Hôm nay, ngày 29/11/2023
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023). Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023).
Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?
Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam. Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam.
VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.
VOVINAM ĐẠI HỌC  GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.VOVINAM ĐẠI HỌC GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.
CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.
Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.669.571
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 48
"PHÁT TRIỂN VOVINAM LÀ GIEO MẦM VĂN HÓA VIỆT" - "DÉVELOPPER LE VOVINAM, C'EST À SEMER LA CULTURE VIETNAMIENNE".

Đăng ngày: 17/04/2023 11:48
"PHÁT TRIỂN VOVINAM LÀ GIEO MẦM VĂN HÓA VIỆT" - "DÉVELOPPER LE VOVINAM, C'EST À SEMER LA CULTURE VIETNAMIENNE".
    "Ta đã cạn nước mắt, mất tiếng cười vì cuộc đời, nhưng ta đã được quay về với linh hồn trắng trong, nhân hậu của NGƯỜI - THỰC - NGƯỜI. Nhưng ta đã vượt khởi lên trên những tối tâm, tội lỗi của NGƯỜI - CHẲNG - NGƯỜI. Bao đớn đau tan hồn, nát xác người đã gieo ở ta, ta đã gặt hái những bông hoa cao đẹp nhất ở sự THƯƠNG YÊU và THA THỨ VÔ BỜ". DI NGÔN CỦA CỐ VÕ SƯ SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC. (Từ một đêm mưa gió bão bùng của núi rừng Tam Ðảo, tỉnh Vĩnh Yên - Bắc Việt). "Venu dans une vie de larmes, j'ai perdu le rire à cause de la vie, mais je suis retourné à l'âme immaculée, généreuse de l'homme, en homme vrai. J'ai surmonté, au-delà de l'obscur, du péché de l'homme, mais non pas l'homme. L'homme a semé en moi toute douleur, âme fondue, corps écrasés, j'ai récolté les plus belles fleurs dans l'amour et la tolérance infinie". Les dernières paroles du Grand Maître Fondateur NGUYỄN LỘC. (Lors d'une nuit de pluie orageuse pluvieuse sur les forêts et lé montagnes de Tam Ðảo, à la province de Vĩnh Yên - Nord du Vietnam). Traduction par Lê Văn Hùng.

***********************************

"Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản: do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng".

Chưởng môn Lê Sáng (1920-2010) & Sáng tổ Nguyễn Lộc (1912-1960).

 


 

"Phát triển vovinam là gieo mầm văn hóa Việt"

Chia sẻ của Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam (VVF) và thế giới (WVVF) - doanh nhân Mai Hữu Tín, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư U&I, trước kỷ niệm 85 năm thành lập môn phái vovinam và Đại hội VVF nhiệm kỳ mới vào ngày 15-4 tại Bình Dương.

 
Vovinam thu hút nhiều khán giả ở giải tiền SEA Games 32 tại Campuchia cuối tháng 3 vừa qua - Ảnh: GIANG LÊ

Đó là chia sẻ của Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam (VVF) và thế giới (WVVF) - doanh nhân Mai Hữu Tín, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư U&I, trước ngày kỷ niệm 85 năm thành lập môn phái vovinam và Đại hội VVF nhiệm kỳ mới vào ngày 15-4 tại Bình Dương.

"Nói đến Việt Nam, thế giới biết đến áo dài, biết đến phở... Còn cái gì nữa? Nếu đi ra thế giới, chỉ có vovinam thôi. Với số lượng môn sinh vovinam đang tập luyện ở 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đó là sản phẩm văn hóa hết sức đặc biệt khác của người Việt. Và nó càng phát triển thì càng có giá trị cho Việt Nam.

Vì lẽ đó tuy bỏ rất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc đầu tư nhưng tôi cảm thấy rất vui bởi tôi coi đó là cách đóng góp cho đất nước".

Với số lượng môn sinh vovinam đang tập luyện ở 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đó là sản phẩm văn hóa hết sức đặc biệt khác của người Việt. Và nó càng phát triển thì càng có giá trị cho Việt Nam.

Chủ tịch VVF MAI HỮU TÍN
* Vovinam có thành viên mới nào trên thế giới không, thưa ông?

- Đó là Phần Lan. Chúng tôi thường có dịp tiếp xúc với các đại sứ trước khi đi nhận nhiệm vụ ở nước ngoài, nên sẽ gửi gắm các đại sứ tìm cách phát triển vovinam ở đất nước mà họ nhận nhiệm vụ.

Chị Đặng Thị Hải Tâm đi nhận nhiệm vụ đại sứ tại Phần Lan đã rất tích cực giúp chúng tôi về chuyện này. Khi gặp kiều bào Việt Nam tại Phần Lan, chị Tâm đã hỏi thăm ngay là ở đây có ai đã từng tập vovinam không?

Đáng mừng là có bạn Thảo đứng lên cho biết mình từng học vovinam lên cấp HLV ở Nha Trang (Khánh Hòa), thế là chị Tâm khuyến khích có cách nào phát triển vovinam tại Phần Lan hay không, sứ quán có thể hỗ trợ được gì hay không.

Thảo nghe thế thì cảm động, liên lạc về với vovinam ở Nha Trang, với VVF. Chị Tâm cũng báo về và sứ quán cho mượn sân làm sân tập luôn. Nhóm này giờ được mấy chục người rồi, trở thành một tổ chức vovinam ở Phần Lan.

Cách đây hơn một tuần, trước khi đại sứ sang Venezuela làm nhiệm vụ, chúng tôi cũng gửi gắm tìm cơ hội nào đó để phát triển vovinam. Nam Mỹ là "vùng trắng" của vovinam, chưa có tổ chức nào cả.

Có một giáo sư của một trường đại học khá nổi tiếng tại Venezuela tỏ ra yêu thích vovinam, nên khi được Đại sứ quán Việt Nam tại đây giới thiệu đã chủ động liên lạc với tôi và nói: Chúng tôi có thể xin tài liệu để tự học vovinam hay không?

Thế là chúng tôi gửi tài liệu, video bằng tiếng Anh cho vị giáo sư này. Mày mò tự tập, chỉ một tuần mà họ đã kêu gọi được 50 sinh viên trong trường cùng tập. Họ gửi cho tôi xem video buổi tập và khoe "chúng tôi đã phần nào hiểu được vovinam rồi".

Doanh nhân Mai Hữu Tín - người rất tâm huyết với Vovinam Việt Nam nhiều năm qua - Ảnh: NGUYÊN KHÔI              Doanh nhân Mai Hữu Tín - người rất tâm huyết với Vovinam Việt Nam nhiều năm qua - Ảnh: NGUYÊN KHÔI.

* Làm sao ông kết nối được với các đại sứ?

- Các đại sứ sắp đi làm nhiệm vụ thường có lịch làm việc với các địa phương, nắm nhu cầu xem các địa phương cần gì, các ngành cần gì. Bên cạnh đó, trong Bộ Ngoại giao thì có rất nhiều võ sư vovinam.

Trước đây có anh Lê Hải Bình - phó chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam và thế giới. Giờ thì có anh Đào Quyền Trưởng - phó vụ trưởng Vụ ngoại giao văn hóa Bộ Ngoại giao, phó chủ tịch Liên đoàn Vovinam Hà Nội.

Ngoài ra có rất nhiều học trò của anh Lê Hải Bình, các bạn sinh viên Đại học Ngoại giao đều từng học vovinam. Tất cả đều có ý thức phát triển vovinam ra thế giới, nên khi có các đoàn đại sứ sắp đi thì đều thông báo cho tôi biết để gặp gỡ và gửi gắm.

* Vovinam chỉ mới trở lại SEA Games sau 3 kỳ liên tiếp 2015 đến 2019 không được đưa vào chương trình thi đấu. Làm sao để vovinam có thể có mặt ổn định ở sân chơi khu vực?

- Vovinam đã trở lại ở SEA Games 31 tại Việt Nam, SEA Games 32 tại Campuchia và sắp tới sẽ là SEA Games 33 ở Thái Lan. Thông thường, khi đã có mặt ở 3 kỳ tranh tài liên tiếp thì đương nhiên sẽ được đưa vào chương trình thi đấu chính thức.

Nhưng chúng ta không thể dựa vào quy định đó mà chủ quan mà tiếp tục ủng hộ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á tiếp tục phát triển mạnh hơn lên.

* Giấc mơ đưa vovinam vào Asiad thì sao, thưa ông?

- Nhìn vào quá khứ, chỉ có nước tổ chức được Asiad mới có thể đưa môn võ của mình vào. Chẳng hạn như Trung Quốc đã làm với wushu, Indonesia với pencak silat, Thái Lan với muay Thái. Chúng ta muốn đưa vovinam vào thì phải tổ chức được Asiad.

Với vai trò của đất nước mình hiện nay, chắc chắn mình phải tổ chức và khi đó, vovinam chắc chắn sẽ vào Asiad.

Mơ ước của Vovinam Việt Nam là có ngày xuất hiện tại Asiad, Olympic - Ảnh: NGUYÊN KHÔIMơ ước của Vovinam Việt Nam là có ngày xuất hiện tại Asiad, Olympic - Ảnh: NGUYÊN KHÔI.

* Nguồn tài chính để vovinam phát triển và quảng bá hiện nay ra sao?

- Ở vovinam, số người từng học vovinam và thành công về kinh tế là khá nhiều. Nhưng tôi chưa tiếp cận được họ rộng rãi. Thế thì trước mắt, tôi chỉ tiếp cận những bạn bè xung quanh và được ủng hộ một ít. Nhưng chủ yếu vẫn đến từ quỹ riêng của gia đình tôi.

Dù hoạt động theo kiểu con nhà nghèo nhưng mỗi năm cũng tốn khoảng 10 tỉ đồng cho việc quảng bá vovinam ra thế giới. Nhưng sắp tới sẽ còn lớn hơn nhiều cho mục tiêu đưa vovinam vào Olympic hay Asiad.

Tôi nhận thức rằng mình đang không làm vovinam mà đang làm điều lớn hơn là làm văn hóa Việt Nam. Tôi cảm thấy mình làm chuyện có ích không phải chỉ vì mình là môn đồ của vovinam mà vì mình là người Việt Nam. Động lực đó lớn hơn nhiều lắm!

* Nhưng VVF cũng phải nghĩ cách kiếm tiền?

- Chúng tôi sẽ mở ra chủ đề tận dụng nguồn lực của xã hội để thảo luận tại Đại hội VVF vào ngày 15-4. Cụ thể, chúng tôi sẽ nghiên cứu về việc tạo ra nguồn tài chính cho các hoạt động của vovinam.

Đó là tận dụng hết khả năng người của vovinam cho các mục đích: đào tạo, bảo vệ (nhất là bảo vệ yếu nhân), huấn luyện cao cấp (cho những người có nhiều tiền thích đào tạo một thầy một trò)...

Các HLV của vovinam sắp tới không chỉ biết riêng về võ thuật - võ đạo mà còn giỏi về dinh dưỡng để có thể làm PT (huấn luyện viên cá nhân). Doanh nghiệp xã hội vovinam sẽ làm chuyện chính là bố trí công việc cho các HLV. Như vậy sẽ có lại nguồn thu cho VVF hoạt động.

húng tôi tin rằng xã hội có nhu cầu cho những khả năng như vậy. Nếu chúng ta đáp ứng đúng nhu cầu của xã hội thì sẽ có nguồn thu.

* Kỷ niệm 85 năm thành lập, ông có đặt mục tiêu gì cụ thể cho vovinam không?

- Ở đường dài, chúng tôi luôn muốn vovinam vào Olympic. Nhưng muốn vào Olympic thì phải vào Asiad trước. Sau Đại hội VVF, tháng 11 chúng tôi sẽ tổ chức Giải vovinam thế giới 2023 và Đại hội WVVF tại TP.HCM.

Đây là đại hội quan trọng bởi trong đó, lãnh đạo các tổ chức vovinam trên toàn cầu sẽ điều chỉnh lại toàn bộ tài liệu các hoạt động, điều lệ, các văn bản hoạt động của các ủy ban theo chuẩn Olympic. Đây là bước đi đầu tiên để khẳng định vovinam đáp ứng được các bước chuẩn Olympic.

Thứ hai, mặc dù đã phát triển vovinam ra 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, phủ kín 5 châu lục nhưng chúng tôi không muốn ngừng lại mà còn muốn phát triển rộng rãi hơn nữa. Mình phải gieo mầm văn hóa Việt Nam trước đã.

Do đó, chúng tôi sẽ thành lập một đội võ sư lưu động nhiều quốc tịch, giỏi ngoại ngữ để luân chuyển, xoay vòng đào tạo trên toàn cầu. Trong nước, VVF kiên quyết thực hiện hai việc:

1- Phủ kín vovinam ở 63 tỉnh thành so với con số hơn 44 hiện tại. Vovinam có hết cả nước, nhưng chúng tôi chưa tổ chức được các liên đoàn hoặc hội vovinam chính thức, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc. Khi có hội chính thức, vovinam sẽ phát triển bài bản hơn.

2- Mở học viện vovinam toàn cầu. Nhiệm kỳ vừa rồi, chúng tôi đã tích cực làm việc với UBND TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM và nhận được sự hỗ trợ rất tốt. Chúng tôi không xin tiền để mở học viện.

Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT TP.HCM (Phú Thọ) có một khu đất dành cho hoạt động võ thuật, và chúng tôi xin được phép sử dụng khu đất đó để xây học viện. Toàn bộ chi phí xây dựng khoảng 20 triệu USD chúng tôi sẽ tự lo.

Đã đến lúc vovinam phải có mái nhà chung đủ lớn và đủ tầm cho tất cả môn sinh trên toàn thế giới. Nếu hoàn tất các thủ tục, Học viện vovinam toàn cầu (cao 9 tầng, được xây dựng trên diện tích khoảng 3.000m2) sẽ hoàn tất trong 3 năm.

Vovinam đã phát triển ở hơn 70 quốc gia và trên khắp các châu lục - Ảnh: NGUYÊN KHÔIVovinam đã phát triển ở hơn 70 quốc gia và trên khắp các châu lục - Ảnh: NGUYÊN KHÔI.
* Việc đưa vovinam đưa vào trường học phát triển như thế nào, thưa ông?

- Rất tốt và ngày càng mạnh mẽ hơn. Vừa rồi chúng tôi đã thành lập Liên đoàn vovinam FPT. Tổ chức giáo dục FPT chính là liên đoàn hiện có nhiều môn sinh vovinam nhất Việt Nam với 130.000 người.

Một trong những quy định tại đây là phải học vovinam và con số này sẽ còn tăng nữa khi mỗi năm đều có các em mới nhập học.

Với các tỉnh thành, vovinam đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, trực tiếp là với Vụ Giáo dục thể chất để thay đổi các chương trình huấn luyện của vovinam trở thành bài tập thể thao nhẹ nhàng (võ nhạc) nhằm giúp các em vui và thoải mái khi học. Chúng tôi vẫn duy trì các giải đấu cho các cấp học, thậm chí còn lấn sâu hơn để phát triển ra quốc tế nữa.

Campuchia vô địch giải vovinam tiền SEA Games 32 hồi cuối tháng 3 vừa qua với 10 HCV, hơn 2 HCV so với Việt Nam. Chính phủ Campuchia xem phát triển vovinam như là môn chính nên đầu tư rất lớn. Đây là điều đáng mừng.

Thái Lan cũng chú trọng phát triển vovinam. Các võ sĩ muay Thái sang học vovinam đều rất thích. Vừa rồi họ cũng có HCV đầu tiên ở giải vovinam tiền SEA Games 32. Đây là bước đệm rất tốt để Thái Lan đưa vovinam vào tổ chức ở SEA Games 33.

Tuyển vovinam Campuchia vượt Việt Nam ở giải tiền SEA Games 32Tuyển vovinam Campuchia vượt Việt Nam ở giải tiền SEA Games 32

Tranh tài từ ngày 27 đến 29-3 tại Campuchia, Giải vovinam Đông Nam Á 2023 khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về đội chủ nhà với 10 HCV.Nguồn: https://tuoitre.vn/


 

Chủ tịch nước dự kỷ niệm 85 năm thành lập môn phái Vovinam

Chiều 15-4, môn phái Vovinam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập tại Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương.

 
Chủ tịch nước dự kỷ niệm 85 năm thành lập môn phái Vovinam - Ảnh 1.
 Tiết mục biểu diễn mở đầu lễ kỷ niệm 85 năm thành lập môn phái đầy ấn tượng - Ảnh: N.K.

Trải qua chặng đường lịch sử, Vovinam đã có mặt ở 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, phủ khắp 5 châu. Trong đó, số lượng võ sinh tập luyện trên thế giới đã hơn 1 triệu người.

Tại lễ kỷ niệm có sự hiện diện của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Võ Việt vươn mình ra thế giới

Năm 1938, võ sư Nguyễn Lộc đã sáng lập một môn võ Việt từ võ vật dân tộc dựa trên nguyên lý cương nhu phối triển với tên gọi Vovinam.

Đến chưởng môn Lê Sáng, ông cùng các võ sư tìm tòi nghiên cứu để hệ thống lý thuyết, kỹ thuật và võ đạo ngày càng được hoàn thiện. Điều đó đã xây dựng nền móng vững chắc cho môn võ Việt này phát triển.

Kế thừa những thành quả đó, cố võ sư chánh chưởng quản Nguyễn Văn Chiếu cùng các võ sư đã đưa Vovinam lan tỏa đến bạn bè quốc tế khắp 5 châu.

Chủ tịch nước dự kỷ niệm 85 năm thành lập môn phái Vovinam - Ảnh 2.

Tiết mục biểu diễn đòn chân sở trường của Vovinam - Ảnh: N.K.

Năm 2008, Liên đoàn Vovinam thế giới (WVVF) được thành lập đã tạo bước ngoặt cho sự phát triển phong trào Vovinam toàn cầu. Liên đoàn Vovinam các châu lục được thành lập ở châu Á, châu Âu, châu Phi… Từ đó, hệ thống thi đấu quốc tế như giải vô địch các châu lục, vô địch thế giới diễn ra thường xuyên và ngày càng nâng cao về số lượng và chất lượng.

Sau 3 kỳ SEA Games liên tiếp vắng mặt, Vovinam đã trở lại ở SEA Games 31 tại Việt Nam và SEA Games 32 tại Campuchia sắp tới. 

Tháng 6 tới, Liên đoàn Vovinam Việt Nam (VVF) sẽ hoàn tất hồ sơ đăng ký công nhận Vovinam là Di sản văn hóa phi vật thể. Nhưng điều vui hơn là Giải Vovinam vô địch thế giới 2023 sẽ quay trở lại với Việt Nam vào tháng 11 sau lần đầu tiên tổ chức vào năm 2009. 

Đại hội WVVF nhiệm kỳ mới được tổ chức trong thời gian này sẽ điều chỉnh lại toàn bộ tài liệu hoạt động, điều lệ, các văn bản hoạt động của các ủy ban theo chuẩn Olympic nhằm có thể đưa võ Việt vào Olympic.

Chủ tịch nước dự kỷ niệm 85 năm thành lập môn phái Vovinam - Ảnh 3.

     Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng lẵng hoa kỷ niệm 85 năm thành lập môn phái Vovinam - Ảnh: N.K.

Bảo đảm sự ra đời của Học viện Vovinam toàn cầu

Trước lễ kỷ niệm, Đại hội đại biểu VVF nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) đã được tổ chức với sự tham dự của 67 đại biểu từ các ban ngành, tỉnh, thành khắp cả nước. Doanh nhân Mai Hữu Tín (chủ tịch U&I Group) đã tái đắc cử vị trí chủ tịch VVF.

Trong số các mục tiêu mà nhiệm kỳ mới VVF hướng đến, xây dựng Học viện Vovinam toàn cầu là quan trọng nhất nhằm giúp cho tất cả môn sinh trên toàn thế giới có thể về đây tập luyện, dâng hương, tưởng niệm các thầy. Học viện sẽ được xây dựng tại TP.HCM với chi phí xây dựng khoảng 20 triệu USD.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Mai Hữu Tín chia sẻ: "Gia đình tôi đã thành lập quỹ từ thiện xã hội nhiều năm nay, cam kết dành phần lớn lợi nhuận trong kinh doanh cho quỹ, trong đó có phần bảo trợ cho Vovinam. Tôi xin phép chia sẻ điều này ở thời điểm hôm nay, để chứng minh rằng Liên đoàn Vovinam có đủ nguồn lực để triển khai Học viện Vovinam toàn cầu tại TP.HCM".

Chủ tịch nước dự kỷ niệm 85 năm thành lập môn phái Vovinam - Ảnh 4.

Các môn sinh Vovinam biểu diễn tại lễ kỷ niệm - Ảnh: N.K.

Chủ tịch nước dự kỷ niệm 85 năm thành lập môn phái Vovinam - Ảnh 5.

             Tiết mục biểu diễn đẹp mắt của Vovinam trong ngày kỷ niệm 85 năm thành lập môn phái - Ảnh: N.K.

Chủ tịch nước dự kỷ niệm 85 năm thành lập môn phái Vovinam - Ảnh 6.

Doanh nhân Mai Hữu Tín - chủ tịch VVF - phát biểu tại lễ kỷ niệm 85 năm thành lập môn phái Vovinam - Ảnh: N.K.

Vovinam và tinh thần ủng hộ môn võ của người ViệtVovinam và tinh thần ủng hộ môn võ của người Việt

TTO - Sáng 27-3-2021, hơn 1.500 em học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng môn Vovinam Việt Võ Đạo do Nestlé MILO tổ chức tại nhà thi đấu TDTT Phú Thọ đã phần nào phản ánh xu hướng tập luyện môn võ này có phần gia tăng trong thời gian qua.


Nguồn: https://tuoitre.vn/chu-tich-nuoc-du-ky-niem-85-nam-thanh-lap-mon-phai-vovinam-20230415183649436.htm
| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ VĂN THƯỞNG DỰ LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO - LE PRÉSIDENT VIETNAMIEN PARTICIPE AUX 85 ANS DE LA FONDATION DE L'ÉCOLE VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938 - 2023).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "ÁNH LINH TỎA SÁNG" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "ÂME BRILLÉE".
Tác giả bức ảnh Hòa thượng Thích Quảng Đức qua đời - L'auteur de la photo de Thich Quang Duc
TIỄN BIỆT VÕ SƯ - NHIẾP ẢNH GIA NGUYỄN VĂN THÔNG - NGƯỜI GHI LẠI MỘT GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ MÔN PHÁI VOVINAM BẰNG HÌNH ẢNH.
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 80 NĂM HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN - 80 YEARS OF ESTABLISHING & DEVELOPING VOVINAM VIET VÕ ĐẠO - 80 ANS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO.
KỶ NIỆM 80 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO - 80TH ANNIVERSARY OF VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO SCHOOL - 80ÈME ANNIVERSAIRE FONDATION DE L'ÉCOLE VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO.
Lịch sử Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo (70 năm Xây dựng và Phát triển) - Histoire du Vovinam Việt Võ Đạo (70 ans de Construction et de Développement).

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn