Hôm nay, ngày 10/08/2020
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

THƯ VIỆN : TƯ LIỆU - LUẬN ÁN

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÀ RỊA & VŨNG TÀU - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÀ RỊA & VŨNG TÀU - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 1).TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 1).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 2).TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 2).
''ĐƯA ĐÒ - QUANG VŨ''. NHẠC: THỤY PHONG. ''LE CONDUITEUR DE BATEAU - QUANG VŨ''. MUSIQUE: THỤY PHONG. ''ĐƯA ĐÒ - QUANG VŨ''. NHẠC: THỤY PHONG. ''LE CONDUITEUR DE BATEAU - QUANG VŨ''. MUSIQUE: THỤY PHONG.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.HOÀNG KHƯƠNG & NGỌC XUÂN- MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR HOÀNG KHƯƠNG & NGỌC XUÂN.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.HOÀNG KHƯƠNG & NGỌC XUÂN- MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR HOÀNG KHƯƠNG & NGỌC XUÂN.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM BÌNH DƯƠNG.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM BÌNH DƯƠNG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CẦN THƠ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM CẦN THƠ.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CẦN THƠ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM CẦN THƠ.
LỄ TANG VÀ ANG TÁNG VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - CÉRÉNOMIE D'OBSÈQUES ET D'INHUMATION DE MAITRE ALBERT GOUILLON.LỄ TANG VÀ ANG TÁNG VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - CÉRÉNOMIE D'OBSÈQUES ET D'INHUMATION DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY ALBERT GOUILLON - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES AU MAITRE ALBERT GOUILLON.VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY ALBERT GOUILLON - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES AU MAITRE ALBERT GOUILLON.
"TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG BÌNH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM QUẢNG BÌNH"."TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG BÌNH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM QUẢNG BÌNH".
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU VS.DIỆP THANH LONG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA BELLE MÈRE DE MAITRE DIỆP THANH LONG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU VS.DIỆP THANH LONG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA BELLE MÈRE DE MAITRE DIỆP THANH LONG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM AN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM AN GIANG.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM AN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM AN GIANG.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.PHAN DƯƠNG BÌNH - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE PHAN DƯƠNG BÌNH.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.PHAN DƯƠNG BÌNH - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE PHAN DƯƠNG BÌNH.
BÁCH NHẬT VÃNG SINH THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - 100ème jour commémoral de la mort de Maitre Nguyễn Văn Chiếu.BÁCH NHẬT VÃNG SINH THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - 100ème jour commémoral de la mort de Maitre Nguyễn Văn Chiếu.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM BẾN TRE" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM BẾN TRE".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM BẾN TRE" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM BẾN TRE".
PHÂN ƯU CÙNG THÂN MẪU VS.HOÀNG VIỆT QUÝ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA MÈRE DU MAITRE HOÀNG VIỆT QUÝ.PHÂN ƯU CÙNG THÂN MẪU VS.HOÀNG VIỆT QUÝ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA MÈRE DU MAITRE HOÀNG VIỆT QUÝ.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM QUẢNG NINH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM QUẢNG NINH".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM QUẢNG NINH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM QUẢNG NINH".
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.TRẦN ĐA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE TRẦN ĐA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.TRẦN ĐA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE TRẦN ĐA.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 60 (04/04/1960 -/2020 ÂL) - La 60ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2020 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 60 (04/04/1960 -/2020 ÂL) - La 60ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2020 Lunnaire).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "ÁNH LINH TỎA SÁNG" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "ÂME BRILLÉE".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "ÁNH LINH TỎA SÁNG" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "ÂME BRILLÉE".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "NGƯỜI NGỒI ĐÓ" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "IL ÉTAIT ASSIS LÀ".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "NGƯỜI NGỒI ĐÓ" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "IL ÉTAIT ASSIS LÀ".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.
LUẬN ÁN VÕ HỌC "12 KỸ THUẬT BÚA RÌU - ĐỘC PHỦ PHÁP - TỰ VỆ 1 CHỐNG 4" - THÈSE MARTIALE "12 TECHNIQUES DE HACHE - QUYỀN DE HACHE - SE DÉFENDRE 1 CONTRE 4 PERSONNES".LUẬN ÁN VÕ HỌC "12 KỸ THUẬT BÚA RÌU - ĐỘC PHỦ PHÁP - TỰ VỆ 1 CHỐNG 4" - THÈSE MARTIALE "12 TECHNIQUES DE HACHE - QUYỀN DE HACHE - SE DÉFENDRE 1 CONTRE 4 PERSONNES".
Vovinam được đưa vào SEA Games 31: Chung tay điểm tô môn võ Việt - Vovinam au Tournoi de SEA Games 31 : Embellir à l'ensemble un art martial Vietnamien.Vovinam được đưa vào SEA Games 31: Chung tay điểm tô môn võ Việt - Vovinam au Tournoi de SEA Games 31 : Embellir à l'ensemble un art martial Vietnamien.
MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN ĐỐI KHÁNG - LES EXPÉRIENCES DE L'ENTRAINNEMENT DE COMBAT.MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN ĐỐI KHÁNG - LES EXPÉRIENCES DE L'ENTRAINNEMENT DE COMBAT.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 MÔN SINH NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN - MEILLEUX VOEUX DE BONHEUR AUX 2 PRATIQUANTS NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 MÔN SINH NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN - MEILLEUX VOEUX DE BONHEUR AUX 2 PRATIQUANTS NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN.
 LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI. LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.124.353
Tổng số Thành viên 84
Số người đang xem 33
Phần 3 : Luận án '' Hồng Đai I '' - VS.Nguyễn Anh Dũng - Thèse du 5ème Dang de Maitre Nguyễn Anh Dũng.

Đăng ngày: 15/12/2011 12:29
Phần 3 : Luận án '' Hồng Đai I '' - VS.Nguyễn Anh Dũng - Thèse du 5ème Dang de Maitre Nguyễn Anh Dũng.
Cố vs.Nguyễn Anh Dũng ( phải )
    " VĂN ÔN VÕ LUYỆN - VĂN VÕ SONG TOÀN " - " RÉVISER LA LITÉRATURE ET S'EXCERCER DE L'ART MARTIAL EN PARALLÈLLEMENT ". 02. VIỆT VÕ ÐẠO SINH : Nguyện trung kiên phát huy môn phái, xây dựng thế hệ thanh niên dấn thân hiến ích - I shall faithfully build up my martial arts discipline and develop a new generation of Vovinam youth - Etre fidèle à l’Idéal du Vovinam et être dévoué à sa noble cause - Essere fedele all’idea dell’Arte Marziale ed essere devoto alla sua causa - Der VOVINAM-Schüler soll standhaft die Ideologie der Schule verbreiten und helfen die junge Viet Vo Dao Generation aufzubauen.

 


 

CHÚ Ý QUAN TRỌNG : 

Sau khi tập xong bài này nên đứng dan grộng chân (hít sâu) - từ từ ngồi qua một phía theo kiểu xá tấn, càng sát càng tốt, chân còn lại duỗi thẳng bàn chân gập ngang cả 2 lòng bàn chân đều phải teíp đất - (thở ra) - lập lại cũng như vậy ở phía bên kia. động tác được thực hiện khoảng 5 lần.

BÀI TẬP DẼO CHÂN : Gồm 3 tư thế:

 1. Ngồi sát đất dang chân hết tầm, lưng thẳng hướng bàn chân thẳng đứng.

  •  Gối thẳng

  • Ðộng tác khi hít vào: 2 tay song song qua mặt đưa cao, bàn tay xoè.

  • Thở ra đồng thời với động tác đặt úp tay xuống đất, gập sát người đến khi gò má đụng vào lưng bàn tay (xong một chu kỳ)

  Lượng vận động: 10 chu kỳ.

 2. Vẫn tư thế dang chân như (1):

  • Ðộng tác khi hít vào: 2 tay dang ngang, àn tay xoè, ngón cái hướng về phía trên.

  • Thở ra đồng thời với động tác: xoay người sang phía trái, tay phải nắm lấy bàn chân trái, cố kéo cho trán chạm vào bàn chân trái, tay trái đặt sau lưng (lúc tập nên giữ thẳng 2 gối).

  • Trở lại động tác hít vào như trước

  • Thở ra đồng thời với động tác xoay qua chân phải (đổi phía). Xong 1 chu kỳ.

  Lượng vận động: 10 chu kỳ.

 3. Hai chân song song duỗi thẳng, lưng thẳng:

  • Ðộng tác khi hít vào: 2 tay song song qua mặt đưa cao.

  • Thở ra với động tác: gập người, nắm lấy 2 bàn chân phải, cố kéo áp trán vào cẳng chân (xong một chu kỳ).

  Lượng vận động: 10 chu kỳ.

    C./ BÀI TẬP TĂNG LỰC:

        1./ ÐẠI CƯƠNG:

        Có nhiều phương pháp để phát triển thể lực, giúp cơ bắp rắn chắc, nội lực tăng tiến. Bái tập Tăng lực sa đây là 1 phương pháp tương đối đơn giản dễ tập, không cần đến sự trợ huấn cụ, ở nhà tập lúc nào, chổ nào cũng được vì không phải di chuyển, hiệu quả lại cao và phù hợp với trình độ thấp nhất trong hệ thống. Bài nầy được tập trước khi tan hàng.
Các nguyên tắc cơ bản:

 • Cách thở: 2 thì

 • Hít vào lúc lỏng cơ

 • Thở ra lúc vận sức

 • Ðộng tác chậm, phù hợp với hơi thở.

        2./ DIỄN TẢ BÀI TẬP:

Tư thế: đứng trung bình tấn tay thu vào sườn hơi thở bình thường.

 1. Ðộng tác hít vào: (lỏng cơ). Từ từ xoè tay ra, ngâng ngang ngực, xoay lòng bàn tay hường về trước.

 2. Thở chậm với động tác song chưởng: Vận toàn lực vào đôi tay, tưởng tượng đang đẩy một vật nặng nề ở phía trước, tay vừa thẳng là vừa dứt nhịp thở.

 3. Ðộng tác hít vào: đảo 1 vòng bàn tay từ tư thế hướng về trước sang tư thế lật ngữa.

 4. Thở chậm với động tác: Lên gân bàn tay, từ từ nắm lại, vận toàn lực tưởng tượng kéo 1 vật nặng nề.

 5. Hai nắm tay thu về đến 2 bên sườn là vừa dứt nhịp thở.

 6. Ðộng tác hít vào: Hai bàn tay mềm mại từ từ đưa lên ngang 2 bên vai. ( 2 lòng bàn tay hướng ra 2 phía trái phải).

 7. Thở chậm với động tác: vận toàn lực kéo 2 tay vào sườn.

 8. Ðộng tác hít vào: đảo lòng bàn tay bàn vòng thành tư thế ngữa lên.

 9. Thở chậm với động tác: vận toàn lực kéo 2 tay vào sườn.

 10. Ðộng tác hít vào: Bàn tay mềm mại xoè ra, 2 cánh tay tạo hình chử V ngược , lòng bàn tay hướng hậu.

 11. Thở chậm với động tác: Vận toàn lực di chuyển 2 tay ra phía trước tầm cao ngang vai, dến khi hai lưng bàn tay chạm nhau.

 12. Ðộng tác hít vào: Bàn tay mềm mại đảo một vòng thành tư thế lật ngữa.

 13. Thở chậm với độngt ác: Vận sức toàn lực kéo vể 2 bên sườn.

 14. Ðộng tác hít vào: Bàn tay phảimềm mại, từ từ đưa lên ngang vai, lòng bàn tay xoè hướng về sau.

 15. Thở chậm với động tác: Chỉ lên gân tay phải, di chuyển cho lưng bàn tay chạm gáy, từ từ xoay lòng bàn tay ngữalên, co các ngón lại thành nằm đấm kéo xuống sườn theo đường cũ.

 16. Và 16

 17. Ðổi qua tay trái động tác như bên phải.

 18. Ðộng tác hít vào: xoa lòng bàn tay cho nóng.

 19. Thở chậm với động tác: Lòng bàn tay xoa vùng gò má trong khi các ngón tay từ cánh mũi theo hốc mắt qua thái dương, vòng về cánh mũi (xoa 3 vòng) Sau đó lòng bàn tay bịt kín 2 lỗ tai và các ngón tay gõ đều đều lên xương chẩm ( vùng sọ khỉ ).

Hết bài tập.

Thời gian đầu chỉ nên cho tập 1 lần, sau đó dần dần tăng số lượng lên 2, 3, 4, tùy theo sức của võ sinh.


PHỤ CHƯƠNG

QUYỀN LÃO MAI
QUYỀN NGỌC TRẢN


LỜI KẾT:

        Vì không phải là văn sĩ nên cách diễn đạt tư tưởng còn nhiều hạn chế, tuy nhiên chúng tôi cũng cố trình bày những kinh nghiệm bản thân gặt hái được qua suốt một quá trình huấn luyện, đúc kết bởi nhiều đợt huấn luyện thể nghiệm cho người trong nước cũng như người ngước ngoài. Tuy vậy chúng tôi không có tham vọng đưa một khuôn vàng thước ngọc để mọi người noi theo mà chỉ nêu lên một vấn đề bức thiết có tính thời đại trong cuộc phát triển môn phái hiện nay.
        Mong rằng chủ đề của quyển luận án này sẽ là một đề tài lôi cuốn nhiều người bàn bạc sôi nổi để chúng ta cùng nhau rút ra những phương pháp huấn luyện thật khoa học, hiệu quả, mang tầm vóc quốc tế hầu phục vụ đắc lực cho môn phái cho nhân loại.
        Chân thành cảm tạ và hân hạnh đón nhận nhũng ý kiến đóng góp của quí vị võ sư, huấn luyện viên trong cũng như ngoài ngước về những mặt thiếu sót lầm lẫn không sao tránh khỏi. 

Trân trong kính chào đoàn kết, thân ái trong nghĩa Sư Môn, tình đồng đạo.

Võ sư Nguyễn Anh Dũng.

                                                           --------------000--------------

Đường Đời Gian Nan Vạn Nẽo: - VS Nguyễn Anh Dũng
Sat - 12/01/2007 13:45
 
 

Mỗi lần về Việt Nam tập huấn tại Tổ Đường vào những buổi trưa là được gặp và tập chung với nhiều võ sư cao cấp

như võ sư Lại Văn Thám, võ sư Trần Thế Cường, võ sư Mai Văn Hiệp, võ sư Nguyễn Văn Hiệp, võ sư Hồ Tấn Đãi, võ sư Nguyễn Thanh Hoàng , võ sư Lê Thanh Liêm… và nhất là một người siêng năng thầm lặng ngày nào cũng có mặt là võ sư Nguyễn Anh Dũng.

 Các võ sư nầy ngày nào cũng đến Tổ Đường tập vào buổi trưa khoảng từ 2 giờ đến 4-5 giờ chiều… chúng tôi tập chung, ôn luyện đòn thế với sự chỉ dẫn của võ sư Chánh văn Phòng Nguyễn Văn Sen.

 Võ sư Nguyễn Anh Dũng dáng người vừa vặn không to cao như những võ sư khác, nhưng tay chân cứng chắc, đánh đòn vững chải và mạnh vô cùng. Võ sư Nguyễn Anh Dũng xuất thân từ trường Thể dục thể thao nên có kinh nghiệm nhiều về huấn luyện, trong luận án thi lên đai, võ sư Dũng đã trình bày những phương pháp huấn luyện về té ngã cho những môn sinh mới tập rất hay. Những phương pháp nầy cho các môn sinh mới vào tập được dễ dàng không có sợ đau, từ đó mới lấy căn bản để điđến những bước lộn cao hơn.. Đây là đường link đến luận án của võ sư Nguyễn Anh Dũng.

http://www.vovinamus.com/viet/vsnadungluanan1.htm

 Võ sư Nguyễn Anh Dũng sinh năm 1954, bắt đầu tập luyện Vovinam từ năm 1968 vào lúc chương trình võ thuật hoá học đường bắt đầu khai mở, lúc đó chưa đầy 20 tuổi, võ sư Nguyễn Anh Dũng được nhiều người biết đến với vai trò huấn luyện viên cho một số võ đường như Hùng Vương, Mỹ Tho, Long Hải, Phước Tỉnh…

*. Quá trình hoạt động: 

- 1971- 1972 HLV tại võ đường Hùng Vương.
- 1972- 1973 - Quản đốc võ đường Lasan Mỹ Tho.
- HLV võ đường Bệnh viện III Dã chiến Mỹ Tho.
- HLV Tiểu Chủng viện Gioan 23 Mỹ Tho. 
- 1973 - 1975 - Quản đốc võ đường Long Hải.
- Quản đốc võ đường Phước Tỉnh.
- 1976 - 1989 - Ðội biểu diễn Việt Võ Ðạo Quận 8.
- Chuyên trách đặc huấn tại Vũng Tàu - Bà Rịa.
- Huấn Luyện Viên trưởng Việt Võ Ðạo CLB Võ Thuật trường Ðại Học Thể Dục Thể Thao Trung Ương II.
- 1989 - 1992 - Vụ trưởng Vụ huấn luyện Việt Võ Ðạo Liên Xô (cũ).
- Ủy viên Văn Phòng Chưởng Môn

*. Võ sư Nguyễn Anh Dũng là người đầu tiên khai mở phong trào Vovinam tại miền Bắc.

 Năm 1989, khi hội Việt Võ Đạo thành Phố Sài Gòn được thành lập, võ sư Nguyễn Anh Dũng nhận vai trò khó khăn hơn, đi huấn luyện Vovinam cho các tỉnh miền Bắc như : Thanh Hoá, Quãng Bình, Hà Nội, Hòa Bình… nhưng vì xứ lạ quê người, không có phương tiện và tài chánh để phát triển lâu dài, nên võ sư Dũng phải quay lại cố hương – Sài Gòn.

 * Võ sư Nguyễn Anh Dũng là người đầu tiên phát triển Vovinam tại Liên Xô đặt nền tảng võ thuật tại Đông Âu.


Võ sư Nguyễn Anh Dũng là người ngồi hàng thứ I từ bên trái sang

Võ sư Nguyễn Anh Dũng là người đang bay đòn chân: - Biểu diễn tại Liên Xô

Tháng 10 năm 1990, võ sư Nguyễn Anh Dũng được theo Võ sư Nguyễn Văn Chiếu cùng với phái đoàn gồm có võ sư Lê Thanh Liêm, võ sư Tô Mạnh Hòa sang Nga Xô để biểu diễn qua nhiều tỉnh thành suốt một tháng trời để giới thiệu môn võ Vovinam cho người Liên Xô. Sau đó võ sư Nguyễn Anh Dũng được phân công ở lại dạy võ cho người bản xứ Liên Xô 1 năm, sau đó về nước và võ sư Chiếu cử võ sư Phạm Quang An sang thay thế huấn luyện thêm một năm nữa.

 Sau những bước khai phá mở màn cho những phong trào ở Liên Xô và miền Bắc, trở về với gia đình, gặp cảnh không vui, võ sư Nguyễn Anh Dũng lui về ở ẩn, không huấn luyện nữa nhưng tấm lòng đối với môn phái luôn tràn đầy, nên ngày nào cũng sách bộ đồ đến Tổ Đường tập luyện chuyện trò cùng các võ sư đồng môn để giải khuây tâm sự. Những ngày tháng võ sư Nguyễn Văn Nhàn về Việt Nam, 2 anh em đã ngày đêm cùng nhau tâm sự thật nhiều về những thăng trầm của cuộc đời.

 Đầu năm 2007, đang sống yên vui với công ăn việc làm, hủ hỉ cùng đứa con gái, bổng dưng khi đi làm về bị đau bụng dữ dội, đến bịnh viện chuẩn đoán là có khối u trong gan, bác sỉ bảo ông nhập viện để chữa trị, nhưng võ sư Dũng không chịu, chỉ thích điều trị tại gia theo phương pháp đông y, mỗi khi ai hỏi thăm, võ sư Dũng đều trả lời bình tỉnh:

- Không sao đâu, cả đời tập võ, xá gì cục u nhỏ kia !

 Tuy nhiên võ sư Dũng cũng đã bán nhà để có tiền chữa trị, và Tổ Đường cũng như Thư Viện Vovinam đã lên tiếng kêu gọi đồng môn đóng góp cho võ sư Dũng có tiền chữa trị, nhưng tiếc thay đây là căn bịnh nan y.. bác sĩ, đông y sĩ cũng đều bó tay không chữa trị được, căn bệnh nan y đã bào mòn thân thể võ sư Dũng, từmột khối u biến thành 3 khối, sức khỏe sa sút trầm trọng, những ngày cuối cùng võ sư Nguyễn Anh Dũng đã bị vỡ khối u ra máu từ dưới hậu môn trào lên tới miệng mũi.. và đã từ trần vào chiều ngày 24 tháng 5 năm 2007 lúc 20 giờ 20 phút hưỡng dương 53 tuổi.

 Những phút thư thái bên tách trà cùng bè bạn võ sư Dũng thường tâm sự:

- Tranh chấp cho lắm để làm gì? Bởi phút lâm chung, ai cũng giũ sạch bàn tay Không! hảy để cho cái không ấy được thanh thản.

 Giờ đây võ sư Nguyễn Anh Dũng đã thong dong về bên kia thế giới , dứt bỏ được những buồn đau của cuộc đời..

Võ sư Nguyễn Anh Dũng qua đời để lại một cháu gái còn nhỏ dại. về sự nghiệp môn phái, võ sư Nguyễn Anh Dũng đã để lại một giáo án có giá trị về phương pháp huấn luyện, và nhiều bài văn cũng như thơ chúng tôi đã lưu trử trong thư viện Vovinam.

 Trong chuyến về Việt Nam trong tháng 7 qua, HLV Trần Thế Thường đã đưa tôi đến viếng thăm bàn thờ cố võ sư Nguyễn Anh Dũng nằm trong nhà của một người em gái.. Trên đường đi trời bổng nổi cơn mưa to lớn như cảm động, đón chào người bạn cố tri. Đứng trước bàn thờ võ sư Dũng, chúng tôi cùng em gái võ sư Dũng, không cầm được giọt lệ lăn dài trên má, thương tiếc cho số phận bạc bẻo của người sớm lìa trần sau một thời gian dài gian nan trên hành trình Việt Võ Đạo cũng như trong gia đình đầy sóng gió.

 Thắp nén tâm hương tưởng niệm đến người. chúng tôi thầm cầu nguyện cho vong linh người sớm về được miền cực lạc để quên hết những buồn đau của cuộc đời.

VS. Cẩm Bình (Theo Thư Viện Vovinam)

 


 | Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Tiểu Luận Chuẩn Hồng Đai - VS.LÊ ĐÌNH PHƯỚC ( Q6 ) - Mémoire du 5ème Dang de Maitre LÊ ĐÌNH PHƯỚC ( district 6 )W

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn