mort du Maitre Fondateur & Passage de Ceinture Rouge en 2015.
Lễ Giỗ Cố Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng lần 4 (2010-2014) tại Tổ Đường - Le 4ème Anniversaire de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2014) au Tổ Đường.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

    Website : www.vovinam.divivu.com hoặc http://vovinam.phutho.vn/