Hôm nay, ngày 10/08/2020
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÀ RỊA & VŨNG TÀU - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÀ RỊA & VŨNG TÀU - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 1).TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 1).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 2).TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 2).
''ĐƯA ĐÒ - QUANG VŨ''. NHẠC: THỤY PHONG. ''LE CONDUITEUR DE BATEAU - QUANG VŨ''. MUSIQUE: THỤY PHONG. ''ĐƯA ĐÒ - QUANG VŨ''. NHẠC: THỤY PHONG. ''LE CONDUITEUR DE BATEAU - QUANG VŨ''. MUSIQUE: THỤY PHONG.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.HOÀNG KHƯƠNG & NGỌC XUÂN- MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR HOÀNG KHƯƠNG & NGỌC XUÂN.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.HOÀNG KHƯƠNG & NGỌC XUÂN- MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR HOÀNG KHƯƠNG & NGỌC XUÂN.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM BÌNH DƯƠNG.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM BÌNH DƯƠNG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CẦN THƠ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM CẦN THƠ.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CẦN THƠ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM CẦN THƠ.
LỄ TANG VÀ ANG TÁNG VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - CÉRÉNOMIE D'OBSÈQUES ET D'INHUMATION DE MAITRE ALBERT GOUILLON.LỄ TANG VÀ ANG TÁNG VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - CÉRÉNOMIE D'OBSÈQUES ET D'INHUMATION DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY ALBERT GOUILLON - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES AU MAITRE ALBERT GOUILLON.VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY ALBERT GOUILLON - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES AU MAITRE ALBERT GOUILLON.
"TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG BÌNH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM QUẢNG BÌNH"."TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG BÌNH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM QUẢNG BÌNH".
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU VS.DIỆP THANH LONG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA BELLE MÈRE DE MAITRE DIỆP THANH LONG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU VS.DIỆP THANH LONG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA BELLE MÈRE DE MAITRE DIỆP THANH LONG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM AN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM AN GIANG.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM AN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM AN GIANG.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.PHAN DƯƠNG BÌNH - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE PHAN DƯƠNG BÌNH.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.PHAN DƯƠNG BÌNH - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE PHAN DƯƠNG BÌNH.
BÁCH NHẬT VÃNG SINH THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - 100ème jour commémoral de la mort de Maitre Nguyễn Văn Chiếu.BÁCH NHẬT VÃNG SINH THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - 100ème jour commémoral de la mort de Maitre Nguyễn Văn Chiếu.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM BẾN TRE" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM BẾN TRE".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM BẾN TRE" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM BẾN TRE".
PHÂN ƯU CÙNG THÂN MẪU VS.HOÀNG VIỆT QUÝ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA MÈRE DU MAITRE HOÀNG VIỆT QUÝ.PHÂN ƯU CÙNG THÂN MẪU VS.HOÀNG VIỆT QUÝ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA MÈRE DU MAITRE HOÀNG VIỆT QUÝ.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM QUẢNG NINH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM QUẢNG NINH".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM QUẢNG NINH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM QUẢNG NINH".
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.TRẦN ĐA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE TRẦN ĐA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.TRẦN ĐA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE TRẦN ĐA.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 60 (04/04/1960 -/2020 ÂL) - La 60ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2020 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 60 (04/04/1960 -/2020 ÂL) - La 60ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2020 Lunnaire).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "ÁNH LINH TỎA SÁNG" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "ÂME BRILLÉE".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "ÁNH LINH TỎA SÁNG" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "ÂME BRILLÉE".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "NGƯỜI NGỒI ĐÓ" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "IL ÉTAIT ASSIS LÀ".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "NGƯỜI NGỒI ĐÓ" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "IL ÉTAIT ASSIS LÀ".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.
LUẬN ÁN VÕ HỌC "12 KỸ THUẬT BÚA RÌU - ĐỘC PHỦ PHÁP - TỰ VỆ 1 CHỐNG 4" - THÈSE MARTIALE "12 TECHNIQUES DE HACHE - QUYỀN DE HACHE - SE DÉFENDRE 1 CONTRE 4 PERSONNES".LUẬN ÁN VÕ HỌC "12 KỸ THUẬT BÚA RÌU - ĐỘC PHỦ PHÁP - TỰ VỆ 1 CHỐNG 4" - THÈSE MARTIALE "12 TECHNIQUES DE HACHE - QUYỀN DE HACHE - SE DÉFENDRE 1 CONTRE 4 PERSONNES".
Vovinam được đưa vào SEA Games 31: Chung tay điểm tô môn võ Việt - Vovinam au Tournoi de SEA Games 31 : Embellir à l'ensemble un art martial Vietnamien.Vovinam được đưa vào SEA Games 31: Chung tay điểm tô môn võ Việt - Vovinam au Tournoi de SEA Games 31 : Embellir à l'ensemble un art martial Vietnamien.
MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN ĐỐI KHÁNG - LES EXPÉRIENCES DE L'ENTRAINNEMENT DE COMBAT.MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN ĐỐI KHÁNG - LES EXPÉRIENCES DE L'ENTRAINNEMENT DE COMBAT.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 MÔN SINH NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN - MEILLEUX VOEUX DE BONHEUR AUX 2 PRATIQUANTS NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 MÔN SINH NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN - MEILLEUX VOEUX DE BONHEUR AUX 2 PRATIQUANTS NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN.
 LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI. LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.124.415
Tổng số Thành viên 84
Số người đang xem 29
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM BÌNH DƯƠNG.

Đăng ngày: 24/06/2020 21:14
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM BÌNH DƯƠNG.
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng".


VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO
BÌNH DƯƠNG

1. Vài nét về tỉnh Bình Dương

     Bình Dương là vùng đất được bao bọc bởi sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, là một phần của tỉnh Thủ Dầu Một xưa kia.

    Tỉnh Thủ Dầu Một được thành lập vào tháng 12 năm 1899 từ Sở Tham biện Thủ Dầu Một, tách từ tỉnh Biên Hòa. Tháng 10 năm 1956 chính quyền lúc bấy giờ đã giải thể tỉnh Thủ Dầu Một để thành lập các tỉnh Bình Dương, Bình Long và Phước Long[1]. Qua biến động của lịch sử, vùng đất này đã nhiều lần được tách, nhập và thay đổi tên gọi.

     Sau khi đất nước thống nhất, các tỉnh Bình Dương, Bình Long và Phước Long được sáp nhập thành tỉnh Sông Bé vào năm 1976. Đến ngày 6 tháng 11 năm 1996, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa IX ra nghị quyết tái lập tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước trên cơ sở chia tách tỉnh Sông Bé [2].

      Hiện nay, tỉnh Bình Dương có 3 thành phố là Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, 2 thị xã gồm Bến Cát, Tân Uyên và 4 huyện là Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo.


         Bình Dương là địa phương được biết đến với nhiều điểm tham quan, du lịch hấp dẫn như Vườn trái cây Lái Thiêu, Khu du lịch Đại Nam, làng nghề gốm sứ, làng nghề sơn mài... Đặc biệt Khu di tích lịch sử Chiến khu Đ vẫn còn lưu giữ những chiến công vang dội.


2. Những chặng đường phát triển của phong trào Vovinam tỉnh Bình Dương

2.1. Giai đoạn trước năm 1975

      Năm 1969 tại Ty Thanh niên tỉnh Bình Dương (nay là Trung tâm hoạt động Thanh niên Thành phố Thủ Dầu Một) lớp tập đầu tiên do võ sư (VS) Ngô Kim Tuyền (1947 - 2019) và huấn luyện viên (HLV) Trần Văn Mỹ khai giảng. Đến cuối năm, HLV Trần Văn Mỹ chuyển về phụ trách phong trào Vovinam tỉnh Hậu Nghĩa.

Ngô Kim Tuyền (1947-2019), võ sư khai phá phong trào Vovinam Bình Dương.

       Vào khoảng năm 1970, Tổng cục Huấn luyện thành lập Cục Huấn luyện Tây Bắc và tiếp tục tổ chức các lớp tập cho nhiều đối tượng ở quận Lái Thiêu, Tiểu chủng viện Phú Cường, Đệ tử viện Bến Cát, Tu viện Chánh Lưu, Trường tiểu học An Thạnh, võ đường Hiếu Trung (Phú Lợi)...

       Trong thời gian ngắn nhưng phong trào Vovinam Bình Dương đã hoạt động rất chất lượng. Các lớp huấn luyện đã đào tạo được nhiều môn sinh có tiềm năng như Đoàn Tấn Đạo, Lê Đằng Phương (Hoàng đai II cấp), Trương Văn Châu, Nguyễn Văn Sết, Đoàn Văn Thảnh, Lưu Kim Lan, Đoàn Văn Lũy, Châu Khắc Liệt, Ngô Ngọc Lành, Lê Văn Liễn, Phạm Văn Chiến, Đoàn Văn Viễn, Trần Hữu Chánh, Trương Văn Út, Nguyễn Văn Nhân.

2.2. Giai đoạn sau năm 1975

2.2.1. Thời kỳ khôi phục

         Cũng như những địa phương khác, sau năm 1975 phong trào luyện tập võ thuật ở Bình Dương trong đó có môn võ Vovinam tạm thời lắng xuống.

        Đến năm 1977, Câu lạc bộ (CLB) Vovinam đầu tiên tại Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Sông Bé do HLV Đoàn Văn Viễn -  Chủ nhiệm, HLV Đoàn Văn Thảnh - Phó chủ nhiệm và HLV Lưu Kim Lan - Ủy viên - được thành lập, đánh dấu sự khôi phục của phong trào.

Võ sư Đoàn Văn Viễn.

          Tiếp sau đó, CLB Vovinam tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên tỉnh Sông Bé do HLV Lưu Kim Lan phụ trách ra đời. 

          Năm 1978, Sở Thể dục Thể thao tỉnh Sông Bé thành lập Ban chuyên môn Vovinam tỉnh Sông Bé gồm có HLV Đoàn Văn Viễn - Trưởng ban; HLV Đoàn Văn Thảnh - Phó ban và HLV Lưu Kim Lan - Ủy viên. Trong năm này, Vovinam phát triển vào học đường đầu tiên tại Trường Trung học cơ sở Bình Phú, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Sông Bé. Đây cũng là giai đoạn Vovinam Bình Dương đào tạo được nhiều HLV, môn sinh ưu tú làm nền móng cho sự phát triển Vovinam Bình Dương hiện nay…

                     Tiến sĩ Mai Hữu Tín - Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam - HLV thế hệ đầu tiên sau năm 1975 tại Bình Dương.

        Năm 1992, Tổng cục Thể dục Thể thao và Sở Thể dục Thể thao tổ chức Giải Vovinam - Việt Võ Đạo vô địch Toàn quốc lần đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng Đoàn vận động viên Vovinam - Việt Võ Đạo tỉnh Sông Bé lúc bấy giờ đã tham dự và gặt hái được thành tích nhất định. Từ đó, Vovinam Sông Bé (sau này là Bình Dương) đều tham gia các giải vô địch quốc gia tiếp theo…

Một lớp tập Vovinam thời thập niên 1990.

2.2.2. Thời kỳ xây dựng và phát triển

          Năm 2005 được sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp, Liên đoàn Võ thuật tỉnh Bình Dương thành lập Ban Chuyên môn Vovinam - Việt Võ Đạo tỉnh Bình Dương gồm:

        Trưởng ban: Ông Nguyễn Thanh Đoàn - cựu môn sinh Vovinam, Phó chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Bình Dương, nguyên Phó chủ tịch Liên đoàn võ thuật TP.HCM.

           Phó ban: VS. Văn Chu Đồng, VS. Nguyễn Hoàng Hiệp.

           Ủy viên: Ông Nguyễn Vũ Hoàng Huy, VS. Nguyễn Tấn Trinh.

           Vài năm sau, Ban Chuyên môn bổ sung VS. Bùi Đặng Hồng Nhung.

Ban Chuyên môn Vovinam tỉnh Bình Dương 2010.

      Trong thời gian này Ban Chuyên môn Vovinam tỉnh Bình Dương mời VS.Nguyễn Văn Chiếu về tập huấn lớp Huấn luyện viên Vovinam Bình Dương để phát triển hoạt động phong trào Vovinam rộng khắp toàn tỉnh.

      Phong trào Vovinam lúc này chỉ mới hiện diện tại 4/8 huyện, thị, thành phố với 5 CLB hoạt động thường xuyên.

      Từ khi hình thành Ban Chuyên môn, phong trào Vovinam tỉnh Bình Dương bắt đầu định hướng phát triển theo tiêu chí mới như phát triển phong trào tại các địa phương; Đội tuyển tỉnh được thành lập do Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Bình Dương quản lý; Đội tuyển trẻ, năng khiếu do Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao tỉnh Bình Dương quản lý và các CLB hoạt động phong trào do Ban Chuyên môn quản lý.

Đội tuyển Vovinam Bình Dương.

      Từ đó, phong trào đã có những chuyển biến tích cực về chất và lượng. Đội tuyển tham dự đầy đủ và đạt giải tại các giải quốc gia hàng năm do Liên đoàn Vovinam Việt Nam tổ chức. Tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc năm 2010, Vovinam Bình Dương giành được 1 HCV, 1 HCB.

     Đến năm 2012, Ban Chuyên môn và các võ sư, huấn luyện viên, hướng dẫn viên đã xây dựng được 24 CLB Vovinam tại 7/8 huyện, thị, thành phố, thu hút hơn 1.400 môn sinh tham gia tập luyện thường xuyên.

Giải cúp các CLB truyền thống Bình Dương lần 2-2012.

        Với những đóng góp cho phong trào của tỉnh nhà, đầu năm 2007, ông Nguyễn Thanh Đoàn (Ủy viên BCH Liên đoàn Vovinam Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Bình Dương) và ông Vương Minh Hùng (Phó Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ Thể dục Thể thao tỉnh Bình Dương) được VS. Nguyễn Văn Chiếu trao tặng Hồng đai danh dự.

         Đáng chú ý trong hành trình phát triển của phong trào Vovinam tỉnh Bình Dương đó là sự ra đời của Liên đoàn Vovinam Bình Dương vào năm 2013. Việc thành lập tổ chức này đã giúp cho hoạt động có định hướng và đi vào chiều sâu.

        Qua nhiều năm phấn đấu, hiện nay, công tác phát triển phong trào và thể thao thành tích cao Vovinam tỉnh Bình Dương đứng trong tốp 10 của quốc gia. Môn võ Vovinam cũng là môn thể thao mũi nhọn được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương đầu tư phát triển.

           Ngày lễ truyền thống, Liên đoàn Vovinam Bình Dương tri ân các võ sư có nhiều đóng góp cho việc phát triển Vovinam tỉnh Bình Dương. Ảnh: VS Trần Văn Mỹ (thứ 3 từ trái) và VS Trần Văn Nhiêu (thứ 4), người đã nỗ lực mở võ đường tại tư gia ở Dĩ An từ năm 2003 và duy trì phát triển tốt cho đến nay.

3. Liên đoàn Vovinam tỉnh Bình Dương và những thành quả đạt được

3.1. Liên đoàn Vovinam tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ I (2013 – 2017)

      Sau 5 năm, Ban Chuyên môn hoạt động có hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã cho phép thành lập Liên đoàn Vovinam tỉnh Bình Dương (BVF) vào ngày 15/ 12/ 2012. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm:

       Chủ tịch: Võ sư Nguyễn Hoàng Hiệp.

       Phó chủ tịch: Ông Võ Hùng Phong, ông Bùi Thanh Nhân, ông Nguyễn Chí Thanh.

       Tổng thư ký: Thạc sĩ, võ sư Bùi Đặng Hồng Nhung.

      Ủy viên: Ông Nguyễn Tấn Đạt, ông Nguyễn Lê Đăng Quang, ông Tống Xuân Giang, bà Lê Thị Kim Dung, ông Nguyễn Tấn Trung, ông Nguyễn Tấn Trinh, bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, ông Nguyễn Vũ Hoàng Huy, ông Trịnh Xuân Sơn.

       Ban cố vấn: Ông Nguyễn Thanh Đoàn - Ủy viên BCH Liên đoàn Vovinam Việt Nam. VS. Văn Chu Đồng, VS. Trần Văn Nhiêu, VS. Đoàn Văn Viễn.

                    Chủ tịch Liên đoàn Vovinam tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Hiệp trao thưởng cho các VĐV trẻ đạt thành tích cao.

      Trong nhiệm kỳ đầu tiên, các thành viên Ban chấp hành Liên đoàn Vovinam Bình Dương, đã phối hợp chặt chẽ với các võ sư, huấn luyện viên hoạt động khá năng nổ và nhịp nhàng. Cùng với sự quan tâm và hỗ trợ từ các cấp lãnh đạo địa phương và các ban ngành, đoàn thể, phong trào ngày càng lan tỏa rộng khắp trong 9/9 huyện, thị, thành phố với 67 câu lạc bộ, 127 võ sư, huấn luyện viên, hướng dẫn viên và 02 trọng tài Quốc gia, Quốc tế.

      Tổng số môn sinh Vovinam đang tập luyện thường xuyên trong tỉnh là 8693 người. Trong đó có 2268 môn sinh tập luyện tại các câu lạc bộ, 3100 học tự chọn và 3500 học sinh tập thể dục giữa giờ, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và CLB trong quân đội.

     Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương đầu tư xây dựng đội tuyển, đội trẻ và đội năng khiếu Vovinam. Việc đưa Vovinam vào chương trình thi đấu Hội khoẻ Phù Đổng, các giải Vovinam học sinh, sinh viên và các giải Vovinam cấp tỉnh, khu vực, quốc gia, quốc tế, thế giới đã khuyến khích phong trào Vovinam cả nước nói chung và tỉnh Bình Dương phát triển mạnh mẽ. Các đội tuyển Vovinam Bình Dương tham gia vào các giải đấu đã gặt hái nhiều thành công.

     Vận động viên Phạm Trường Sa, Nguyễn Kha, Nguyễn Văn Tuấn… đoạt huy chương vàng tại Giải vô địch Vovinam Đông Nam Á và Thế giới vào các năm 2017, 2018, 2019.

VĐV Phạm Trường Sa (HCV giải VĐQG 2017) từng đoạt ngôi vô địch thế giới.

         Bên cạnh đó, Đội tuyển Vovinam Bình Dương còn giành hơn 50 huy chương vàng, 76 huy chương bạc, 45 huy chương đồng trong những lần góp mặt tại các giải quốc gia, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, giải khu vực Đông Nam Bộ…

          Nhìn chung, những năm gần đây, Vovinam Bình Dương đã có bước tiến mạnh mẽ khi xếp hạng nhất, hạng nhì khu vực Đông Nam Bộ, xếp hạng tư toàn quốc (sau TP.HCM, TP Cần Thơ và tỉnh Thanh Hóa).

3.2. Liên đoàn Vovinam tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ I (2019 - 2024)

       Ngày 26 tháng 01 năm 2019, Đại hội Liên đoàn Vovinam tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ II (2019 - 2024) được tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

BCH Liên đoàn Vovinam tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2019-2024.

       Tại đại hội, các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành BVF nhiệm kỳ 2019-2024 với 29 ủy viên, gồm:

       Chủ tịch danh dự: Thạc sĩ Bùi Thanh Nhân - Bí thư Thành ủy Dĩ An.

       Chủ tịch: VS. Nguyễn Hoàng Hiệp - Ủy viên thường vụ Liên đoàn Vovinam Việt Nam.

Phó chủ tịch: Ông Nguyễn Tấn Đạt, ông Võ Hùng Phong, ông Nguyễn Kim Thanh, ông Nguyễn Chí Thanh, bà Trần Thị Ngọc Hiền, ông Phạm Quốc Liêm.

       Tổng thư ký: VS Bùi Đặng Hồng Nhung.

       Phó Tổng thư ký: VS. Nguyễn Tấn Trinh và  HLV. Trần Ngọc Lưu.

      Ủy viên: Ông Lê Trương Tấn Anh, ông Trịnh Thế Anh, Thạc sĩ Phạm Anh Dũng, Thạc sĩ Đoàn Văn Duy, ông Tống Xuân Giang, ông Nguyễn Thanh Hải, ông Lê Minh Hòa, , ông Đỗ Viết Khánh, ông Hồ Thanh Liêm, ông Nguyễn Viết Mạnh, VS. Nguyễn Văn Hồng Ngân, ông Lê Hoài Phương Nam, ông Nguyễn Lê Đăng Quang, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hương Thủy, ông Nguyễn Đức Toàn, VS. Nguyễn Thị Mỹ Trang, VS. Nguyễn Tấn Trung, ông Đoàn Quốc Tuấn, cô Nguyễn Thị Ngọc Bích.

      Ban cố vấn: Ông Nguyễn Thanh Đoàn, VS. Trần Văn Nhiêu, VS. Đoàn Văn Viễn, VS. Văn Chu Đồng…

      Đại hội đã định hướng phát triển Vovinam Bình Dương trong nhiệm kỳ II như sau:

- Tiếp tục củng cố, duy trì và phát triển phong trào Vovinam tại các địa phương theo hướng nâng cao về số lượng lẫn chất lượng.

- Phát triển phong trào mạnh hơn tại các trường học, lực lượng vũ trang, khu chế xuất.

- Đẩy mạnh công tác đảo tạo, bồi dưỡng huấn luyện viên. Chuẩn hóa đội ngũ huấn luyện viên theo Thông tư 2011/TT-BVHTTDL ngày 9-11-2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Củng cố, nâng cao chất lượng đội tuyển. Tham dự các giải quốc gia, phấn đấu duy trì thành tích đã đạt được.

- Hoàn thành công tác thành lập Hội tại các huyện, thị, thành phố.

     Để có những thành quả như ngày hôm nay, Liên đoàn Vovinam Bình Dương luôn trân trọng sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở Văn hóa, Thể dục và Du lịch tỉnh Bình Dương, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh, huyện, các mạnh thường quân, v.v… đã tạo điều kiện cũng như đồng hành cùng các sự kiện, hoạt động của Liên đoàn trong những năm qua.

                  Phó giám đốc Sở VH, TT, DL tỉnh Bình Dương - Nguyễn Phú Yên trao giấy khen cho các võ sư, huấn luyện viên Vovinam.

     Trên tinh thần Vovinam - Việt Võ Đạo là một gia đình, tất cả võ sư, huấn luyện viên và môn sinh cần đoàn kết, thống nhất tư tưởng, ý chí hành động, chú trọng giáo dục tinh thần thượng võ, tôn sư trọng đạo. Liên đoàn Vovinam Bình Dương cần quan tâm và tích cực đào tạo đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài, nhất là lực lượng trẻ - những người có tầm và đủ tầm để gánh vác trọng trách.

                                                                                                         Liên đoàn Vovinam tỉnh Bình Dương

                                                                                                                                     6/2020

*****

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG

VÕ SƯ, HUẤN LUYỆN VIÊN VÀ MÔN SINH

(Tính đến tháng 12-2019) 

STT

Đơn vị

Câu lạc bộ

Võ sư

Huấn luyện viên

Trợ lý huấn luyện

Môn sinh

1

TP. Thủ Dầu Một

8

5

8

9

380

2

TP. Dĩ An

6

2

6

19

306

3

TP. Thuận An

27

2

9

25

1300

4

Dầu Tiếng

8

 

7

 

400

5

Bến Cát

3

 

2

3

90

6

Phú Gíao

3

 

1

 

90

7

Bàu Bàng

6

1

4

19

250

8

Tân Uyên

8

1

 

5

332

9

Bắc Tân Uyên

1

 

 

3

45

Tổng

70

16

14

83

3.193

* Trong đó có 08 chuẩn Hồng đai, 02 Hồng đai I, 05 Hồng đai II, 01 Hồng đai III .

*****

DANH SÁCH VÕ SƯ VOVINAM BÌNH DƯƠNG

STT

TÊN VÕ SƯ, HLV

CẤP ĐAI

CHUẨN HĐ

HĐ I

HĐ II

HĐ III

1

NGÔ KIM TUYỀN

 

 

X

 

2

ĐOÀN VĂN VIỄN

 

 

X

 

3

TRẦN VĂN NHIÊU

 

 

 

X

4

LƯU KIM LAN

 

 

X

 

5

VĂN CHU ĐỒNG

 

 

X

 

6

ĐOÀN TẤN ĐẠO

X

 

 

 

7

LÊ ĐẰNG PHƯƠNG

X

 

 

 

8

TRẦN HỮU CHÁNH

X

 

 

 

9

NGUYỄN HOÀNG HIỆP

 

 

X

 

10

BÙI ĐẶNG HỒNG NHUNG

 

X

 

 

11

NGUYỄN TẤN TRUNG

X

 

 

 

12

NGUYỄN THỊ MỸ TRANG

 

X

 

 

13

NGUYỄN TẤN TRINH

X

 

 

 

14

ĐINH XUÂN CHINH

X

 

 

 

15

NGUYỄN VĂN HỒNG NGÂN

X

 

 

 

16

NGUYỄN TẤN ĐẠT

 X

 

 

 


* Các ý kiến đóng góp và bổ sung hình ảnh, xin vui lòng gửi về thientam393@gmail.comvovinambinhduong@gmail.com. Chân thành cảm ơn.

DESIGN BY HLV.NGÔ CHÍ HIỀN - VVN NTL PHÚ THỌ.| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CẦN THƠ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM CẦN THƠ.
"TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG BÌNH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM QUẢNG BÌNH".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM AN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM AN GIANG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM BẾN TRE" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM BẾN TRE".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM QUẢNG NINH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM QUẢNG NINH".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "NGƯỜI NGỒI ĐÓ" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "IL ÉTAIT ASSIS LÀ".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn