Hôm nay, ngày 05/12/2023
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023). Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023).
Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?
Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam. Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam.
VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.
VOVINAM ĐẠI HỌC  GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.VOVINAM ĐẠI HỌC GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.
CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.
Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.672.368
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 21
Tổ chức Giáo dục FPT thành lập Liên đoàn Vovinam - Fondation de la Fédération Vovinam FPT Education.

Đăng ngày: 26/03/2023 08:07
Tổ chức Giáo dục FPT thành lập Liên đoàn Vovinam - Fondation de la Fédération Vovinam FPT Education.
    "CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM - ĐẲNG CẤP CÀNG CAO, TRÁCH NHIỆM CÀNG LỚN - CÀNG CAO DANH VỌNG, CÀNG DÀY GIAN NAN = C'EST EN FORGANT QU'ON DEVIENT FORGERON - PLUS DE GRADE ÉLEVÉ, PLUS DE GRANDE RESPONSABILITÉ - PLUS DE GRANDE RÉPUTATION, PLUS DE GRANDE DIFFICULTÉ..".


Tổ chức giáo dục đầu tiên trên cả nước có Liên đoàn Vovinam

18/03/2023 Ngô Ngọc Trâm.

https://fpt.edu.vn/tin-tuc/fpt-edu-tin-tuc-chung/to-chuc-giao-duc-fpt-thanh-lap-lien-doan-vovinam

VTV News - Ngày 18/3, Liên đoàn Vovinam Tổ chức Giáo dục FPT chính thức ra mắt, tổ chức Đại hội đại biểu bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2027. Liên đoàn Vovinam Tổ chức Giáo dục FPT là liên đoàn Vovinam đầu tiên trên cả nước trực thuộc một đơn vị giáo dục, hoạt động theo điều lệ chung của Liên đoàn Vovinam Việt Nam.

Liên đoàn Vovinam Tổ chức Giáo dục FPT được thành lập theo Quyết định số 12-23/QĐLĐ.VVNVN ban hành ngày 3/3/2023. Ngày 18/3, Liên đoàn Vovinam FPT Edu chính thức ra mắt, tổ chức Đại hội đại biểu bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2027.

 

Tổ chức Giáo dục FPT nhận quyết định thành lập Liên đoàn Vovinam.

Đại hội có sự tham dự của 130 đại biểu chính thức, trong đó về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có ông Nguyễn Thanh Đề - Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất; ông Trần Văn Lam – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất; về phía Tổng cục Thể dục thể thao có bà Bùi Việt Hà – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, ông Ngô Bá Huy – Trưởng bộ môn Vovinam – Vụ Thể dục thể thao thành tích cao; về phía Liên đoàn Vovinam Việt Nam có ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam; ông Trần Văn Mỹ - Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Việt Nam, Chánh sự thường trực hội đồng võ sư trưởng quản; ông Nguyễn Văn Sáng – Chánh vụ khảo thí Hội đồng võ sư trưởng quản Vovinam; về phía Liên đoàn Vovinam Hà Nội có ông Bạch Ngọc Chiến – Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Hà Nội; ông Chu Tuấn Việt – Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Hà Nội; ông Phan Ngọc Lân – Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Vovinam Hà Nội cùng nhiều đại diện lãnh đạo sở ban ngành liên quan.

Về phía Tổ chức Giáo dục FPT, Trường ĐH FPT có TS. Lê Trường Tùng – Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH FPT, TS. Nguyễn Kim Ánh – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH FPT, TS. Nguyễn Xuân Phong – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH FPT.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ và Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên đoàn Vovinam FPT Edu đã được ra mắt. Đồng thời, Liên đoàn Vovinam Tổ chức Giáo dục FPT đã đưa ra những phương hướng hoạt động riêng trong nhiệm kỳ 2023 – 2027. Theo đó, Liên đoàn hướng đến phát triển phong trào Vovinam trong và ngoài Tổ chức Giáo dục FPT, đặc biệt ở lứa tuổi học sinh, sinh viên, phát triển hệ thống thi đấu Vovinam ở cấp độ phong trào; tổ chức, phát triển hệ thống giải thi đấu quốc gia và quốc tế khi có sự uỷ nhiệm của các tổ chức thể thao quốc tế, Liên đoàn Vovinam Việt Nam, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hoạt động của Liên đoàn Vovinam FPT Edu đồng thời quan tâm tới việc phát triển thể thao thành tích cao cho các môn sinh; cũng như tăng cường công tác đào tạo đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ chuyên môn, vận động viên. Đặc biệt, là liên đoàn Vovinam đầu tiên trên cả nước thuộc một tổ chức giáo dục nơi tiên phong đưa Vovinam trở thành môn học chính khoá cho học sinh, sinh viên, Liên đoàn Vovinam FPT Edu cũng đặt mục tiêu xã hội hoá Việt võ đạo, đưa môn võ này phổ biến rộng rãi tới giới trẻ, phát triển các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế võ thuật…

Phát biểu tại Đại hội, ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam nói: “Thành lập Liên đoàn Vovinam Tổ chức Giáo dục FPT không đơn thuần là một hoạt động phát triển thể thao mà còn có tác động truyền bá những giá trị về văn hoá Việt Nam thông qua Vovinam, góp phần giáo dục, đào tạo nên những thế hệ học sinh, sinh viên phát triển toàn diện, bước ra thế giới với tinh thần, niềm tự hào Việt Võ Đạo”.

Ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam & Thế Giới phát biểu tại Đại hội.

TS Lê Trường Tùng đại diện Tổ chức Giáo dục FPT chia sẻ tại Đại hội: “Việc Tổ chức Giáo dục FPT đưa Vovinam vào giảng dạy như môn thể chất chính khoá thể hiện mong muốn giáo dục tinh thần tôn sư trọng đạo song hành với lòng yêu nước ở mỗi người học. Đây sẽ là hành trang quan trọng đồng hành với hành trình bước chân ra thế giới của mỗi học sinh sinh viên Tổ chức Giáo dục FPT.”

TS. Lê Trường Tùng đồng thời cho biết, với sự phát triển của Tổ chức Giáo dục FPT trong 10 năm tới Liên đoàn Vovinam Tổ chức Giáo dục FPT dự kiến sẽ đóng góp lên tới 1 triệu môn sinh cho Liên đoàn Vovinam toàn cầu, do đó Tổ chức Giáo dục FPT đặc biệt quan tâm đến việc phát triển đội ngũ giảng viên, cũng như đề xuất một vài ý tưởng để phổ biến Vovinam tới thế hệ trẻ đặc biệt là thế hệ GenZ hiện nay.

Theo TS. Lê Trường Tùng – Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH FPT, trong 10 năm tới Liên đoàn Vovinam Tổ chức Giáo dục FPT dự kiến sẽ đóng góp lên tới 1 triệu môn sinh cho Liên đoàn Vovinam toàn cầu.

Được biết Liên đoàn Vovinam Tổ chức Giáo dục FPT là liên đoàn Vovinam đầu tiên trên cả nước trực thuộc một đơn vị giáo dục, hoạt động theo điều lệ chung của Liên đoàn Vovinam Việt Nam. Hiện, Liên đoàn Vovinam FPT Edu có khoảng 140.000 môn sinh, là liên đoàn có số lượng môn sinh đông đảo nhất trực thuộc Liên đoàn Vovinam Việt Nam.

Từ khi khai giảng khoá đầu ĐH FPT trực thuộc Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Edu) đã lựa chọn Vovinam là môn giáo dục thể chất chính khoá cho sinh viên toàn Tổ chức. Bên cạnh việc giảng dạy và tập luyện các kỹ thuật Vovinam căn bản, đưa bộ môn này vào chương trình đào tạo, FPT Edu còn mong muốn trao truyền tinh thần Việt Võ Đạo: “Rèn trí - Luyện thân - Chuyên cần - Kỷ luật", giúp môn sinh phát triển thân – tâm – trí, khuyến khích phong trào thể thao học đường, tìm ra những hạt nhân cho thể thao thành tích cao của quốc gia đồng thời lan tỏa niềm tự hào về môn võ do người Việt sáng lập.

Trước đó, vào năm 2018, hơn 7.000 học sinh, sinh viên FPT Edu đồng thời đồng diễn Vovinam tại các campus ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, phá kỷ lục “Màn đồng diễn võ thuật (Vovinam) lớn nhất Việt Nam”. FPT Edu trở thành võ đường Vovinam lớn nhất cả nước, nơi thường xuyên đăng cai các giải thi đấu Vovinam dành cho học sinh, sinh viên khu vực miền Bắc, toàn quốc và trở thành hạt nhân tại các giải thi đấu cấp độ khu vực. Nhiều học sinh, sinh viên FPT Edu tham gia thi đấu tại các giải này và giành được thành tích cao.

http://vovinam.phutho.vn/GIOI-THIEU/2642595/105577/7000-MON-SINH-VOVINAM-FPT-EDU-XAC-LAP-KY-LUC-GUINNESS-MAN-DONG-DIEN-VO-THUAT-LON-NHAT-VIET-NAM-7000-ETUDIANTS-FPT-EDU-A-REUSSI-LE-RECORD-LA-PLUS-GRANDE-DEMO-DU-VIETNAM.html

Mới đây, tháng 11/2022, Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Edu tổ chức giải thi đấu Vovinam “FPT Edu – Khơi nguồn võ Việt” tại campus Bình Định. Cũng trong dịp này, FPT Edu đã nhận được bằng khen từ Liên đoàn Vovinam Việt Nam vì những thành tích phát triển Vovinam trong hệ thống thể thao học đường.

333 môn sinh Vovinam FPT Edu tranh tài tại đất võ Bình Định - 1

Cuộc thi quy tụ 23 đội thi tới từ 23 đơn vị giáo dục của Tổ chức Giáo dục FPT trên toàn quốc

(Ảnh: FPT Edu).

Ngày 14/12/2022, FPT Edu nhận Quyết định số 58-22/QĐ-LĐ.VVNVN về việc chính thức công nhận Ban vận động thành lập Liên đoàn Vovinam Tổ chức Giáo dục FPT, tiền đề quan trọng để chính thức thành lập Liên đoàn Vovinam Tổ chức Giáo dục FPT.

Theo VTV News

* Tại Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Vovinam Tổ chức giáo dục FPT khóa I, nhiệm kỳ 2023-2027 lần thứ nhất đã bầu ra Ban thường vụ gồm 6 anh/chị:

  • Anh Vũ Mạnh Tuấn – Chủ tịch Liên đoàn.
  • Anh Vũ Thế Điệp – Phó Chủ tịch Liên đoàn.
  • Anh Đỗ Kinh Kha – Phó Chủ tịch Liên đoàn.
  • Anh Lữ Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Liên đoàn.
  • Chị Phạm Tuyết Hạnh Hà – Tổng Thư ký Liên đoàn.
  • Anh Bùi Tuấn Đạt – Chánh Văn phòng Liên đoàn.

*****************

TRÌNH TỰ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

https://www.facebook.com/FEExpSpace/videos/254312186933234

Tiến sĩ Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH FPT lưu niệm cùng VS.Lê Văn Hùng - Trưởng Bộ môn Vovinam GDTC FPT Greenwich Việt Nam (TP.HCM) - UV BCH Liên đoàn Vovinam FPT Edu.

337120098 131514446357753 3531833612104332754 n 1Đoàn đại biểu tham dự Đại hội gồm có các thầy cô giáo Bộ môn Vovinam và HSSV tổ chức Giáo dục FPT.

Ảnh: Phiên thứ 1 của Đại hội Đại biểu Liên đoàn Vovinam FPT Edu với sự tham gia của hơn 130 đại biểu, khách mời tham dự Đại hội.

23 UV BCH ĐH hội ý chuẩn bị Phiên 2 Đại hội Đại biểu Liên đoàn Vovinam FPT Edu.

Đón tiếp Quý thầy & Quan khách vào Hội trường.

 

                       Thầy Trần Văn Mỹ.                                                        Ông Mai Hữu Tín.

Thầy Nguyễn Văn Vang.

Biểu diễn ca múa nhạc Khai mạc phiên thứ 2 của Đại Hội.

Nghi thức Chào cờ chuẩn bị phiên thứ 2 của Đại Hội.

Ảnh: Phiên thứ 2 của Đại hội Đại biểu Liên đoàn Vovinam FPT Edu với sự tham gia của hơn 130 đại biểu, khách mời tham dự Đại hội.

Theo TS. Lê Trường Tùng – Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH FPT, trong 10 năm tới Liên đoàn Vovinam Tổ chức Giáo dục FPT dự kiến sẽ đóng góp lên tới 1 triệu môn sinh cho Liên đoàn Vovinam toàn cầu.

Ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam & Thế Giới phát biểu tại Đại hội.

Tổ chức Giáo dục FPT nhận quyết định thành lập Liên đoàn Vovinam.

Ông Mai Hữu Tín tặng hoa chúc mừng cô Phạm Tuyết Hạnh Hà (Ban công tác học đường FPT Edu) - Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam FPT Edu, nhiệm kỳ 2023-2027.

Ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam & Thế giới bắt tay chúc mừng 23 UV BCH Liên đoàn Vovinam FPT Edu, nhiệm kỳ 2023-2027.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT LẦN THỨ NHẤT ĐÃ KẾT THÚC THÀNH CÔNG.
Trải qua hai phiên làm việc rất sôi nổi, trách nhiệm. Đại hội đã kết thúc rất trọn vẹn, hoàn thành được những mục tiêu được đặt ra.
Đại hội xin chân thành cảm ơn Liên đoàn Vovinam, BGH ĐH FPT, đại biểu lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể đã quan tâm tham dự Hội nghị.
Chúng tôi xin cảm ơn tất cả các nhà báo đã tích cực quảng bá và đưa tin về sự kiện và góp phần vào sự thành công của sự kiện.
______________________
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
• Email: congtachocduong@fe.edu.vn
• Điện thoại: 024.66805915
• Website: www.feexp.space#FPTEdu #FPTEducation #FPTEduExperienceSpace
#LiendoanVovinamFPTEdu"
 
 
 
BYE..BYE..AND SEE YOU AGAIN !!!Nụ hônNụ hônNụ hôn
 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2023 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2023.
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN ĐOÀN VOVINAM FPT EDUCATION LTI, NK 2023 - 2027 - A l'approche du congrès des délégués de la Fédération Vovinam FPT Éducation pour la 1ère fois. Durée 2023-2027.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2022.
Vòng Chung Kết Giải FPT EDU "Khơi Nguồn Võ Việt 22-11-2022" - Au Final du Tournoi Vovinam FPT Edu "Réveiller à la source đes Arts martiaux Vietnamiens 22 Nov 2022.
Lễ tuyên thệ Nhập môn Vovinam Greenwich Việt Nam (TPHCM) - Khóa 1-2022 - Cérémonie d'introduction au serment du Vovinam FPT Greenwich VietNam (HCM ville) - Session1 en 2022.
Vòng loại Giải FPT EDU "Khơi Nguồn Võ Việt 22-11-2022" - Qualification du Tournoi Vovinam FPT Edu "Réveiller à la source đes Arts martiaux Vietnamiens 22 Nov 2022.
Vovinam Greenwich Việt Nam (CS.TPHCM) ra mắt CLB & Tổ chức Khóa thi Sơ đẳng 23-10-2022 - Vovinam FPT University of Greenwich VietNam (HCM Campus) présenté son Club & Son 1er Passage de Grade.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC HỌC KỲ FALL PART 1 - 2022 (VOVINAM FPT GREENWICH VN-HCM TERMINÉ LE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2022).
VOVINAM FPT GREENWICH VIỆT NAM (CS.HCM) BIỄU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI - Vovinam FPT Greenwich VietNam (Filiale HCM) à l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2022 - 2023.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn