Hôm nay, ngày 29/11/2023
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023). Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023).
Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?
Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam. Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam.
VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.
VOVINAM ĐẠI HỌC  GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.VOVINAM ĐẠI HỌC GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.
CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.
Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.669.576
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 49
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2021 - LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2021.

Đăng ngày: 20/04/2021 12:37
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2021 - LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2021.
KỶ NIỆM KHÓA THI XV-2021.
    "KHỎE ĐỂ CÓ ÍCH - ÊTRE FORT POUR ÊTRE UTILE" - "HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI - APPRENDRE, APPRENDRE ENCORE, APPRENDRE TOUJOURS" - "VIỆC HỌC NHƯ ĐI THUYỀN TRÊN DÒNG NƯỚC NGƯỢC. KHÔNG TIẾN ẮT SẼ LÙI - LES ÉTUDES SONT À CONSIDERÉES COMME LE BATEAU REMONTE À CONTRE COURRANT. S'IL N'AVANCE PAS, IL RECULE".


- Kỷ niệm các ngày Lễ lớn: Quốc tổ Hùng Vương (10/3 ÂL), Thống nhất đất nước (30/4), Quốc tế lao động (1/5).

- Kỷ niệm 83 năm Thành Lập & Phát Triển Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo (1938 – 2021); 61 năm ngày mất của Cố Võ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc (1960 - 2021); 11 năm ngày mất của Cố Võ sư Chưởng môn Lê Sáng (2010 - 2021), 1 năm ngày mất của Cố võ sư Chánh chưởng quản Nguyễn Văn Chiếu (2020 -2021).

- Kỷ niệm 7 năm ngày thành lập CLB Vovinam Việt Võ Đạo Đại Học Mở (07/04/2014 - 07/04/2021).

- Thực hiện kế hoạch hoạt động của Liên đoàn Vovinam TP.HCM năm 2021, nhằm đánh giá quá trình huấn luyện và tập luyện Vovinam Việt Võ Đạo tại đơn vị CLB trong thành phố, tạo điều kiện giao lưu, cọ xát và thăng tiến cho các môn sinh; nhằm nới rộng tình đoàn kết trong Môn phái.

Vào lúc 8g00 sáng Chủ nhật ngày 18/04/2021 tại sân Trường Đại Học Mở số 371 Nguyễn Kiệm, P3, Gò Vấp - TP.HCM, cho 63 thí sinh đang theo tập tại các CLB Vovinam Việt Võ Đạo trên địa bàn thành phố: NTL PHÚ THỌ Q11, HOA LƯ Q1, QUÂN KHU 7 Q.Tân Bình, ĐẠI HỌC MỞ Q.Gò Vấp.

Về tham dự khoá thi có sự hiện diện : 

1. Võ sư Nguyễn Tiến Dũng (Ủy viên BCH Liên đoàn Vovinam TP.HCM) : Giám sát khóa thi.
2. Võ sư Lê Văn Hùng (NTL Phú Thọ): Trưởng BTC - Chánh chủ khảo.    
3. Võ sư Nguyễn Văn Hiệp (CLB Hoa Lư): Giám khảo.
4. Võ sư Nguyễn Văn Ký (CLB CĐ GTVT) & Võ sư Nguyễn Thị Nhan (CĐ GTVT): Giám khảo.
5. Võ sư Mai Ngô Hoài Quốc (CLB QK7) : Giám khảo.
6. Võ sư Võ Văn Đông (CLB Hoa Lư): Giám khảo.
7. Võ sư Jean Christophe Broc (Vovinam Marseille France): Tham dự.
8. Huấn luyện viên các đơn vị tham gia phụ tá chấm thi & trọng tài, cùng đông đảo Quý phụ huynh và bạn bè các thí sinh.

Thay mặt BTC, VS.Lê Văn Hùng giới thiệu thành phần tham dự, mục đích, ý nghĩa và nội dung của khóa thi.

Sau đó, VS.Nguyễn Tiến Dũng - Liên đoàn Vovinam TP.HCM có đôi lời phát biểu và động viên tinh thần các thí sinh.

Khoá thi diễn ra sôi nổi và hào hứng theo đúng chương trình truyền thống của Môn phái: Lý thuyết võ đạo - Kỹ thuật căn bản - Quyền - Song luyện - Đòn chân - Công lực & Hít đất và xen kẽ là trận đấu đối kháng.

Sau cùng, BTC tổng kết điểm, tuyên dương, thắt đai danh dự cho các tân "Thủ Khoa và Á Khoa'' ở các cấp và không quên gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, cũng như chúc mừng khóa thi thành công tốt đẹp... 

BBT-VVN PHÚ THỌ.

KẾT QUẢ 

I. Thi lên Lam đai:
1. Trần Đức Quang (ĐH Mở): 23,5đ - Thủ khoa.
2. Huỳnh Ngọc Mỹ Nhi (ĐH Mở): 22,5đ - Á khoa.
II. Thi lên Lam đai I:
1. Đỗ Thị Thùy Trang (Hoa Lư): 30đ - Thủ khoa.
2. Tạ Văn Bạch (QK7): 29,5đ - Á khoa.
III. Thi lên Lam đai II:
1. Đặng Thị Chu My (ĐHM): 27đ - Thủ khoa.
2. Phạm Phương Vi (Hoa Lư): 26,5đ - Á khoa.
IV. Thi lên Lam đai III:
1.  Hồ Hoàng Hân (ĐHM): 40đ - Thủ khoa.
2.  Nguyễn Thị Kim Phi (ĐHM): 37,5đ - Á khoa.

***********************

LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE AU PASSAGE DE GRADE ÉLÉMENTAIRE - SESSION XV EN 2021

- Célébrer les grands jours de fête: commémorer le fondateur nationnal Vietnamien du Rois de Hùng (10 Mars lunaire),  l'unification nationnale Vietnamien (30 Avril), le jour international de travail (1er Mai).

- A l'occassion de 83ème Anniversaire de la Fondation et du Développement de Vovinam Việt Võ Đạo (1938 – 2021); 61ans de la mort de Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960 - 2021); 11 ans de la mort de Maitre Patriarche Lê Sáng (2010 - 2021); 1 ans de la mort de Maitre Patriarche Nguyễn Văn Chiếu (2010 - 2021).

- A la réalisation du planning des activités de la Fédération Vovinam de HCM Ville en 2021, visant évaluer le processus d’instruction et d’entrainement, faire d’échange, frottement et de promotion aux pratiquants ; élargir la solidarité dans l’Ecole. 

A 8h00 du Dimanche matin du 18 Avril 2021 au cour de l'Unniversité de l'Ouverture de HoChiMinh ville où le Passage de Grade Élémentaire – Session XV en 2021 s’est bien écoulé pour 63 candidats des Clubs indépendants de la ville: Club de la Maison des Sports de Phú Thọ, Club Hoa Lư, Club de l'armée QK7, Club de l'unniversité d'Ouverture et Club de l'Ecole Suppérieur de Circulation et de Transport.

Venus y participer avec la présence: 

1. Maitre Nguyễn Tiến Dũng (Membre du Comité de la Fédération Vovinam de HCM Ville): Supperviseur de l'examen.  
2. Maitre Lê Văn Hùng (Club Phú Thọ): Organisateur - Président du Jury. 
3. Maitre Nguyễn Văn Hiệp (Hoa Lư): Jury.
4. Maitre Nguyễn Văn Ký & Maitresse Nguyễn Thị Nhan (Ecole supérieur de Circulation et de Transport): Jury.
5. Maitre Mai Ngô Hoài Quốc (Club de l'armée - QK7): Jury.
6. Maitre Võ Văn Đông (Hoa Lư) : Jury.
7. Maitre Jean Christophe Broc (Vovinam Marseille France): Participant invité.
8. Les instructeurs (Assistants de Jury et d’arbitrage), les parents ainsi que les amis 

En représentant de l'Organisateur, Maitre Lê Văn Hùng a présenté les participants, le but, l'idée et le contenu de l'examen.

Et puis, Maitre   (Membre du Comité de la Fédération Vovinam de HCM Ville) a pris sa parole et encouragé avec l'esprit des candidats.

La session d’examen s’est écoulée avec mouvementé et enthousiasmant à l’origine du programme traditionnel de l’Ecole : Théorie des principes morales - Technique de base - Quyền - Song luyện - Force physique et un combat à la fin.

Enfin, l'Organisateur a fait le bilan des notes, félicité et attaché les ceintures d'honneur aux 1ères & 2èmes places des grades et sans oublier d'adresser son remerciement à tout le monde, ainsi les voeux de réussite de l'examen...

BBT-VVN PHU THO.

RÉSULTAT
I. Ceinture bleue:
1. Trần Đức Quang (Unniversité de l'Ouverture): 23,5 points - 1ère place.
2. Huỳnh Ngọc Mỹ Nhi (Unniversité de l'Ouverture): 22,5 points  - 2ème place.
II. Ceinture bleu avec 1 barette:
1.  Đỗ Thị Thùy Trang (Club Hoa Lư): 30 points - 1ère place.
2. Tạ Văn Bạch (Club de l'Armée de QK7): 29,5 points - 2ème place.
III. Ceinture bleu avec 2 barettes
1. Đặng Thị Chu My (Unniversité de l'Ouverture): 27 points - 1ère place.
2. Phạm Phương Vi (Club Hoa Lư): 26,5 points - 2ème place.
IV. Ceinture bleu avec 3 barettes:
1.  Hồ Hoàng Hân (Unniversité de l'Ouverture): 40 points - 1ère place.
2. Nguyễn Thị Kim Phi (Unniversité de l'Ouverture): 37,5 points   -2ème place.

*****

HÌNH ẢNH KHÓA THI - PHOTOS DE L'EXAMEN

TRƯỚC GIỜ KHAI MẠC KHÓA THI.

NGHIÊM LỄ.

 

VS.Lê Văn Hùng "Khai mạc Khóa thi", giới thiệu thành phần tham dự.

VS.Nguyễn Tiến Dũng (Ủy viên BCH Liên đoàn Vovinam TP.HCM): Giám sát khóa thi.

VS.Nguyễn Văn Hiệp (CLB Vovinam Hoa Lư): Giám khảo.

Võ sư Nguyễn Văn Ký (CĐ GTVT) & Võ sư Nguyễn Thị Nhan (CĐ GTVT): Giám khảo.

 Võ sư Mai Ngô Hoài Quốc (QK7) : Giám khảo.

Võ sư Nguyễn Văn Đông (CLB Hoa Lư): Giám khảo.

Võ sư Jean Christophe Broc (Vovinam Marseille France): Tham dự.

VS.Nguyễn Tiến Dũng phát biểu động viên các thí sinh trước khi thi.

KHỞI ĐỘNG.

Thi lên Lam đai III: Kỹ thuật đòn chân số 6.

 

Thi lên Lam đai III: Đối luyện chiến lược.

Long Hổ Quyền.

Thi khóa tay dắt 3.

Thi lên Lam đai I: chờ đọc đòn thế. Phía sau thi lên Lam đai II: phản đá tạt.

Thi lên Nhập môn.

 

Trả lời vấn đáp "Kiến thức Võ đạo".

 

Thi đối kháng.

Thi võ lực: Nhảy công lực + Hít đất.

VS Nguyễn Tiến Dũng (Giám sát khóa thi) ký nhận bản điểm.

VS Lê Văn Hùng công bố kết quả cho các thí sinh đạt "Thủ khoa & Á khoa".

 

VS Nguyễn Văn Hiệp & VS. Jean Christophe Broc thắt đai danh dự cho 2 tân "Thủ khoa & Á khoa": Lam đai I.

 

VS Nguyễn Tiến Dũng thắt đai danh dự cho tân Thủ khoa "Lam đai II": Đặng Thị Chu My (ĐH Mở).

BẾ MẠC KHÓA THI.

 LƯU NIỆM.

TÌNH ĐỒNG MÔN TỪ 2 PHƯƠNG TRỜI.

TẠO DÁNG SAU KHÓA THI.

BYE BYE & SEE YOU A GAIN !!!

http://vovinam.phutho.vn/GIOI-THIEU/2642598/105830/KY-NIEM-7-NAM-THANH-LAP-PHAT-TRIEN-VOVINAM-DAI-HOC-MO-TPHCM-7eme-ANNEE-DE-FONDATION-DEVELOPPEMENT-DE-VOVINAM-DE-LUNNIVERSITE-DE-LOUVERTURE-DE-HCM-VILLE.html

 




 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
KỶ NIỆM 7 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ TPHCM - 7ème ANNÉE DE FONDATION & DÉVELOPPEMENT DE VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ DE L'OUVERTURE DE HCM VILLE.
ĐẠI HỌC MỞ TƯỞNG NIỆM CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG LẦN 9 (2010-2019) - UNIVERSITÉ D'OUVERTURE HCM À LA 9ÈME COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LÊ SÁNG (2010-2019).
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XIV - 2019 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XIV EN 2019.
KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ - 5ème ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION & DU DÉVELOPPEMENT DU VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ D'OPEN DE HCM VILLE (07/04/2014 - 07/04/2019).
BIỄU DIỄN & HƯỚNG DẪN TỰ VỆ CHO HƠN 250 NV CTY DECATHLON - DÉMO & GUIDER 250 EMPLOYES DECATHLON A PRATIQUER VOVINAM.
KỶ NIỆM 2 NĂM THÀNH LẬP VOVINAM ĐH MỞ - L'ANNIVERSAIRE DE 2ANS DE FONDATION DU VOVINAM DE L'UNIVERSITÉ MỞ.
VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ BIỂU DIỄN KHAI MẠC HỘI THAO TRUYỀN THỐNG SINH VIÊN LẦN THỨ 17 - VOVINAM EN DEMONSTRATION POUR OUVERTURE 17ÈME JEUX TRADITIONAUX ETUDIANTS.
Giao lưu trải nghiệm môn Vovinam trường Đại học Hoa Sen mở rộng - Les échanges d'expériences du Vovinam de l'Universités de Lotus à l'extension.
GIAO LƯU CÙNG CLB VOVINAM ĐH CÔNG NGHIỆP - ÉCHANGER AVEC VOVINAM UNIVERSITÉ DE L'INDUSTRIE !
NGÀY HỘI OPEN DAY (CHÀO NGƯỜI BẠN MỚI - SALUER LA NOUVELLE AMITIÉ).

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn