Hôm nay, ngày 05/12/2023
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023). Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023).
Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?
Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam. Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam.
VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.
VOVINAM ĐẠI HỌC  GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.VOVINAM ĐẠI HỌC GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.
CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.
Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.672.378
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 27
Hàng trăm sinh viên FPT đồng diễn Vovinam Kỷ niệm 15 năm thành lập FE- Centains étudiants de FPT en démonstration d'ensemble du Vovinam pour son 15ème Anniversaire de fondation FE.

Đăng ngày: 22/11/2014 11:29
Hàng trăm sinh viên FPT đồng diễn Vovinam Kỷ niệm 15 năm thành lập FE- Centains étudiants de FPT en démonstration d'ensemble du Vovinam pour son 15ème Anniversaire de fondation FE.
    " Uống Nước Nhớ Nguồn - Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây - Tôn Sư Trọng Đạo - Nhất Tự Vi Sư - Bán Tự Vi Sư - Boire de l'eau et penser à sa ressource - Manger les fruits et penser à ses arboriculteurs - Respecter le maitre, respecter son principe moral - Quiconque nous apprend une ou une demie lettre, c'est cosidéré comme notre maitre ".


Hàng trăm sinh viên FPT đồng diễn Vovinam làm nóng Hội thao FE 15 năm

Ngày cập nhật : 19/11/2014

Bài đồng diễn Vovinam của gần 600 sinh viên Khóa 10 được đánh giá là một màn biểu dương tinh thần Việt Võ Đạo quy mô lớn của Trường Đại học FPT. Với những tư thế mạnh mẽ, khỏe khoắn của phần đồng diễn cùng nhiều hạng mục thể thao khác, sinh viên FPT đã góp phần lớn vào sự thành công của Hội thao FE 15.


Là một sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 15 năm thành lập Khối Giáo dục FPT, Hội thao 15 năm FE diễn ra ngày 15/11 tại Đại học FPT Hòa Lạc đã thu hút tổng cộng trên 1000 cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên tham dự.


Phát biểu khai mạc chương trình, TS. Lê Trường Tùng – Chủ tịch HĐQT Trường Đại học FPT chia sẻ : “Từ 15-20 cán bộ giai đoạn đầu, đến nay toàn khối đã có trên 1000 cán bộ nhân viên với trên 17 nghìn sinh viên, cộng thêm khoảng vài chục nghìn sinh viên các hệ đã tốt nghiệp. FE đã đủ đông, đủ mạnh đã biểu dương sức mạnh như một đại đoàn quân và ngày hôm nay, tại trụ sở chính của Đại học FPT, người FE tập để thể hiện tinh thần đoàn kết và sức trẻ. Chúc cán bộ giảng viên và sinh viên mạnh khỏe để thi đấu hết mình, đạt thành tích tốt trong Hội thao FE 15 năm này”.


Tái hiện một Olympic thu nhỏ, 3 sinh viên FPT đại diện cho toàn thể học sinh – sinh viên trong Khối Giáo dục FPT thực hiện nghi thức rước đuốc, chính thức mở màn cho Hội thao FE 15 năm.


     Sự xuất hiện của 5 chú lân lớn và phần trình diễn xuyên suốt thời gian đầu góp phần khuấy động không khí Hội thao.


Mở đầu chương trình là phần diễn hành của các đơn vị trong toàn khối Giáo dục FPT, từ khối THPT, khối cao đẳng, đại học đến khối đào tạo doanh nghiệp, Khối Liên kết quốc tế (FITi), khối NEWBIZ (gồm Trung tâm Anh ngữ FPT GEM và dự án Cyber), Công ty Sáng tạo công nghệ toàn cầu (FTICO), Viện Nghiên cứu Công nghệ FPT (FTRI), Viện Đào tạo quốc tế (FIA)...


Bên cạnh cán bộ - giảng viên là phần diễu hành của khối sinh viên, học sinh FPT.


Những gương mặt rạng rỡ bước vào Hội thao FE 15 năm. Với người FPT, sinh viên là một phần không thể thiếu trong bức tranh toàn cảnh của trong Khối Giáo dục FPT.


Màn đồng diễn Vovinam ngay sau đó của gần 600 sinh viên đã một lần nữa khẳng định Đại học FPT là võ đường Vovinam lớn nhất Việt Nam. Để có màn đồng diễn đẹp mắt này, các sinh viên đã phải tập luyện trong hơn một tuần.


Dù gia nhập đại gia đình FPT chưa lâu nhưng với những thế võ khỏe khoắn, mạnh mẽ, sinh viên FPT Khóa 10 đã mang đến một màu sắc thật tươi mới cho Hội thao FE 15 năm.

Khu vực đường 30m của Đại học FPT ngay sau đó được bố trí thành một đấu trường thu nhỏ. Trong ảnh là phần trình diễn của hai nữ sinh Đại học FPT.


Khán giả không ngừng vỗ tay tán thưởng. Với mỗi sinh viên FPT, Hội thao FE 15 năm là một sự kiện vô cùng đặc biệt để các bạn được gặp gỡ, giao lưu, chứng kiến và trải nghiệm tinh thần thượng võ của người FPT.


Màn biểu diễn song luyện mã tấu đến từ hai nam sinh FPT cũng vô cùng đẹp mắt.


Hội thao cũng ghi nhận sự góp mặt của VĐV quốc gia Nguyễn Thị Thảo - HCV Thế giới môn Pencak Silat. Những động tác vừa uyển chuyển mềm mại, vừa rắn rỏi dứt khoát của chị khiến người tham dự được mãn nhãn.


Ngay sau đó, sinh viên FPT - VĐV Nguyễn Đức Nghĩa - HCV Seagame môn võ gậy - HCV Thế giới Pencak Silat cũng có màn trình diễn ấn tượng. Bài múa gậy của bạn giành được nhiều lời tấm tắc ngợi khen từ bè bạn và thầy cô.


Khoe chất giọng khỏe đầy nội lực, nữ sinh viên khóa 9 của Đại học FPT trình diễn ca khúc "Niềm tin chiến thắng" trong sự cổ vũ hết mình của khán giả.


Phần diễu hành và trình diễn của Hội thao FE 15 năm khép lại trong tiếng nhạc rền vang và hình ảnh lân rồng khuấy đảo trên sân khấu. Độc đáo nhất là giây phút 5 dải phướn mang khẩu hiệu Trường tồn, Sáng tạo, Đổi mới, Phát triển, Toàn cầu phát ra từ miệng 5 con lân. Đây cũng là thông điệp về tôn chỉ hoạt động, định hướng giáo dục của Khối Giáo dục FPT.


Ngay sau đó, các hạng mục giải đấu của Hội thao được bắt đầu. Bóng bàn, cầu lông, bóng đá và các môn thể thao STICO được tổ chức đồng loạt tại từng khu vực riêng trong khuôn viên của Trường Đại học FPT.


Mỗi khu vực đều có sự tham gia và cổ vũ nhiệt tình của cán bộ, giảng viên cũng như học sinh – sinh viên.


Trong số đó, khu vực các trò chơi STCO ghi nhận sự tham gia nhiệt tình nhất của các bạn sinh viên. Thi cõng ăn bim bim, bò dưới chướng ngại vật, ném bóng trúng đích, đua thú nhún, thi cầu mây, ăn dưa chuột nhanh, bắt lươn... là các hoạt động thuộc nhóm trò chơi STCO.


Trước Hội thao, nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 15 năm thành lập Khối Giáo dục FPT,  cũng đã tổ chức chương trình thi Miss FE. Buổi tối cùng ngày (15/11) cũng đã diễn ra Hội diễn FE 15 năm với sự góp mặt của nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc như kịch, múa hát...


Màn cắt bánh sinh nhật mừng Khối Giáo dục FPT tròn 15 tuổi do TS. Lê Trường Tùng – Chủ tịch HĐQT Đại học FPT cùng các thành viên đại diện Ban Điều hành, BGH Nhà trường đã khép lại chuỗi sự kiện chào mừng FE 15 năm. Tin rằng, với định hướng giáo dục của mình, những người làm giáo dục FPT sẽ tiếp tục mang tới cho sinh viên FPT nhiều điều giá trị hơn nữa.

Vân Anh

Số lượt đọc:575-Cập nhật gần nhất:19/11/2014

Nguồn : http://www.fpt.edu.vn/story/hang-tram-sinh-vien-fpt-dong-dien-vovinam-lam-nong-hoi-thao-fe-15-nam


*****

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỶ NIỆM 15 NĂM FE TẠI WHITE PALACE COVENTION CENTER - TP.HCM

NHÂN DỊP CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11


 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Tự hào màu cờ sắc áo FSB trong Hội thao Elympic 2013 - FSB " Fierté de sa couleur à l'Elympic 2013 ".
ĐH.FPT "1000 người tham dự Hội thao Elympic 2013" - Unniversité FPT" 1000 participants à l'Elympic 2013".
Vovinam biễu diễn khai giảng chào tân sinh viên FPT Greenwich - Démontration pour l'Ouverture à la Bienvenue des Nouveaux étudiants du FPT Greenwich.
VOVINAM – UNIVERSITÉ FPT ( FSB ) THI KIỂM TRA HỌC PHẦN I - NĂM HỌC ( 2013-2014 ) - Examen de la 1ère Periode en Année universitaire ( 2013-2014 ).
VOVINAM - ĐẠI HỌC FPT BIỄU DIỄN CHIÊU SINH NĂM HỌC 2013-2014 - VOVINAM – UNIVERSITÉ FPT EN DÉMONSTRATION POUR LA SÉLECTION ÉTUDIANTE EN ANNÉE 2013-2014.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn