Hôm nay, ngày 10/12/2022
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

VOVINAM FPT GREENWICH VIỆT NAM (CS.HCM) BIỄU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI - Vovinam FPT Greenwich VietNam (Filiale HCM) à l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2022 - 2023.VOVINAM FPT GREENWICH VIỆT NAM (CS.HCM) BIỄU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI - Vovinam FPT Greenwich VietNam (Filiale HCM) à l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2022 - 2023.
Kỷ niệm 12 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 12ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 12 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 12ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2022 - PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2022.KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2022 - PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2022.
Vĩnh biệt VS.Lâm Tấn Đấu - Chủ nhiệm Võ đường VOVINAM Phong Phú - Cầu Kè - Trà Vinh - Adieu au Maitre Lam Tan Dau - Propriétaire Responsable du Centre VOVINAM Phong Phu - Cau Ke - Tra Vinh province. Vĩnh biệt VS.Lâm Tấn Đấu - Chủ nhiệm Võ đường VOVINAM Phong Phú - Cầu Kè - Trà Vinh - Adieu au Maitre Lam Tan Dau - Propriétaire Responsable du Centre VOVINAM Phong Phu - Cau Ke - Tra Vinh province.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).
Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ  EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.
Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.
Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.   Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.
SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).
Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM  SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc. VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).
ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).
''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).
Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.490.004
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 40
Hàng trăm sinh viên FPT đồng diễn Vovinam Kỷ niệm 15 năm thành lập FE- Centains étudiants de FPT en démonstration d'ensemble du Vovinam pour son 15ème Anniversaire de fondation FE.

Đăng ngày: 22/11/2014 11:29
Hàng trăm sinh viên FPT đồng diễn Vovinam Kỷ niệm 15 năm thành lập FE- Centains étudiants de FPT en démonstration d'ensemble du Vovinam pour son 15ème Anniversaire de fondation FE.
    " Uống Nước Nhớ Nguồn - Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây - Tôn Sư Trọng Đạo - Nhất Tự Vi Sư - Bán Tự Vi Sư - Boire de l'eau et penser à sa ressource - Manger les fruits et penser à ses arboriculteurs - Respecter le maitre, respecter son principe moral - Quiconque nous apprend une ou une demie lettre, c'est cosidéré comme notre maitre ".


Hàng trăm sinh viên FPT đồng diễn Vovinam làm nóng Hội thao FE 15 năm

Ngày cập nhật : 19/11/2014

Bài đồng diễn Vovinam của gần 600 sinh viên Khóa 10 được đánh giá là một màn biểu dương tinh thần Việt Võ Đạo quy mô lớn của Trường Đại học FPT. Với những tư thế mạnh mẽ, khỏe khoắn của phần đồng diễn cùng nhiều hạng mục thể thao khác, sinh viên FPT đã góp phần lớn vào sự thành công của Hội thao FE 15.


Là một sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 15 năm thành lập Khối Giáo dục FPT, Hội thao 15 năm FE diễn ra ngày 15/11 tại Đại học FPT Hòa Lạc đã thu hút tổng cộng trên 1000 cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên tham dự.


Phát biểu khai mạc chương trình, TS. Lê Trường Tùng – Chủ tịch HĐQT Trường Đại học FPT chia sẻ : “Từ 15-20 cán bộ giai đoạn đầu, đến nay toàn khối đã có trên 1000 cán bộ nhân viên với trên 17 nghìn sinh viên, cộng thêm khoảng vài chục nghìn sinh viên các hệ đã tốt nghiệp. FE đã đủ đông, đủ mạnh đã biểu dương sức mạnh như một đại đoàn quân và ngày hôm nay, tại trụ sở chính của Đại học FPT, người FE tập để thể hiện tinh thần đoàn kết và sức trẻ. Chúc cán bộ giảng viên và sinh viên mạnh khỏe để thi đấu hết mình, đạt thành tích tốt trong Hội thao FE 15 năm này”.


Tái hiện một Olympic thu nhỏ, 3 sinh viên FPT đại diện cho toàn thể học sinh – sinh viên trong Khối Giáo dục FPT thực hiện nghi thức rước đuốc, chính thức mở màn cho Hội thao FE 15 năm.


     Sự xuất hiện của 5 chú lân lớn và phần trình diễn xuyên suốt thời gian đầu góp phần khuấy động không khí Hội thao.


Mở đầu chương trình là phần diễn hành của các đơn vị trong toàn khối Giáo dục FPT, từ khối THPT, khối cao đẳng, đại học đến khối đào tạo doanh nghiệp, Khối Liên kết quốc tế (FITi), khối NEWBIZ (gồm Trung tâm Anh ngữ FPT GEM và dự án Cyber), Công ty Sáng tạo công nghệ toàn cầu (FTICO), Viện Nghiên cứu Công nghệ FPT (FTRI), Viện Đào tạo quốc tế (FIA)...


Bên cạnh cán bộ - giảng viên là phần diễu hành của khối sinh viên, học sinh FPT.


Những gương mặt rạng rỡ bước vào Hội thao FE 15 năm. Với người FPT, sinh viên là một phần không thể thiếu trong bức tranh toàn cảnh của trong Khối Giáo dục FPT.


Màn đồng diễn Vovinam ngay sau đó của gần 600 sinh viên đã một lần nữa khẳng định Đại học FPT là võ đường Vovinam lớn nhất Việt Nam. Để có màn đồng diễn đẹp mắt này, các sinh viên đã phải tập luyện trong hơn một tuần.


Dù gia nhập đại gia đình FPT chưa lâu nhưng với những thế võ khỏe khoắn, mạnh mẽ, sinh viên FPT Khóa 10 đã mang đến một màu sắc thật tươi mới cho Hội thao FE 15 năm.

Khu vực đường 30m của Đại học FPT ngay sau đó được bố trí thành một đấu trường thu nhỏ. Trong ảnh là phần trình diễn của hai nữ sinh Đại học FPT.


Khán giả không ngừng vỗ tay tán thưởng. Với mỗi sinh viên FPT, Hội thao FE 15 năm là một sự kiện vô cùng đặc biệt để các bạn được gặp gỡ, giao lưu, chứng kiến và trải nghiệm tinh thần thượng võ của người FPT.


Màn biểu diễn song luyện mã tấu đến từ hai nam sinh FPT cũng vô cùng đẹp mắt.


Hội thao cũng ghi nhận sự góp mặt của VĐV quốc gia Nguyễn Thị Thảo - HCV Thế giới môn Pencak Silat. Những động tác vừa uyển chuyển mềm mại, vừa rắn rỏi dứt khoát của chị khiến người tham dự được mãn nhãn.


Ngay sau đó, sinh viên FPT - VĐV Nguyễn Đức Nghĩa - HCV Seagame môn võ gậy - HCV Thế giới Pencak Silat cũng có màn trình diễn ấn tượng. Bài múa gậy của bạn giành được nhiều lời tấm tắc ngợi khen từ bè bạn và thầy cô.


Khoe chất giọng khỏe đầy nội lực, nữ sinh viên khóa 9 của Đại học FPT trình diễn ca khúc "Niềm tin chiến thắng" trong sự cổ vũ hết mình của khán giả.


Phần diễu hành và trình diễn của Hội thao FE 15 năm khép lại trong tiếng nhạc rền vang và hình ảnh lân rồng khuấy đảo trên sân khấu. Độc đáo nhất là giây phút 5 dải phướn mang khẩu hiệu Trường tồn, Sáng tạo, Đổi mới, Phát triển, Toàn cầu phát ra từ miệng 5 con lân. Đây cũng là thông điệp về tôn chỉ hoạt động, định hướng giáo dục của Khối Giáo dục FPT.


Ngay sau đó, các hạng mục giải đấu của Hội thao được bắt đầu. Bóng bàn, cầu lông, bóng đá và các môn thể thao STICO được tổ chức đồng loạt tại từng khu vực riêng trong khuôn viên của Trường Đại học FPT.


Mỗi khu vực đều có sự tham gia và cổ vũ nhiệt tình của cán bộ, giảng viên cũng như học sinh – sinh viên.


Trong số đó, khu vực các trò chơi STCO ghi nhận sự tham gia nhiệt tình nhất của các bạn sinh viên. Thi cõng ăn bim bim, bò dưới chướng ngại vật, ném bóng trúng đích, đua thú nhún, thi cầu mây, ăn dưa chuột nhanh, bắt lươn... là các hoạt động thuộc nhóm trò chơi STCO.


Trước Hội thao, nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 15 năm thành lập Khối Giáo dục FPT,  cũng đã tổ chức chương trình thi Miss FE. Buổi tối cùng ngày (15/11) cũng đã diễn ra Hội diễn FE 15 năm với sự góp mặt của nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc như kịch, múa hát...


Màn cắt bánh sinh nhật mừng Khối Giáo dục FPT tròn 15 tuổi do TS. Lê Trường Tùng – Chủ tịch HĐQT Đại học FPT cùng các thành viên đại diện Ban Điều hành, BGH Nhà trường đã khép lại chuỗi sự kiện chào mừng FE 15 năm. Tin rằng, với định hướng giáo dục của mình, những người làm giáo dục FPT sẽ tiếp tục mang tới cho sinh viên FPT nhiều điều giá trị hơn nữa.

Vân Anh

Số lượt đọc:575-Cập nhật gần nhất:19/11/2014

Nguồn : http://www.fpt.edu.vn/story/hang-tram-sinh-vien-fpt-dong-dien-vovinam-lam-nong-hoi-thao-fe-15-nam


*****

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỶ NIỆM 15 NĂM FE TẠI WHITE PALACE COVENTION CENTER - TP.HCM

NHÂN DỊP CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11


 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Tự hào màu cờ sắc áo FSB trong Hội thao Elympic 2013 - FSB " Fierté de sa couleur à l'Elympic 2013 ".
ĐH.FPT "1000 người tham dự Hội thao Elympic 2013" - Unniversité FPT" 1000 participants à l'Elympic 2013".
Vovinam biễu diễn khai giảng chào tân sinh viên FPT Greenwich - Démontration pour l'Ouverture à la Bienvenue des Nouveaux étudiants du FPT Greenwich.
VOVINAM – UNIVERSITÉ FPT ( FSB ) THI KIỂM TRA HỌC PHẦN I - NĂM HỌC ( 2013-2014 ) - Examen de la 1ère Periode en Année universitaire ( 2013-2014 ).
VOVINAM - ĐẠI HỌC FPT BIỄU DIỄN CHIÊU SINH NĂM HỌC 2013-2014 - VOVINAM – UNIVERSITÉ FPT EN DÉMONSTRATION POUR LA SÉLECTION ÉTUDIANTE EN ANNÉE 2013-2014.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn